הקדמה:

מקבלי גמלת הבטחת הכנסה יקבלו החל מגיל הפרישה קצבת זיקנה במקום הגמלה
מי שאין לו הכנסות נוספות מלבד קצבת הזיקנה, זכאי לתוספת השלמת הכנסה לקצבת זיקנה
גברים שקיבלו דמי אבטלה, יקבלו קצבת זיקנה החל מגיל הפרישה. נשים בגיל 62-67 הזכאיות לקצבת זיקנה וגם לדמי אבטלה, יקבלו את הקצבה הגבוהה מביניהן
מי שקיבל קצבת נכות כללית עד לגיל הזכאות לקצבת זיקנה, יקבל קצבת זיקנה לנכה שלא תפחת מסכום קצבת הנכות שקיבל לפני כן
למידע נוסף, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


ככלל, מי שזכאי למספר קצבאות במקביל מהמוסד לביטוח לאומי, צריך לבחור באחת מהן (מלבד קצבת ילדים וגמלת סיעוד, המשולמות לזכאים גם בזמן שמשולמת להם קצבת זיקנה).

 • להלן יפורטו כללים נוספים לגבי מקרי זכאות ספציפיים.

מי זכאי?

 • מי שקיבל קצבת שאירים והגיע לגיל המזכה בקצבת זיקנה, זכאי (מלבד לעקרת בית) לתשלום מחצית מקצבת השאירים בנוסף לקצבת הזיקנה.
 • אישה הזכאית לקצבת תלויים של נפגע עבודה, תקבל אחת מאלה:
  • קצבת זיקנה מלאה ובנוסף מחצית מקצבת התלויים.
  • קצבת תלויים מלאה ובנוסף מחצית מקצבת הזיקנה.
 • מי שקיבל קצבת נכות כללית עד לגיל הזכאות לקצבת זיקנה, יקבל קצבת זיקנה לנכה שלא תפחת מסכום קצבת הנכות שקיבל לפני כן.
 • מקבלי קצבת נכות מעבודה:
  • מי שזכאי לקצבת זיקנה וגם לקצבת נכות מעבודה לצמיתות, יבחר באחת מהקצבאות.
  • למי שבחר בקצבת נכות מעבודה, גובה הקצבה לא יפחת משיעור קצבת הזיקנה המגיעה לו.
  • בתנאים מיוחדים, המוסד לביטוח לאומי יהוון את קצבת הנכות של נכה עבודה (ישלם לו סכום חד-פעמי במקום הקצבה), ולאחר ההיוון תשולם לו קצבת הזיקנה המגיעה לו.
 • אישה בגיל 62-67 הזכאית לקצבת זיקנה וגם לדמי אבטלה, תקבל את הקצבה הגבוהה מבין שתיהן. מי שהפסיקה לעבוד בגיל הפרישה או מעט לאחריו, וזכאית לקצבת זיקנה, צריכה לפנות למחלקת אבטלה כדי למצות את זכאותה לדמי אבטלה (שעשויים להיות גבוהים מקצבת הזיקנה).
 • מקבלי גמלת הבטחת הכנסה יקבלו החל מגיל הפרישה קצבת זיקנה במקום הגמלה. מי שאין לו הכנסות נוספות מלבד קצבת הזיקנה, או שהכנסותיו נמוכות, זכאי לתוספת השלמת הכנסה לקצבת זיקנה.

חשוב לדעת

פסקי דין