הקדמה:

קצבת זיקנה אינה ניתנת באופן אוטומטי ולכן יש להגיש טופס תביעה לקצבה כאשר מגיעים לגיל הזכאות לקצבת זיקנה
ניתן לקבל תשלום רטרואקטיבי לתקופה של עד 12 חודשים בזכאות מגיל הפרישה (עם מבחן הכנסות) ועד 48 חודשים בזכאות הכללית
לבדיקת הזכאות לקצבת זיקנה, ראו במחשבון המוסד לביטוח לאומי
לפרטים נוספים ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

טפסים

לצורך קבלת קצבת זיקנה (קצבת אזרח ותיק) יש להגיש תביעה לקבלת קצבת זיקנה במוסד לביטוח לאומי.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

שלבי ההליך

 • כחודש לפני הגעתו של המבוטח לגיל הפרישה, שולח הביטוח הלאומי את טופס התביעה לקצבת זיקנה לביתו (לפי הכתובת המופיעה במשרד הפנים).
  • בטופס שנשלח למבוטחים רשומים כבר הפרטים האישיים שלהם, ולנשים מצורף גם דף המפרט את תקופות הביטוח שצברו.
  • מי שלא קיבלו את הטופס במועד יכולים לפנות למוקד *6050 .
 • ישנה גם אפשרות למלא את כל הפרטים ולשלוח את התביעה באמצעות טופס מקוון.
 • כמו כן, ניתן להוריד טופס בקובץ pdf להדפסה ולמילוי ידני של הפרטים, או להזמין טופס מודפס למילוי ידני, שיישלח לפונה בדואר.
 • יש להגיש את התביעה כחודש לפני ההגעה לגיל המזכה בקצבה. למי שלא עמדו במבחן ההכנסות כשהגיעו לגיל פרישה, גיל הזכאות המוחלטת לקצבה הוא 70.
 • אם חודש הלידה של התובע אינו רשום בתעודת הזהות שלו, יחשב כאילו נולד ב-1 באפריל של שנת לידתו.
דוגמה
גבר שבתעודת הזהות שלו רשום שנולד בשנת 1941 ללא פירוט של יום וחודש, יגיש בקשה לביטוח הלאומי כאילו נולד ב-1 באפריל 1941.
 • יש לצרף לטופס התביעה את המסמכים הבאים. אם לא יוגשו כל המסמכים, הבקשה עלולה להתעכב:
  • אישורים על כל הכנסות התובע, כולל: עבודה (תלוש משכורת), דמי שכירות (חוזה שכירות), ריבית או דיווידנד – הון וכל מקור הכנסה נוסף
  • אישה נשואה צריכה לצרף אישורים על תקופות עבודה או עיסוק מגיל 18, או משנת עלייתה (אם עלתה לאחר גיל 18) ועד למועד הגשת התביעה
  • אם הזכאי אינו מסוגל לגבות את הקצבה בעצמו ומבקש שאחר יגיש את התביעה במקומו, עליו לצרף אישור רפואי על מצב בריאותו
  • אם התאריך שבו התובע הפסיק לעבוד או צמצם את שעות עבודתו הוא מאוחר מתאריך אישור המעביד, עליו לשלוח אישור נוסף לאחר הפסקת עבודתו או צמצום שעות עבודתו.
  • אם התובע מבקש תוספת עבור ילד שהגיע לגיל 18, עליו לצרף את האישורים הבאים:
   • אישור מבית הספר על לימודים, אם לא מלאו לילד 20 ומרבית עיסוקו מוקדש לסיום לימודים על-יסודיים
   • אישור לגבי ילד שוחר במסגרת קדם- צבאית/עתודאי/מתנדב בשנת שירות/ מתנדב בשירות לאומי-אזרחי
 • במקרה שממלאים את טופס התביעה באופן ידני (ולא שולחים תביעה מקוונת):
 • אם אין לזכאי חשבון בנק, תשולם הקצבה בדואר או בדואר נע.
  • יש להודיע לביטוח הלאומי לאיזה סניף דואר לשלוח את הקצבה ולאסוף את הקצבה מסניף הדואר עד ל-19 לחודש שלאחר חודש התשלום.
  • קצבה שלא תיאסף במשך 3 חודשים, תופסק.

חשוב לדעת

ערעור


פסקי דין


גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
מוקד *6050 - המוסד לביטוח לאומי אתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל, המצב הכלכלי ויכולת התפקוד
מוקד *9696 - המוקד הטלפוני של שירות הייעוץ לאזרח הוותיק מטעם המוסד לביטוח לאומי שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו באתר המוסד לביטוח לאומי סיוע מטעם שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
מוקד 8840* לפניות הציבור אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד *8840 לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים שונים
משרד הבריאות

קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות ביטוח בריאות וסיוע לסובלים מבעיות רפואיות שונות על רקע גיל
משרד הבינוי והשיכון - מוקד טלפוני בנושא דיור 5442* אתר משרד הבינוי והשיכון סיוע בדיור ומתן פתרונות דיור לקשישים


תודות