הקדמה:

מקבלי גמלת הבטחת הכנסה יקבלו החל מגיל הפרישה קצבת זיקנה במקום הגמלה
מי שאין לו הכנסות נוספות מלבד קצבת הזיקנה, זכאי לתוספת השלמת הכנסה לקצבת זיקנה
גברים שקיבלו דמי אבטלה, יקבלו קצבת זיקנה החל מגיל הפרישה. נשים בגיל 62-67 הזכאיות לקצבת זיקנה וגם לדמי אבטלה, יקבלו את הקצבה הגבוהה מביניהן
מי שקיבל קצבת נכות כללית עד לגיל הזכאות לקצבת זיקנה, יקבל קצבת זיקנה לנכה שלא תפחת מסכום קצבת הנכות שקיבל לפני כן
למידע נוסף, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


מי שזכאים למספר קצבאות במקביל מהמוסד לביטוח לאומי, צריכים לבחור באחת מהן.

מי זכאי?

 • מי שקיבל קצבת שאירים והגיע לגיל המזכה בקצבת זיקנה, זכאי (מלבד לעקרת בית) לתשלום מחצית מקצבת השאירים בנוסף לקצבת הזיקנה.
 • אישה הזכאית לקצבת תלויים של נפגע עבודה, תקבל אחת מאלה:
  • קצבת זיקנה מלאה ובנוסף מחצית מקצבת התלויים.
  • קצבת תלויים מלאה ובנוסף מחצית מקצבת הזיקנה.
 • מי שקיבל קצבת נכות כללית עד לגיל הזכאות לקצבת זיקנה, יקבל קצבת זיקנה לנכה שלא תפחת מסכום קצבת הנכות שקיבל לפני כן.
 • מקבלי קצבת נכות מעבודה:
  • מי שזכאי לקצבת זיקנה וגם לקצבת נכות מעבודה לצמיתות, יבחר באחת מהקצבאות.
  • למי שבחר בקצבת נכות מעבודה, גובה הקצבה לא יפחת משיעור קצבת הזיקנה המגיעה לו.
  • בתנאים מיוחדים, המוסד לביטוח לאומי יהוון את קצבת הנכות של נכה עבודה (ישלם לו סכום חד-פעמי במקום הקצבה), ולאחר ההיוון תשולם לו קצבת הזיקנה המגיעה לו.
 • אישה בגיל 62-67 הזכאית לקצבת זיקנה וגם לדמי אבטלה, תקבל את הקצבה הגבוהה מבין שתיהן. מי שהפסיקה לעבוד בגיל הפרישה או מעט לאחריו, וזכאית לקצבת זיקנה, צריכה לפנות למחלקת אבטלה כדי למצות את זכאותה לדמי אבטלה (שעשויים להיות גבוהים מקצבת הזיקנה).
 • מקבלי גמלת הבטחת הכנסה יקבלו החל מגיל הפרישה קצבת זיקנה במקום הגמלה. מי שאין לו הכנסות נוספות מלבד קצבת הזיקנה, או שהכנסותיו נמוכות, זכאי לתוספת השלמת הכנסה לקצבת זיקנה.

חשוב לדעת

פסקי דין


גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
מוקד *6050 - המוסד לביטוח לאומי אתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל, המצב הכלכלי ויכולת התפקוד
מוקד *9696 - המוקד הטלפוני של שירות הייעוץ לאזרח הוותיק מטעם המוסד לביטוח לאומי שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו באתר המוסד לביטוח לאומי סיוע מטעם שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
מוקד 8840* לפניות הציבור אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד *8840 לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
משרד הרווחה והביטחון החברתי

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים שונים
משרד הבריאות

קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות ביטוח בריאות וסיוע לסובלים מבעיות רפואיות שונות על רקע גיל
משרד הבינוי והשיכון - מוקד טלפוני בנושא דיור 5442* אתר משרד הבינוי והשיכון סיוע בדיור ומתן פתרונות דיור לקשישים


הרחבות ופרסומים

תודות