קצבת זיקנה לא ניתנת באופן אוטומטי ולכן יש להגיש טופס תביעה כאשר מגיעים לגיל הזכאות לקצבת זיקנה
ניתן לקבל תשלום רטרואקטיבי לתקופה של עד 12 חודשים בזכאות מגיל הפרישה (עם מבחן הכנסות) ועד 48 חודשים בזכאות הכללית
לבדיקת הזכאות לקצבת זיקנה, ראו במחשבון המוסד לביטוח לאומי
לפרטים נוספים ראו באתר המוסד לביטוח לאומי
טפסים

כדי לקבל קצבת זיקנה (קצבת אזרח ותיק) יש להגיש תביעה למוסד לביטוח לאומי.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

שלבי ההליך

 • כחודש לפני שהמבוטחים מגיעים לגיל פרישה, המוסד לביטוח לאומי שולח את טופס התביעה לקצבת זיקנה לביתם (לפי הכתובת המופיעה במשרד הפנים).
  • בטופס שנשלח להם רשומים כבר פרטיהם האישיים. לנשים מצורף גם דף שמפרט את תקופות הביטוח שצברו.
  • מי שלא קיבלו את הטופס יכולים לפנות למוקד *6050.
 • יש אפשרות למלא את כל הפרטים ולשלוח את התביעה באמצעות טופס מקוון.
 • ניתן גם להוריד טופס בקובץ pdf להדפסה ולמילוי ידני של הפרטים, או להזמין טופס מודפס למילוי ידני, שיישלח לפונה בדואר.
 • יש להגיש את התביעה כחודש לפני שמגיעים לגיל המזכה בקצבה. למי שלא עמדו במבחן ההכנסות כשהגיעו לגיל פרישה, גיל הזכאות לקצבה הוא 70.
 • למי שחודש הלידה לא רשום בתעודת הזהות שלהם ייחשב כאילו נולדו ב-1 באפריל של שנת לידתם.
דוגמה
גבר שבתעודת הזהות שלו רשום שנולד בשנת 1941 ללא פירוט של יום וחודש, יגיש בקשה לביטוח הלאומי כאילו נולד ב-1 באפריל 1941.
 • יש לצרף לטופס התביעה את המסמכים הבאים. אם לא יוגשו כל המסמכים, הבקשה עלולה להתעכב:
  • אישורים על כל הכנסות התובעים, כולל: עבודה (תלוש משכורת), דמי שכירות (חוזה שכירות), ריבית או דיווידנד – הון וכל מקור הכנסה נוסף.
  • אישה נשואה צריכה לצרף אישורים על תקופות עבודה או עיסוק מגיל 18, או משנת עלייתה (אם עלתה לאחר גיל 18) ועד למועד הגשת התביעה.
  • מי שלא מסוגלים לגבות את הקצבה בעצמם ומבקשים שאחר יגיש את התביעה במקומם יצרפו אישור רפואי על מצב בריאותם.
  • תובעים שהפסיקו לעבוד או צמצמו את שעות עבודתם אחרי התאריך של אישור המעסיק, ישלחו אישור נוסף אחרי השינוי.
  • מי שמבקשים תוספת עבור ילד שהגיע לגיל 18 יצרפו את האישורים הבאים:
   • אישור מבית הספר על לימודים, אם לא מלאו לילד 20 ומרבית עיסוקו מוקדש לסיום לימודים על-יסודיים
   • אישור לגבי ילד שוחר במסגרת קדם- צבאית/עתודאי/מתנדב בשנת שירות/ מתנדב בשירות לאומי-אזרחי
 • במקרה שממלאים את טופס התביעה באופן ידני (ולא שולחים תביעה מקוונת):
 • למי שאין חשבון בנק הקצבה תשולם בדואר או בדואר נע.
  • יש להודיע לביטוח הלאומי לאיזה סניף דואר לשלוח את הקצבה ולאסוף את הקצבה מסניף הדואר עד ל-19 לחודש שלאחר חודש התשלום.
  • קצבה שלא תיאסף במשך 3 חודשים תופסק.

חשוב לדעת

ערעור

ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
מוקד *6050 - המוסד לביטוח לאומי אתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל, המצב הכלכלי ויכולת התפקוד
מוקד *9696 - המוקד הטלפוני של שירות הייעוץ לאזרח הוותיק מטעם המוסד לביטוח לאומי שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו באתר המוסד לביטוח לאומי סיוע מטעם שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
מוקד 8840* לפניות הציבור אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד *8840 לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
משרד הרווחה והביטחון החברתי

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים שונים
משרד הבריאות

קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות ביטוח בריאות וסיוע לסובלים מבעיות רפואיות שונות על רקע גיל
משרד הבינוי והשיכון - מוקד טלפוני בנושא דיור 5442* אתר משרד הבינוי והשיכון סיוע בדיור ומתן פתרונות דיור לקשישים

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

תודות