נוסע רשאי להגיש למשרד התחבורה תלונה על נהג מונית בנושא רמת השירות של הנסיעה
התלונה יכולה להיות בין היתר, בשל סירוב להסיע נוסע, התנהגות שאינה הולמת מצד הנהג, הפקעת מחיר, אי הפעלת מונה
על התלונה להיות מוגשת בתוך חודשיים מהמועד בו אירע המקרה אליו מתייחסת התלונה
לפרטים נוספים ראו הגשת תלונה על התנהלות בתחבורה ציבורית באתר הרשות הארצית לתחבורה ציבורית

נוסע רשאי להגיש תלונה במשרד התחבורה, בנושא של רמת השירות שבין הנהג לנוסע והפרת תנאי הרישיון, כגון: סירוב להסיע נוסע, אי הסעה בדרך הקצרה, התנהגות שאינה הולמת מצד הנהג, הפקעת מחיר, אי הפעלת מונה וכדומה.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • נוסע הנפגע מהתנהלותו של נהג מונית בקשר עם הנסיעה במונית.
אזהרה
משרד התחבורה לא יטפל בתלונה בכל אחד מהמקרים הבאים:
 • תלונה על עניין הנדון או שהוכרע בבית משפט.
 • תלונות המטופלות במקביל במשרד מבקר המדינה, במשטרה או ברשות ציבורית אחרת.
 • תלונה שהוגשה לאחר יותר מחודשיים מיום האירוע.
 • דרישה לפיצוי כספי מגוף חיצוני, כגון תאגיד מוניות, מוסך וכדומה.
 • תלונות אנונימיות.

למי ואיך פונים

פרטים הנדרשים להגשת התלונה

 • פרטים מלאים של המתלונן (מספר זהות, כתובת למשלוח דואר וטלפון נייד לבירורים). תלונות אנונימיות לא יטופלו.
 • מקום, תאריך ושעת האירוע.
 • מספר הרישוי או מספר הרישיון של המונית אשר מופיע על ה"כובע" שעל גג המונית ועל הדלת האחורית.
 • פרטי בעל המונית אשר מופיעים בלוחית הזיהוי שברכב.
 • מספר הקו, במקרה שהתלונה נוגעת למונית שירות.
 • תיאור קצר של האירוע ומסמכים רלוונטיים אם יש, כגון חשבונית, קבלות על הוצאות שנגרמו כתוצאה מהאירוע, תכתובות קודמות וכדומה.

אופן הגשת התלונה

 • ניתן להגיש את התלונה בכל אחת מהדרכים הבאות:

ערעור

 • במקרה של חוסר שביעות רצון מהטיפול בתלונה, ניתן לפנות לנציבות תלונות הציבור בצירוף ההתכתבויות.
 • תלונות לאגף הביקורת (לאחר מיצוי הטיפול מול הגורם המקצועי) ניתן להפנות באחת הדרכים הבאות:
  • בדואר, עבור משרד התחבורה, אגף הביקורת ותלונות הציבור ת"ד 42, בית-דגן 5025001.
  • בפקס שמספרו 03-9545450 .

חשוב לדעת

 • במקרה שנושא התלונה הוא פגיעה ברכב או ביצוע עבירה, יש לפנות למשטרה או לחברת הביטוח.
 • במקרה שהתלונה מעלה חשד לביצוע עבירה, משרד התחבורה מוסמך להזמין את בעל הרישיון, או את מי שהמונית בשליטתו, להתייצב בפניו לשם ברור העניין.
 • ניתן להגיש תלונה כנגד נהג אוטובוס או מונית גם בפני מפעיל השירות. למידע נוסף ראו הגשת תלונה נגד מפעילי תחבורה ציבורית (אוטובוסים ומוניות).
ראו גם

גורמים מסייעים