תנועות הנוער בישראל מפעילות תוכניות לשילוב ילדים ובני נוער עם מוגבלות בתנועות הנוער
מתכונת הפעילות צריכה לאפשר לחניכים עם מוגבלות את אותם דברים שהיא מאפשרת לחניכים ללא מוגבלות, תוך התאמת התכנים וכלי ההדרכה לחניכים וליכולתם


תנועות הנוער בישראל מפעילות תוכניות לשילוב ילדים ובני נוער עם מוגבלות בתנועות הנוער.

 • חניכים בעלי צרכים מיוחדים הם בעלי זכויות וחובות ככל החניכים. בהתאם ליכולתם הם מחויבים להתנהגות על-פי ערכי התנועה ושותפים בפעולות התנועה.
 • מתכונת הפעילות צריכה לאפשר לחניכים עם מוגבלות את אותם דברים שהיא מאפשרת לחניכים ללא מוגבלות, תוך התאמת התכנים וכלי ההדרכה לחניכים וליכולתם.
 • הפעילות תותאם ותונגש לחניכים בעלי צרכים מיוחדים כך שהם יוכלו למצות באופן מרבי את את השתתפותם בפעילות התנועה:
  • נגישות פיזית: יש לוודא שהתשתית הפיזית מותאמת לצרכי החניך. למשל, רמפות לכיסא גלגלים; במקרה של חניך עם לקות שמיעה - שימוש בשפת הסימנים, או קריאה.
  • נגישות אינטלקטואלית: התאמת תכני הפעולה ליכולת השכלית של החניכים.
  • נגישות חברתית: עידוד יצירת קשר בין החניכים, במטרה להפיג חששות ולמתן תפיסות סטריאוטיפיות.
  • נגישות מילולית: התאמת התכנים ליכולת המילולית של החניכים ולעזרי הדיבור בהם הם משתמשים.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • ילדים ובני נוער עם צרכים מיוחדים, בגילאי 21-9.

תהליך ההצטרפות של ילדים ובני נוער עם צרכים מיוחדים לתנועות הנוער

גיוס החניכים

 • גיוס חניכים לתנועות הנוער יכול להתבצע בכמה דרכים:
  • גיוס בבתי הספר: גיוס תלמידים עם צרכים מיוחדים ייעשה במעמד הגיוס הרגיל, יחד עם כל תלמידי הכיתה. על הרכז לוודא עם המחנכת או היועצת את הימצאותם של תלמידים עם צרכים מיוחדים בכיתות, טרם הגיוס וההרשמה.
  • גיוס בבתי ספר לחינוך מיוחד ובשירותים משלימים לחינוך מיוחד: גיוס במסגרות אלו ייעשה באמצעות פנייה יזומה של התנועה אל בית הספר או השירות.
  • גיוס פרטני: מתבצע באמצעות פנייה יזומה של התנועה אל אגף הרווחה או אגף החינוך ברשות. התנועה יכולה להעביר לאיש הקשר ברשות מכתב שיועבר להורים, והורים המעוניינים שילדיהם יצטרפו - יפנו ישירות לתנועה. במקרים שבהם ניתן לתנועה מידע על הילדים, התנועה תפנה להורים דרך בית הספר, השירות המטפל או באופן ישיר.
  • "חבר מביא חבר": הזמנה אישית לילדים ובני נוער להצטרף לפעילות התנועה, מתוך היכרות אישית או בפגישה אקראית במרחב הציבורי.

בדיקת התאמה לפעילות התנועתית

 • בדיקת התאמתו של הילד לפעילות התנועה נעשית באמצעות קבלת מידע מהרשויות המטפלות (בית ספר, מטפלים, עובדים סוציאליים) וביקור בית. מטרות ביקור הבית הן, בין היתר, היכרות בין ההורה והילד לתנועה, לרכז ולמדריכים, תיאום ציפיות לקראת הפעילות ומיפוי הצרכים של הילד.
 • בדיקת התאמתו של החניך לפעילות תעשה על-פי קריטריונים הבאים:
  • יכולות: בעל עצמאות סבירה בהרגלי ניקיון (שליטה בסוגרים והפנמה של חינוך לפרטיות), או סיוע של מטפל; הבנה חברתית מינימלית ויכולת להבחין בין טוב לרע; התמצאות בסיסית במרחב; יכולת מוטורית - יש לבדוק האם יוכל להתמודד עם האתגרים בפעילות ואפשרות לביצוע הנגשות פיזיות. יתכן שהחניך לא ישתתף בפעילות במקרה שהיא מאתגרת את בריאותו ובטיחותו.
  • התנהגות קיצונית מסוכנת: אם החניך מתאפיין בהתנהגויות העלולות לסכן את עצמו, או אחרים - המסגרת התנועתית אינה מתאימה לו.
  • גיל: חניכים המתאימים לפעילות הם בגילאים 9 עד 21 שנים. יש להתאים בין החניך לקבוצת הגיל אליה הוא משתייך.
 • ההנחיה של מועצת תנועות הנוער היא לנסות לאפשר לכמה שיותר ילדים ונוער עם מוגבלות להשתתף בפעילות התנועתית.

שיבוץ בקבוצה

 • שילוב החניך בתנועה יכול להיעשות בדרכים הבאות:
  • שילוב קבוצתי: הרכבת קבוצה לחניכים עם צרכים מיוחדים. חלק מהתנועות בוחרות להרכיב קבוצת חניכים הומוגנית מבחינת לקויות וחלק מהתנועות בוחרות להרכיב קבוצות שהן הטרוגניות המשלבות חניכים עם מוגבלויות שונות.
  • שילוב פרטני: שיבוץ בקבוצת חניכים ללא מוגבלות. בשיבוץ פרטני יש לוודא שהחניך מתאים לקבוצה והקבוצה מתאימה לצרכי החניך.
  • ייתכנו מקרים שבהם חניך מתחיל את הפעילות בשילוב קבוצתי ולאחר תקופה, בהחלטה משותפת לתנועה ולהורים, יעבור לשילוב פרטני - ולהיפך.
 • ההחלטה על אופן השילוב תתקבל ביחס לכל ילד בנפרד, ותהיה גמישה לשינויים. יש להקפיד לשאול את החניך על רצונותיו והעדפותיו ולהתחשב בהם, וכן להקפיד על שיח פתוח עם ההורים בעניין ההחלטה על השיבוץ.
 • בתום תהליך השיבוץ יש ליידע את הרכז התנועתי על החניכים המשולבים.
 • קיימת אפשרות להצמיד מדריך מלווה לחניך. המדריך המלווה משמש כמתווך בין החניך למדריכים ולחניכים האחרים, מכין את החניך לקראת הפעילות, מתווך את תכני הפעולה לחניך וצמוד אליו בזמן הפעילות. הצמדת מדריך לחניך עם צרכים מיוחדים תלויה בהחלטה של המשפחה והגורמים המטפלים, יחד עם רכז הסניף, ולאחר התייעצות עם רכז התחום התנועתי.

חשוב לדעת

 • בכל תנועה קיים רכז מקצועי לתחום השילוב. תפקידו לסייע בבניית תוכנית השילוב, ללוות את הקבוצה המשלבת ולהיות כתובת עבור המדריכים והמשפחה.
 • כנפיים של קרמבו היא תנועת נוער שהוקמה עבור ילדים עם צרכים מיוחדים ופועלת ברחבי הארץ במודל של חונכות אישית במסגרת קבוצתית.

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

הרחבות ופרסומים