הקדמה:

במקרים שונים שבהם תלמיד מפר את נהלי בית הספר ניתן למנוע את כניסתו לשיעור או להרחיקו
מניעת כניסה של תלמיד לשיעור או הרחקתו משיעור או מחלק ממנו צריכה להיעשות בהשגחת מבוגר
אין להעביר תלמיד באופן זמני לכיתה נמוכה יותר
למידע נוסף ראו חוזר מנכ"ל תשעה/8(ב)


במקרים שונים שבהם תלמידים מפרים את נהלי בית הספר ניתן למנוע את כניסתם לשיעור או להרחיקם.

דוגמה
מקרים שנעשית בהם הפרת נהלי בית הספר כוללים, בין היתר:
 • הופעה בלתי הולמת או ללא תלבושת אחידה.
 • תפקוד לקוי בזמן שיעור (למשל, אי שמיעה להוראות המורה בכיתה בזמן השיעור, אי מילוי מטלות, אי הבאת ציוד והוצאתו מהתיק).
 • אי ציות להוראות של צוות בית הספר.
 • אם הפרת כללי המשמעת נעשתה במקצוע מסוים, ניתן להרחיק את התלמיד לשני שיעורים לכל היותר במקצוע זה.
 • במקרה שתלמיד פגע בעובד הוראה פגיעה מילולית שיש בה לעג, עלבון או השפלה, ניתן להרחיק את התלמיד משיעור אחד עד שניים במקצוע שבו עובד ההוראה מלמד אותו, תוך השגחה ומתן משימה לימודית.
 • חוזר מנכ"ל משרד החינוך מפרט טווח של דרכי תגובה במקרה של הפרת נהלי בית הספר. על בית הספר לבחור בתגובות באופן הדרגתי, בהתאם להישנות ההפרה ובהתאם לגיל התלמיד.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • תלמידי בית ספר.

שלבי ההליך

 • בכל מקרה שבו עשויים להינקט אמצעי משמעת נגד תלמיד, יש להסביר לו את הטענות כלפיו ולתת לו הזדמנות להשיב עליהן. שמיעת התלמיד צריכה להיעשות לפני קבלת ההחלטה על אמצעי המשמעת.
 • מניעת הכניסה של התלמיד לשיעור או הרחקתו משיעור או מחלק ממנו צריכה להיעשות בהשגחת מבוגר.
 • ההשגחה תיעשה בהתאם לאפשרויות של בית הספר (על-ידי מורה בשעות פרטניות, מדריך מוגנות, העברה להשגחת מורה בכיתה מקבילה באופן זמני, השגחה של מורה בחדר המיועד להשעיה בית ספרית וכו').
 • בזמן שבו התלמיד מורחק מהשיעור, יש להטיל עליו משימה לימודית.
 • יש ליידע את הורי התלמיד על הרחקת התלמיד מהשיעור.
 • כאשר נדרשת תגובה מיידית של נקיטת אמצעי משמעת או כשיש נסיבות מוצדקות אחרות, רשאי צוות בית הספר לנקוט אמצעי משמעת באופן מיידי.

חשוב לדעת

 • אין להעביר תלמיד באופן זמני לכיתה נמוכה יותר. חוזר מנכ"ל משרד החינוך מפרט דרכי תגובה נוספות שאסור לנקוט בהן במקרה של הפרת משמעת. למידע נוסף ראו דרכי ענישה אסורות בבית הספר.
 • במקרה של תלמידים עם צרכים מיוחדים נקבעו דרכי תגובה שונות להפרות כללי ההתנהגות. למידע נוסף ראו חוזר מנכ"ל תשעה/8(ב), פרק ה' (5).

למי לפנות במקרה שננקטו דרכי ענישה אסורות?

 • ניתן לפנות לאגף לפניות ותלונות הציבור במשרד החינוך:
  • כתובת האגף: רח' דבורה הנביאה 2 ירושלים – 9100201
  • מס' הפקס: 02-5602390
  • מוקד שירות חינוך וקו פתוח לתלמידים: 1-800-25-00-25
  • דואר אלקטרוני לפניות ובקשות למידע: info@education.gov.il
  • דואר אלקטרוני להגשת תלונות: tluna@education.gov.il

פסקי דין

חקיקה ונהלים