הקדמה:

מקבלי גמלת הבטחת הכנסה שמגיעים לגיל פרישה יקבלו קצבת זיקנה במקום הגמלה. אם אין להם הכנסות מלבד לקצבת זיקנה תשולם להם תוספת השלמת הכנסה
מי שקיבלו קצבת נכות כללית עד לגיל הזכאות לקצבת זיקנה יקבלו קצבת זיקנה לנכה שלא תפחת מסכום קצבת הנכות
ניתן לבדוק את האפשרות לקבל יותר מקצבה אחת באתר המוסד לביטוח לאומי


מי שזכאים למספר קצבאות במקביל מהמוסד לביטוח לאומי, צריכים לבחור באחת מהן.

קצבת שאירים

נכות כללית

נכות מעבודה

  • מי שזכאים לקצבת זיקנה וגם לקצבת נכות מעבודה לצמיתות, יבחרו באחת מהקצבאות.
  • למי שבחרו בקצבת נכות מעבודה, גובה הקצבה לא יפחת משיעור קצבת הזיקנה שמגיעה להם.
  • בתנאים מיוחדים, המוסד לביטוח לאומי יהוון את קצבת הנכות של נכי עבודה (ישלם להם סכום חד-פעמי במקום הקצבה), ולאחר ההיוון תשולם להם קצבת הזיקנה.

דמי אבטלה

  • גברים שקיבלו דמי אבטלה יקבלו קצבת זיקנה החל מגיל הפרישה.
  • נשים עד גיל 67 שזכאיות לקצבת זיקנה וגם לדמי אבטלה יקבלו את הקצבה הגבוהה מביניהן.
    • מי שהפסיקו לעבוד בגיל הפרישה או מעט אחריו וזכאיות לקצבת זיקנה, צריכות לפנות למחלקת אבטלה כדי למצות את זכאותן לדמי אבטלה (שעשויים להיות גבוהים מקצבת הזיקנה).
    • בתקופה שבין 01.03.2020 ל-31.03.2023 נשים זכאיות לקבל את שתי הקצבאות. דמי האבטלה ייחשבו כהכנסה מעבודה בחישוב זכאותן לקצבת זיקנה.
שימו לב
הקלות לנשים בגיל 67-57
החל מינואר 2022 נקבעו הקלות בזכאות לדמי אבטלה של נשים בגיל 57 ומעלה. למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי.

הבטחת הכנסה

טיפ

חשוב לדעת

פסקי דין


גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
מוקד *6050 - המוסד לביטוח לאומי אתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל, המצב הכלכלי ויכולת התפקוד
מוקד *9696 - המוקד הטלפוני של שירות הייעוץ לאזרח הוותיק מטעם המוסד לביטוח לאומי שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו באתר המוסד לביטוח לאומי סיוע מטעם שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
מוקד 8840* לפניות הציבור אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד *8840 לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
משרד הרווחה והביטחון החברתי

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים שונים
משרד הבריאות

קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות ביטוח בריאות וסיוע לסובלים מבעיות רפואיות שונות על רקע גיל
משרד הבינוי והשיכון - מוקד טלפוני בנושא דיור 5442* אתר משרד הבינוי והשיכון סיוע בדיור ומתן פתרונות דיור לקשישים


הרחבות ופרסומים

תודות