אזהרה
דף זה אינו רלבנטי עוד!
דף זה אינו רלבנטי יותר, ולכן הועבר לארכיון במרחב "הקפאה".


הקדמה:

המוסד לביטוח לאומי מחוייב לשלוח למבוטחיו מכתב המיידע אותם לגבי זכאותם לקצבת זיקנה
למבוטחים שלא מימשו את זכאותם, יש לשוב ולשלוח מכתב מדי שנה
מי שלא הגיש תביעה לקצבת זיקנה מפני שלא יידעו אותו לגבי זכאותו, יקבל את התשלומים שהיה זכאי להם באופן רטרואקטיבי

פרטי פסק הדין

ערכאה:
בית משפט השלום בחיפה
מס' תיק:
תא"מ 8227-07-08
תאריך:
19/10/2009
אזהרה
פסק הדין סותר הלכות בערכאות גבוהות יותר
פסק דין זה ניתן בבית משפט השלום, וקיימות פסיקות של בית הדין הארצי לעבודה אשר דנו בסוגיה וקבעו כי אין למוסד לביטוח לאומי חובה ליידע את המבוטחים

התובעת התאלמנה בשנת 2002 והחלה לקבל בעקבות כך קצבת שאירים מהמוסד לביטוח הלאומי. שנה לאחר מכן, בהגיעה לגיל 60, היא הפכה זכאית לקצבת זיקנה (קצבת אזרח ותיק), אך סברה בטעות כי היא אינה זכאית לה משום שהיא כבר מקבלת קצבת שאירים.

בית המשפט קבע כי מחובתו של המוסד לביטוח לאומי לידע את מבוטחיו לגבי זכאותם לקצבת הזיקנה באמצעות משלוח מכתב, המפרט את זכויותיהם. אם המבוטחים לא מימשו את זכאותם, על המוסד לביטוח לאומי לשוב ולשלוח להם מכתב מדי שנה. עוד קבע בית המשפט כי אם נגרם לזכאי קצבת הזיקנה נזק כתוצאה מאי משלוח ההודעות, יפצה אותו המוסד לביטוח לאומי על ידי תשלום הקצבה באופן רטרואקטיבי החל מיום תחילת הזכאות.

משמעות

  • על המוסד לביטוח לאומי ליידע מבוטחים על זכאותם לקצבת זיקנה באמצעות מכתב ולחזור וליידעם אם לא תבעו את קצבתם.
  • מי שלא תבע את קצבתו משום שהמוסד לביטוח לאומי לא יידע אותו לגבי הזכאות, יקבל את הסכומים שלהם הוא זכאי באופן רטרואקטיבי.

חקיקה ונהלים

תודות