מקבלי גמלת הבטחת הכנסה שמגיעים לגיל פרישה יקבלו קצבת זיקנה במקום הגמלה. אם אין להם הכנסות מלבד לקצבת זיקנה תשולם להם תוספת השלמת הכנסה
מי שקיבלו קצבת נכות כללית עד לגיל הזכאות לקצבת זיקנה יקבלו קצבת זיקנה לנכה שלא תפחת מסכום קצבת הנכות
ניתן לבדוק את האפשרות לקבל יותר מקצבה אחת באתר המוסד לביטוח לאומי


מי שזכאים למספר קצבאות במקביל מהמוסד לביטוח לאומי, צריכים לבחור באחת מהן.

קצבת שאירים

נכות כללית

נכות מעבודה

  • מי שזכאים לקצבת נכות מעבודה לצמיתות וגם לקצבת זיקנה יצטרכו לבחור באחת מהקצבאות.
  • למי שיבחרו בקצבת נכות מעבודה, גובה הקצבה לא יפחת משיעור קצבת הזיקנה שמגיעה להם.
  • למי שיבחרו בקצבת זיקנה:
    • אם קצבת הנכות מעבודה נמוכה מקצבת הזיקנה ישולם להם (בנוסף לקצבת הזיקנה) מענק חד-פעמי של 36 קצבאות נכות מעבודה.
    • אם קצבת הנכות מעבודה גבוהה מקצבת הזיקנה הם יופנו לפקיד שיקום לבדיקת זכאותם להיוון- תשלום חד-פעמי במקום קצבאות הנכות (בנוסף לקצבת הזיקנה).
שימו לב
מי שבוחרים בקצבת זיקנה לא יוכלו להגיש בעתיד תביעה על החמרת המצב הרפואי עקב הפגיעה בעבודה

דמי אבטלה

שימו לב
הקלות לנשים בגיל 67-57
החל מינואר 2022 נקבעו הקלות בזכאות לדמי אבטלה של נשים בגיל 57 ומעלה. למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי.

הבטחת הכנסה

טיפ

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
מוקד *6050 - המוסד לביטוח לאומי אתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל, המצב הכלכלי ויכולת התפקוד
מוקד *9696 - המוקד הטלפוני של שירות הייעוץ לאזרח הוותיק מטעם המוסד לביטוח לאומי שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו באתר המוסד לביטוח לאומי סיוע מטעם שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
מוקד 8840* לפניות הציבור אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד *8840 לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
משרד הרווחה והביטחון החברתי

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים שונים
משרד הבריאות

קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות ביטוח בריאות וסיוע לסובלים מבעיות רפואיות שונות על רקע גיל
משרד הבינוי והשיכון - מוקד טלפוני בנושא דיור 5442* אתר משרד הבינוי והשיכון סיוע בדיור ומתן פתרונות דיור לקשישים

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

הרחבות ופרסומים

תודות