השתייכות לקופות החולים לאחר שחרור מהכלא (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

אסיר משוחרר רשאי להצטרף לאחת מארבע קופות החולים בהתאם להחלטת הקופה.
אי רישום לקופת חולים לאחר השחרור, משמעותו המשך עם קופת החולים אליה השתייך טרם המאסר.

שירותי הבריאות בישראל נגזרים בראש ובראשונה מחוק ביטוח בריאות ממלכתי, המעניק טיפול רפואי לכל תושבי מדינת ישראל באמצעות קופות החולים.

המוסד לביטוח לאומי גובה מתושבי המדינה את דמי ביטוח הבריאות, בהתאם להכנסתם, ומעביר אותם לקופות החולים על-פי קריטריונים שונים.

בסיס החוק של ביטוח בריאות ממלכתי הוא קביעת סל בריאות אחיד לכל קופות החולים.

מי זכאי?

  • אסירים המשתחררים ממאסר

תהליך מימוש הזכות

  • עם השחרור, יש לפנות ישירות לקופות החולים ולקבל מידע על השירותים, המרפאות ומסלולי ההצטרפות.
  • בהתאם להחלטת הקופה, ניתן להצטרף לאחת מארבע הקופות:

חשוב לדעת

  • אסיר משוחרר אשר לא ציין לאיזו קופת חולים ברצונו להשתייך בעת שחרורו, יצורף אוטומטית לקופה אליה השתייך טרם המאסר.

גורמי ממשל

תודות