סטודנטים עיוורים ולקויי ראייה זכאים לקבל מלגה ללימודים במוסדות להשכלה גבוהה


סטודנטים עיוורים ולקויי ראייה זכאים לקבל מלגה ללימודים במוסדות להשכלה גבוהה.

 • סטודנטים הלומדים באוניברסיטאות, זכאים לקבל מלגה בגובה שכר הלימוד מהאוניברסיטה.
 • סטודנטים הלומדים במוסד מוכר שלא קיים בו הסדר זה (מכללות, אקדמיה למוסיקה וכו'), זכאים לקבלת מלגה בגובה שכר הלימוד מהשירות לעיוור.
 • לסטודנטים הלומדים באוניברסיטה הפתוחה ניתן מימון עד ל-50% מעלות קורס, ועד לשני קורסים בשנה.
 • משך הזכאות המירבי לרכישת תואר ראשון הוא 4 שנים, ולרכישת תואר שני - 3 שנים.

מי זכאי?

 • זכאי למלגה מי שעומד בתנאים הבאים:
 • סטודנטים שלא נמצאו מתאימים על ידי היחידה לייעוץ, החלו ללמוד במימון עצמי וסיימו בהצלחה שנה ראשונה, יהיו זכאים לסיוע החל משנת הלימודים השנייה.

תהליך מימוש הזכות

 • כדי לקבל את הסיוע, יש לפנות למחלקה לשירותים חברתיים הסמוכה למקום המגורים.
 • יש למלא טופס פנייה והצהרה ולהציג את האישורים הרלוונטיים.
 • מנהל המחלקה לשירותים חברתיים, או מי שמונה לכך מטעמו, יבחן את הבקשה וישיב לפונה.

שירותי יעוץ

 • עמותת מגדל אור נותנת שירותי יעוץ עבור עיוורים ולקויי ראייה המעוניינים להשתלב בלימודים אקדמיים במוסדות להשכלה גבוהה.
 • לרשות היחידה ספרייה המספקת מידע על עיסוקים, מקצועות, מקומות לימוד ותנאי קבלה.
 • המידע קיים בכתב, בהקלטה על גבי מערכת ממוחשבת ובכתב ברייל.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

 • המידע המקורי בנושא עיוורים ולקויי ראייה, נסמך בעיקר על מדריך זכויות ושירותים לעיוורים בישראל של השירות לעיוור במשרד הרווחה, והועלה לאתר על ידי מילגאים בתמיכת השירות לעיוור