אזהרה
דף זה אינו רלבנטי עוד!
דף זה אינו רלבנטי יותר, ולכן הועבר לארכיון במרחב "הקפאה".


הקדמה:

אישה פנויה ללא בן זוג לא יכולה להשתמש בשירותי אם פונדקאית לצורך הבאת ילד לעולם
רק בני זוג (גבר ואישה) יכולים להיות הורים מיועדים בהליך פונדקאות

פרטי פסק הדין

ערכאה:
בית המשפט העליון בשבתו כבג"ץ
מס' תיק:
בג"ץ 2458/01
תאריך:
23.12.02
אזהרה
פסק דין זה אינו רלוונטי עוד לאור שינויי חקיקה
בעקבות שינויי חקיקה, כיום גם אישה שאינה נשואה יכולה בתנאים מסוימים להיעזר בשירותי פונדאות. למידע נוסף ראו פורטל פונדקאות.

אישה רווקה ללא בן זוג, בת 40 שרחמה נכרת, ביקשה להביא לעולם ילד. נשאבו ממנה ביציות, והן הופרו בזרע של תורם אנונימי. האישה ביקשה להשלים את ההליך בהשתלת ביצית מופרית ברחמה של אם פונדקאית. היא פנתה לועדת אישורים, בבקשה שיינתן לה אישור להסכם פונדקאות. ועדת האישורים החליטה לדחות את בקשתה, בלי לדון בה לגופה, משום שאין לה בן זוג.

האישה עתרה לבג"ץ לביטול החלטת ועדת האישורים.

בית המשפט העליון פסק כי ההסדרים שבחוק ההסכמים לנשיאת עוברים, חלים אך ורק על הורים מיועדים שהם איש ואישה בני זוג, והאם אינם חלים על אישה פנויה שאין לה בן זוג.

הדבר נלמד הן מלשון החוק (המגדיר "הורים מיועדים" כ"איש ואישה שהם בני זוג") והן מתוכן החוק (שמחייב שהביצית תופרה בזרע של האב המיועד).

בית המשפט קבע כי ההסדר מפלה אישה פנויה ביחס לאישה שיש לה בן זוג, אך בית המשפט לא יתערב בהסדר הקבוע בחוק, מפאת מורכבותה של הסוגייה וחדשנותה. עם זאת בית המשפט המליץ למחוקק לשקול להחיל את הסדר הפונדקאות גם על נשים פנויות ללא בני זוג.


משמעות

  • רק בני זוג (גבר ואישה) יכולים להיעזר בשירותי אם פונדקאית לצורך הולדת ילד.
  • רווקים ופנויים לא יוכלו להביא ילד לעולם באמצעות פונדקאות.

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

  • המידע המקורי בערך זה נכתב ע"י הר"י.