אם נושאת (מושג)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

אם נושאת היא אישה הנושאת הריון עבור הורים מיועדים
אישה המועמדת להיות אם נושאת צריכה לעמוד במספר תנאים שנקבעו בחוק הסכמים לנשיאת עוברים ובנהלים

אם נושאת היא אישה הנושאת הריון עבור הורים מיועדים.

התנאים הנדרשים ממועמדת להיות אם נושאת

תנאים שנקבעו בחוק הסכמים לנשיאת עוברים

 • בגירה (מעל גיל 18).
 • תושבת ישראל.
 • היא עשתה את ההסכם לנשיאת עוברים בהסכמה מרצון חופשי.
 • לא קיים חשש לפגיעה בבריאותה או בשלום הילד שייוולד.
 • היא אינה נשואה. יחד עם זאת, במקרה שההורים המיועדים לא הצליחו להתקשר בהסכם לנשיאת עוברים עם אם נושאת שאינה נשואה, רשאית הוועדה לאשר התקשרות עם אם נושאת שהיא אישה נשואה.
 • היא אינה קרובת משפחה של אחד מההורים המיועדים.
 • קיימת חוות דעת רפואית על התאמתה לתהליך.
 • קיימת הערכה פסיכולוגית על התאמתה לתהליך.
 • אין חשש שהתהליך עלול לסכן את שלומם ובריאותם של המעורבים בתהליך, כולל היילוד, או יגרום לפגיעה בזכויותיהם.

תנאים נוספים שנקבעו על-ידי הוועדה

 • גילה יהיה בין 22 ל- 38 שנים בעת הגשת המסמכים לוועדה.
 • אם היא גרושה, היא צריכה להיות לפחות 7 חודשים לאחר הגירושין.
 • אם קיים ספק לגבי היותה יהודיה פנויה, עליה לפנות לבית הדין הרבני באזור מגוריה לקבלת מסמך רשמי המעיד על מעמדה האישי.
 • היא הרתה וגידלה ילד אחת לפחות.
 • מצבה הבריאותי תקין, והיא עברה לידות ללא סיבוכים.
 • היא נמצאת שנה ממועד הלידה האחרון.
 • היא לא עברה יותר מ- 2 הליכי נשיאת עוברים, גם אם הליכים אלה לא הסתיימו בלידה.
 • אין לה רישום פלילי במשטרה.
 • היא עברה איבחון פסיכולוגי ועונה על אמות המידה לקביעת התאמה של מועמדת לאם נושאת. ראו פרטים במסמך הוועדה לאישור הסכמים לנשיאת עוברים- קווים מנחים הנדרשים לכתיבת חוות דעת פסיכולוגיות.

מצבים שבהם לא תאושר מועמדות של אישה לשמש כאם נושאת

 • הוועדה לא תאשר את מועמדותה של אישה לשמש כאם נושאת בכל אחד מהמקרים הבאים:
  • היא עברה יותר מ- 3 לידות.
  • היא עברה שתי לידות באמצעות ניתוחים קיסריים.
  • הלידה האחרונה היתה מוקדמת- לפני שבוע 35 ,או שהיילוד היה נמוך משקל לגיל ההריון מתחת לאחוזון החמישי.
  • היא עברה הריון חוץ רחמי בעבר.
  • הריונה האחרון הסתיים בהפלה יזומה עם הרחבת 10 HEGAR או יותר של צוואר הרחם.
  • בעברה הרחקת שאריות הריון וחלל רחם פגום, אלא אם כן הוכח שהפגם תוקן.
  • בעברה ניתוחים העלולים להיות בעלי השלכות שליליות על מהלך הריון עתידי (למשל ניתוחי קיצור קיבה למיניהם).
  • בהריונה האחרון סבלה מסוכרת הריונית.
  • היא סובלת מיתר לחץ דם.
  • בעברה סבלה מרעלת הריון בהריון שני או שלישי.
  • היא סובלת מהשמנת יתר (משקל מעל 90 ק"ג או BMI מעל 30).
  • היא סובלת מהרפס גניטלי או קונדילומה אקומינטה.
  • קיים מצב דיספלזיה בצוואר הרחם.
  • היא סובלת ממחלה כרונית עם סיכון לסיבוכי הריון.
  • היא עברה טיפול פסיכיאטרי או בעיצומו של טיפול כזה.
  • היא מעשנת כבדה או משתמשת בסמים ואלכוהול.

חקיקה ונהלים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב ע"י הר"י.