חברותו של אסיר משוחרר בקופת החולים תחודש באופן אוטומטי עם השחרור
אסיר משוחרר רשאי לעבור קופת חולים, והוא רשאי לעשות זאת גם במהלך תקופת מאסרו


חברותם של אסירים משוחררים בקופת החולים תחודש באופן אוטומטי עם שחרורם מהמאסר, והם זכאים לעבור קופת חולים אם ברצונם בכך.

  • אם האסיר המשוחרר לא חבר בקופת חולים, עליו לבצע רישום לקופת חולים לפי בחירתו, והוא יהיה זכאי לקבל שירותי בריאות באופן מיידי עם שחרורו.

מי זכאי?

  • אסירים המשתחררים ממאסר.

תהליך מימוש הזכות

  • שירות בתי הסוהר מעדכן באופן אוטומטי את המוסד לביטוח לאומי בדבר השחרור, והאסיר המשוחרר חוזר להיות חבר בקופת החולים בה היה חבר טרם המאסר.
  • אם המידע על השחרור עדיין לא הגיע לקופת החולים, יש לשלוח צילום של תעודת שחרור לתחום מרשם הבריאות בביטוח הלאומי באמצעות פקס 02-6462029 , והחברות בקופת החולים תחודש בתוך 24 שעות מקבלת הפקס.
  • אסיר משוחרר שאינו יודע לאיזו קופה הוא שייך יפנה לתחום מרשם הבריאות בטלפון 02-6462000, בימים א-ה בין השעות 9:00- 13:00.
  • אסיר משוחרר שלא היה חבר בקופת חולים כלשהי טרם כניסתו למאסר, יפנה לסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום מגוריו כדי להירשם לקופות חולים לבחירתו.
  • בהתאם להחלטת הקופה, ניתן להצטרף לאחת מארבע הקופות:

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל