הקדמה:

ניתן להשאיר תלמיד בבית הספר לאחר שעות הלימודים כצעד ענישתי
השארת התלמיד בבית הספר לאחר שעות הלימודים מחייבת הודעה מוקדמת להורים ותיאום לגבי אופן חזרתו הביתה
למידע נוסף ראו חוזר מנכ"ל תשעה/8(ב) - סעיף 2.3


ניתן להשאיר תלמיד בבית הספר לאחר שעות הלימודים כצעד ענישתי.

 • השארת התלמיד בבית הספר לאחר שעות הלימודים מחייבת הודעה מוקדמת להורים ותיאום לגבי אופן חזרתו הביתה.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • תלמיד בית ספר שביצע עבירת משמעת.

שלבי ההליך

 • על בית הספר לקבוע מראש את מדיניות הענישה ולפרסמה במסגרת תקנון בית הספר.
 • בכל מקרה שבו עשויים להינקט אמצעי משמעת נגד תלמיד, יש להסביר לו את הטענות כלפיו ולתת לו הזדמנות להשיב עליהן. שמיעת התלמיד צריכה להיעשות לפני קבלת ההחלטה על אמצעי המשמעת.
 • יש להודיע מראש להורים על השארת התלמיד בבית הספר לאחר שעות הלימודים, ולתאם את אופן חזרתו של התלמיד לביתו.

למי לפנות במקרה שננקטו דרכי ענישה אסורות?

 • ניתן לפנות לאגף לפניות ותלונות הציבור במשרד החינוך:
  • כתובת האגף: רח' דבורה הנביאה 2 ירושלים – 9100201
  • מס' הפקס: 02-5602390
  • מוקד שירות חינוך וקו פתוח לתלמידים: 1-800-25-00-25
  • דואר אלקטרוני לפניות ובקשות למידע: info@education.gov.il
  • דואר אלקטרוני להגשת תלונות: tluna@education.gov.il

פסקי דין

חקיקה ונהלים