אם נושאת היא אישה הנושאת היריון עבור הורים מיועדים
אישה המועמדת להיות אם נושאת צריכה לעמוד במספר תנאים שנקבעו בחוק הסכמים לנשיאת עוברים ובנהלים
לפרטים נוספים ראו באתר משרד הבריאות
שימו לב
דף זה אינו מתייחס לפונדקאות שנעשתה בחו"ל

אם נושאת היא אישה הנושאת היריון עבור הורים מיועדים.

התנאים הנדרשים ממועמדת להיות אם נושאת

תנאים שנקבעו בחוק הסכמים לנשיאת עוברים

 • גילה יהיה בין 22 ל-38 שנים בעת אישור ההסכם.
 • תושבת ישראל.
 • היא אינה נשואה. עם זאת, במקרה שההורים המיועדים לא הצליחו להתקשר בהסכם לנשיאת עוברים עם אם נושאת שאינה נשואה, רשאית הוועדה לאשר התקשרות עם אם נושאת שהיא אישה נשואה.
  • במקרה שהאם הנושאת נשואה, בן זוגה קיבל הסברים על הסיכונים וההשלכות של הליך הפונדקאות, וניתנה לו ההזדמנות, אם הוא מעוניין בכך, להביע את עמדתו בפני ועדת האישורים.
 • היא אינה קרובת משפחה של אחד מההורים המיועדים.
 • היא הרתה וגידלה ילד אחת לפחות.
 • היא לא ילדה יותר מ-4 פעמים.
 • היא לא היתה אם נושאת יותר מפעמיים, ולא ילדה כאם נושאת יותר מפעם אחת.
 • היא חתמה על טופס ויתור על סודיות רפואית.
 • היא משתייכת לאותה דת כמו האם המיועדת.
  • במקרה שכל הצדדים להסכם אינם יהודים, רשאית ועדת ההסכמים לחרוג מהוראה זו, בהתאם לעמדתו של איש הדת חבר הוועדה.
 • היא עשתה את ההסכם לנשיאת עוברים בהסכמה מרצון חופשי.
 • לא קיים חשש לפגיעה בבריאותה של האם הנושאת, ונקבע בהסכם לנשיאת עוברים כי לא ייעשו יותר משישה ניסיונות להשתלת הביציות המופרות באם הנושאת.
 • לא קיים חשש לפגיעה בטובת הילד שייוולד.
 • קיימת חוות דעת רפואית מטעם מומחה ביילוד וגנטיקה על התאמתה לתהליך.
 • קיימת הערכה פסיכולוגית על התאמתה לתהליך.
 • אין חשש שהתהליך עלול לסכן את שלומם ובריאותם של המעורבים בתהליך, כולל היילוד, או יגרום לפגיעה בזכויותיהם.

תנאים עיקריים נוספים שנקבעו על-ידי הוועדה

 • אם קיים ספק לגבי היותה יהודיה פנויה, עליה לפנות לבית הדין הרבני באזור מגוריה לקבלת מסמך רשמי המעיד על מעמדה האישי.
 • מצבה הבריאותי תקין, והיא עברה לידות ללא סיבוכים, ולא יותר מניתוח קיסרי אחד.
 • היא נמצאת שנה ממועד הלידה האחרון, או שנה וחצי, אם הלידה התבצעה בניתוח קיסרי.
 • היא לא עברה יותר מ-2 הליכי נשיאת עוברים, גם אם הליכים אלה לא הסתיימו בלידה.
 • אין לה ולבן זוגה, אם קיים, רישום פלילי במשטרה.
 • היא עברה איבחון פסיכולוגי ועונה על אמות המידה לקביעת התאמה של מועמדת לאם נושאת. ראו פרטים במסמך הוועדה לאישור הסכמים לנשיאת עוברים- קווים מנחים הנדרשים לכתיבת חוות דעת פסיכולוגיות.

מצבים שבהם לא תאושר מועמדות של אישה לשמש כאם נושאת

 • הוועדה לא תאשר את מועמדותה של אישה לשמש כאם נושאת בכל אחד מהמקרים הבאים:
  • היא עברה יותר מ-4 לידות.
  • היא עברה שתי לידות או יותר באמצעות ניתוחים קיסריים.
  • הלידה האחרונה היתה לפני השבוע ה-35, או שהיילוד היה במשקל נמוך לגיל ההיריון, מתחת לאחוזון החמישי.
  • היא עברה היריון חוץ רחמי בעבר.
  • היא עברה הפלה עם סיכון לאי ספיקת צוואר הרחם.
  • היו בעברה הרחקת שאריות היריון וחלל רחם פגום, אלא אם כן הוכח שהפגם תוקן.
  • היו בעברה ניתוחים שעשויות להיות להם השלכות שליליות על מהלך היריון עתידי (למשל ניתוחי קיצור קיבה למיניהם).
  • היא סבלה מסוכרת הריונית בהריונה האחרון או מיתר לחץ דם באחד או יותר מהריונותיה.
  • היא סובלת מיתר לחץ דם.
  • להוריה יש סוכרת 2 TYPE ותוצאת בדיקת העמסת סוכר 50 גר' היא פתולוגית.
  • בעברה סבלה מרעלת היריון בהיריון שני או שלישי (אם מדובר ברעלת במהלך ההיריון הראשון, כל מקרה ייבחן לגופו).
  • היא סובלת מהשמנת יתר (BMI מעל 30).
  • היא סובלת מהרפס גניטלי או קונדילומה אקומינטה.
  • קיים מצב דיספלזיה בצוואר הרחם.
  • היא עברה קוניזציה (כריתה חלקית של צוואר הרחם).
  • סוג הדם שלה שלילי, ובדיקת coombs שבוצעה (לבדיקת נוכחות נוגדנים) הראתה תוצאות חיוביות.
  • היא סובלת ממחלה כרונית העלולה לסכן אותה או את העובר.
  • יש במשפחתה הקרובה (סבא/סבתא, אב/אם, אח/אחות) היסטוריה של מחלת סרטן השד או השחלה, אלא אם תמציא אישור יעוץ גנטי לגבי הסיכונים הכרוכים בהיריון.
  • היא סובלת מהפרעת אישיות קשה או מחלת נפש, או עברה טיפול פסיכיאטרי או בעיצומו של טיפול כזה.
  • היא מעשנת או משתמשת בסמים ואלכוהול.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב ע"י הר"י.