ועדת השחרורים היא הגוף המחליט בעניין שחרור על תנאי של אסירים, כולל שחרור מטעמים רפואיים
חברי ועדת שחרורים יתמנו לתקופה של שנתיים וניתן לשוב ולמנותם לתקופות נוספות של עד שנתיים כל אחת
למידע נוסף, ראו באתר פרקליטות המדינה

ועדת שחרורים היא הגוף המחליט בעניין שחרור על תנאי ממאסר של אסירים, כולל שחרור מטעמים רפואיים.

חברי הוועדה

  • חברי הוועדה הם:
  1. שופט, שמינה שר המשפטים בהסכמת נשיא בית המשפט העליון, והוא יהיה היושב ראש;
  2. שני אנשים שלכל אחד מהם חמש שנות ניסיון באחד מהתחומים הבאים: קרימינולוגיה, עבודה סוציאלית, פסיכולוגיה, פסיכיאטריה או חינוך (הכוונה לניסיון של מי שמכהן או שכיהן כאיש חינוך בכיר והוא בעל ניסיון מעשי בחינוך והשכלה אקדמית), שמינה שר המשפטים.
  3. קצין שירות בתי הסוהר בדרגה של רב כלאי ומעלה שמינה השר לביטחון הפנים - רשאי להשתתף בדיוני הועדה בלא זכות הצבעה.

משך הכהונה בוועדה

  • חברי ועדת שחרורים יתמנו לתקופה של שנתיים וניתן לשוב ולמנותם לתקופות נוספות של עד שנתיים כל אחת.

דיון בוועדה

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

  • המידע המקורי בערך זה נכתב בסיוע סטודנטים בקליניקה לייצוג אסירים במכללת שערי משפט, הפועלת בשיתוף עם הסניגוריה הציבורית.