המוסד לביטוח לאומי משתתף בעלויות הקמת מצבה לבני משפחה שכולים של מי שנספו בפעולת איבה
ההשתתפות בתשלום מועברת למי ששילמו על הקמת המצבה


שימו לב
עדכונים לתקופת מלחמת חרבות ברזל
 • נפגעי חרדה/הפרעת דחק וחטופים שחזרו מהשבי זכאים למימון טיפולים משלימים לפני שעברו ועדה רפואית. למידע נוסף ראו אתר הביטוח הלאומי.
 • בתקופה זו נפגעי איבה יכולים להגיש "בקשה לקבלת תגמול טיפול רפואי (תט"ר)" או "בקשה לקביעת דרגת נכות ולתגמול נכות לנפגע איבה" באמצעות טופס מקוון.
 • הביטוח הלאומי מפעיל קו חירום שנותן מענה מיידי וסיוע בזכויות לפצועים, למשפחות החטופים והנעדרים ולמשפחות שכולות בטלפון 02-6269999.

המוסד לביטוח לאומי משתתף בעלויות הקמת מצבה לבני משפחה של מי שנספו בפעולת איבה.

 • סכום ההשתתפות המירבי (נכון ל-01.01.2023):
  • 4,890 ₪ ליחיד
  • 9,780 ₪ לזוג הורים שכולים

מי זכאי?

 • מי ששילם עבור:
  • הקמת מצבה להורים שכולים של חללי פעולת איבה.
  • הקמת מצבה לבני/בנות זוג של חללי פעולת איבה (אלמנים, אלמנות וידועים בציבור).
  • הקמת מצבה למי שהתייתמו משני הוריהם בפעולת איבה ונפטרו אחרי גיל 18.
 • ההחזר ניתן למי ששילמו בפועל על הקמת המצבה (בני המשפחה השכולים ששילמו עבור המצבה שלהם בעודם בחיים, או קרוב המשפחה ששילם עבורה אחרי שנפטרו).

תהליך מימוש הזכות

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים