אזהרה
דף זה אינו רלבנטי עוד!
דף זה אינו רלבנטי יותר, ולכן הועבר לארכיון במרחב "הקפאה".


הקדמה:

לרגל שנת ה- 70 למדינה, מופעלת תכנית חנינות מיוחדת במסגרתה נעשה שימוש מורחב בסמכות נשיא המדינה להעניק חנינה ולהקל בעונשי מאסר בפועל
התכנית חלה על אסיר, העומד בתנאים ושהחל לרצות את מאסרו לפני ה- 20.04.2018 ושבקשתו תוגש עד ה- 14.10.2018
כל אדם רשאי להגיש, בכל עת, בקשת חנינה להקלה בעונש מאסר בפועל (ללא קשר לתכנית החנינות המיוחדת)
הגשת הבקשה לחנינה לא כרוכה בתשלום

לרגל 70 שנות עצמאות למדינה ולפרק זמן מוגבל, מופעלת תכנית חנינות מיוחדת במסגרתה נעשה שימוש רחב מן הרגיל בסמכות נשיא המדינה להעניק חנינה ולהקל בעונש של מאסר בפועל.

 • כחלק מבדיקת בקשת חנינה שתוגש במסגרת התכנית, יינתן משקל מיוחד למאפיינים ולנסיבות אישיות ומשפחתיות וכן לתהליכי טיפול ושיקום.
 • ככלל, בקשת חנינה תישקל רק לאחר שכל ההליכים המשפטיים בתיק הסתיימו ומוצו (ערעור, בקשה למשפט חוזר, בקשה לדיון נוסף).
 • כל אדם רשאי להגיש, בכל עת, בקשת חנינה להקלה בעונש מאסר בפועל (ללא קשר לתכנית החנינות המיוחדת).
הערת עריכה
יש לבדוק מול מחלקת חנינות מה הכוונה לשימוש הרב ב"ככלל" (הטיפול אורך זמן, לא תינתן חנינה בעבירות מסוימות, לא תוגש בקשה אלא לאחר סיום כל ההליכים המשפטיים וכו')
הערה מאת =נואֶל גולדנברג (שיחה) 08:07, 24 ביולי 2018 (IDT)

מי זכאי?

 • אדם שמתקיימים בעניינו כל התנאים הבאים:
  1. נגזר דינו לעונש מאסר בפועל והוא ריצה לפחות שליש מתקופת מאסרו.
  2. הוא החל לרצות את מאסרו לפני ה- 20.04.2018.
  3. ישנן נסיבות מיוחדות ומאפיינים, כגון:
   • מחלה קשה
   • לקות קשה
   • גילו מעל 70
   • ילדיו הקטינים מטופלים ע"י מי שאינו הורה שלהם, בשל המאסר
   • הוא עבר התעללות על ידי נפגע העבירה
   • הוא מרצה עונש מאסר במקום תשלום קנס (חלף קנס)
   • הוא מרצה עונש מאסר ראשון של עד שנתיים.

תהליך מימוש הזכות

 • את הבקשה במסגרת התכנית המיוחדת יש להגיש עד ה- 14.10.2018.
 • בקשת החנינה יכולה להיות מוגשת על ידי האדם עצמו, עורך-דין מטעמו או בן משפחה מדרגה ראשונה.
 • יש להגיש את הבקשה באותו האופן שמוגשת בקשת חנינה לנשיא המדינה בהליך הרגיל.
 • יש לציין בבקשה כי היא מוגשת במסגרת מתווה החנינות המיוחד לרגל 70 שנות עצמאות.
 • הטיפול בבקשת חנינה הינו טיפול האורך זמן בשל הצורך באיסוף מידע וקבלת חוות דעת מהגורמים המוסמכים.
 • חנינה תוענק לאחר שהבקשה תיבדק ותיבחן לגופה ולאחר שיובטח כי הענקתה לא תסכן את הציבור ולא תפגע באכיפת החוק.
 • החנינה תישקל בדרך של קיצור תקופת המאסר, כך שהאסיר יוכל לעמוד בפני ועדת השחרורים, אשר תשקול שחרור מוקדם כאסיר ברישיון.

חשוב לדעת

 • הגשת הבקשה לחנינה לא כרוכה בתשלום.
 • כל אדם רשאי להגיש, בכל עת, בקשת חנינה להקלה בעונש מאסר בפועל (ללא קשר לתכנית החנינות המיוחדת).
 • מוסד החנינה הוא לא חלק ממערכת המשפט ולא משמש כערכאת ערעור על החלטות שיפוטיות.
 • אדם יכול לקבל חנינה יותר מפעם אחת בחיים.
 • ככלל, לא תינתן חנינה לאסיר שהורשע בעבירות רצח, הריגה, בטחון, מין ועבירות הנתונות לסמכות בית דין צבאי.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים