תושב חוזר הוא אדם שחידש את תושבותו לאחר שחדל להיות תושב ישראל בשל מגורים בחו"ל

תושב חוזר הוא תושב ישראל שעבר להתגורר בחו"ל והפסיק להיות תושב ישראל, ולאחר מכן חזר לארץ כדי להתגורר בה וקיבל מעמד של תושב חוזר על-ידי המוסד לביטוח לאומי.

הכרה כתושב חוזר על-ידי המוסד לביטוח לאומי

הגשת בקשה להכרה כתושב חוזר לקראת החזרה לארץ

 • ניתן להסדיר מראש את התושבות בביטוח הלאומי, עוד בזמן השהות בחו"ל, וזאת לאחר שהתושב ביצע פעולות המצביעות על סיום תקופת החיים שלו בחו"ל וכוונתו לחזור לחיות בישראל באופן קבוע.
 • לשם כך יש למלא ולשלוח בקשה מקוונת להכרה כתושב חוזר.
 • יש לשלוח את הבקשה במהלך 30 הימים שלפני החזרה לארץ.

הגשת בקשה להכרה כתושב חוזר לאחר החזרה לארץ

 • מי שלא הגיש בקשה לפני חזרתו לארץ, צריך למלא לאחר החזרה לישראל שאלון לקביעת תושבות לתושב חוזר (מי ששהה בחו"ל 5 שנים ומעלה, או זכאי לתעודת "קטין חוזר" או "אזרח עולה", יכול להגיש בקשה במסלול מקוצר במשרד העלייה והקליטה מבלי למלא את השאלון - ראו פרטים בהמשך).
 • אל השאלון יש לצרף ראיות ומסמכים להוכחת שני המצבים הבאים:
  1. סיום מרכז החיים בחו"ל - על המבקש להוכיח שסיים את מרכז חייו בחו"ל. הפעולות הבאות עשויות להוות ראיות לסיום מרכז החיים בחו"ל: מכירת נכסים, הפסקת ביטוחים, סיום עבודה, ויתור על האזרחות הזרה וכד'.
  2. העברת מרכז חיים לישראל - על המבקש להוכיח שהעביר את מרכז חייו לישראל. הפעולות הבאות עשויות להוות ראיות להעברת מרכז החיים לישראל: משלוח חפצים לישראל, שכירת דירה, חוזה העסקה, רישום ילדים לבית הספר וכד'.
דוגמה
דוגמאות למסמכים רלוונטיים:
 • אישור תושב חוזר ממשרד העלייה והקליטה
 • אישור על הבאת מכולה
 • אישור על רישום ילדים במערכת החינוך בארץ
 • אישור על שכירת / קניית דירה
 • חוזה עבודה
 • אישור על פתיחת חשבון בנק
 • כל מסמך נוסף המוכיח כי מרכז חייו של התושב החוזר הוא בישראל.
 • את השאלון והמסמכים יש להגיש למחלקת הביטוח והגבייה בסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב, או לשלוח באופן מקוון באמצעות אתר המוסד לביטוח לאומי.
 • המוסד לביטוח לאומי יבחן את התושבות בהתאם לשאלון ולמסמכים שנמסרו, ובדיקות נוספות לפי הצורך.

הכרה כתושב חוזר על-ידי משרד העלייה והקליטה

בחינת זכאות עקרונית לקבלת מעמד תושב חוזר לפני החזרה לארץ

 • לצורך בדיקת הזכאות יש למלא את טופס ההרשמה הממוחשב במהלך 6 החודשים שלפני יום החזרה לארץ.
 • מי שעונה להגדרת "מדען" ימלא את טופס ההרשמה הממוחשב במהלך השנה שלפני יום החזרה לישראל.
 • תשובה עקרונית תישלח כעבור כשבועיים ישירות לכתובת הדוא"ל שצוינה בעת מילוי הטופס.
 • התשובה (העקרונית) נכונה ליום שבו בוצעה, ובעת החזרה לארץ תתבצע בדיקה עדכנית.
 • לאחר החזרה לארץ וקבלת אישור הזכאות, תתקבל תעודת תושב חוזר ממשרד העלייה והקליטה.
 • במקרה של קשיים במילוי הטופס הממוחשב, ניתן למלא טופס הרשמה ידני ולשלוח למשרד העלייה והקליטה באחת הדרכים הבאות:
  1. פקס 972-72-322-9697
  2. בדואר לכתובת: משרד העלייה והקליטה, מרכז המידע, רחוב קפלן 2, ירושלים, ישראל.
  • זמן הטיפול בטופס הידני הוא ארוך יותר מזמן הטיפול בטופס הממוחשב.
 • להנחיות למילוי הטופס ראו באתר משרד העלייה והקליטה.
 • לפרטים נוספים על הרישום לבדיקה, ראו באתר משרד העלייה והקליטה.

קביעת מעמד "תושב חוזר"

 • קביעת מעמד "תושב חוזר" תיעשה בעת ההגעה לארץ, בלשכת משרד העלייה והקליטה באזור המגורים (רצוי לתאם את הביקור מראש).
 • מומלץ לעדכן מראש את תעודת הזהות ברשות האוכלוסין וההגירה.
 • מי שלא נרשם לפני חזרתו באתר האינטרנט, ימלא שאלון ל"תושב חוזר", יציג דרכונים ותעודת זהות מעודכנת ויצרף את צילומי המסמכים הנדרשים בהתאם לסוג הסיוע המבוקש.

בקשה לתושבות במסלול מקוצר

 • מי ששהה בחו"ל 5 שנים ומעלה, או זכאי לתעודת "אזרח עולה", יכול לבצע את הפעולות הבאות כבר בביקור הראשון במשרד העלייה והקליטה:
  • להירשם לקופת חולים לפי בחירתו.
  • להגיש תביעה לקצבת ילדים (אם יש לו ילדים שעדיין לא מלאו להם 18 שנים).
  • למלא שאלון מקוצר למוסד לביטוח לאומי.

תקופת הזכאות לסיוע

 • לצורך קבלת סיוע ממשרד העלייה והקליטה, תקופת הזכאות של מעמד תושב חוזר היא 24 חודשים מיום השיבה לארץ.
 • לצורך סיוע הניתן על ידי המכס, תקופת הזכאות של מעמד תושב חוזר הינה לתשעה חודשים בלבד מיום השיבה לארץ.
 • תקופת השירות בצה"ל (סדיר או מילואים), לא תיחשב במניין תקופת הזכאות ובמניין הביקורים בארץ.
 • למידע נוסף ראו באתר משרד העלייה והקליטה.

חשוב לדעת

 • מי שזכאי לקצבת ילדים, חזר לארץ דרך המשרד לקליטת עלייה אחרי תקופה שבין שנתיים ל-5 שנים בחו"ל ולא איבד את מעמדו כתושב ישראל, ימלא את טופס התביעה לקצבת ילדים בלשכת משרד העלייה והקליטה. משרד העלייה והקליטה יעביר את הטופס למוסד לביטוח לאומי.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

הרחבות ופרסומים