אזהרה
דף זה אינו רלבנטי עוד!
דף זה אינו רלבנטי יותר, ולכן הועבר לארכיון במרחב "הקפאה".


הקדמה:

לרגל שנת ה-70 למדינה, מי שמונה לו אפוטרופוס ושהוטל עליו קנס (תעבורה או פלילי) עשוי להיות זכאי לחנינה מנשיא המדינה בתנאים מיוחדים
התכנית חלה על אדם העומד בתנאים, שהקנס הוטל עליו לפני ה-20.4.2018 ושבקשתו לחנינה תוגש עד 14.10.2018
כל אדם רשאי להגיש, בכל עת, בקשת חנינה להקלה בעונשי קנסות (ללא קשר לתכנית החנינות המיוחדת)
הגשת הבקשה לחנינה אינה כרוכה בתשלום

לרגל 70 שנות עצמאות למדינה ולפרק זמן מוגבל, מופעלת תכנית חנינות מיוחדת במסגרתה נעשה שימוש רחב מן הרגיל בסמכות נשיא המדינה להעניק חנינה ולהקל בקנסות תעבורה וקנסות פליליים.

מי זכאי?

 • אדם שמתקיימים לגביו כל התנאים הבאים:
  1. מונה לו אפוטרופוס.
  2. הקנס הוטל עליו לפני ה-20.04.2018.
  3. הקנס הוטל על-ידי בית משפט או המשטרה במסגרת הליך פלילי או תעבורתי (לא ניתן להגיש את הבקשה לגבי קנס מנהלי או קנס שהוטל על ידי רשות אחרת, כגון קנסות חנייה).

תהליך מימוש הזכות

 • את הבקשה במסגרת התכנית המיוחדת יש להגיש עד ה-14.10.2018.
 • בקשת החנינה יכולה להיות מוגשת על ידי האדם עצמו, עורך-דין מטעמו או בן משפחה מדרגה ראשונה.
 • יש להגיש את הבקשה באותו האופן שמוגשת בקשת חנינה לנשיא המדינה בהליך הרגיל.
 • יש לציין בבקשה כי היא מוגשת במסגרת מתווה החנינות המיוחד לרגל 70 שנות עצמאות.
 • הטיפול בבקשת חנינה הינו טיפול האורך זמן בשל הצורך באיסוף מידע וקבלת חוות דעת מהגורמים המוסמכים.
 • חנינה תוענק לאחר שהבקשה תיבדק ותיבחן לגופה ולאחר שיובטח כי הענקתה לא תסכן את הציבור ולא תפגע באכיפת החוק.

חשוב לדעת

 • הגשת הבקשה אינה כרוכה בתשלום.
 • כל אדם רשאי להגיש, בכל עת, בקשת חנינה להקלה בעונשי קנסות (ללא קשר לתכנית החנינות המיוחדת).
 • מוסד החנינה הוא לא חלק ממערכת המשפט ולא משמש כערכאת ערעור על החלטות שיפוטיות.
 • אדם יכול לקבל חנינה יותר מפעם אחת בחיים.

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים