בעל דירה בבית משותף המעוניין לבצע התאמות לאדם עם מוגבלות ברכוש המשותף בבניין, אינו חייב לקבל את הסכמת הדיירים בכל אחד מהמקרים המפורטים בערך זה בלבד
במקרים אחרים נדרשת הסכמת הדיירים לצורך ביצוע ההתאמות
עם זאת ייתכנו הגבלות ותנאים נוספים שיש לקיים לפני ביצוע ההתאמות

התאמות שלא נדרשת להן הסכמה של שאר בעלי הדירות בבניין

 • התאמת פתח או שער כניסה לחצר הבית המשותף בלי שינוי מבנה הפתח או השער, צורתו או מידותיו (כגון: התקנת מאחז יד, מגיף דלת, אינטרקום, לחצן קריאה, פעמון או דיבורית, שינוי מנעול כניסה למנעול קל יותר לתפעול, ושינוי מיקומם).
 • התאמת דלת או פתח כניסה לבית המשותף בלי שינוי מבנה הדלת או הפתח, צורתם או מידותיהם (כגון: התקנת מאחז יד, מגיף דלת, אינטרקום, לחצן קריאה, פעמון או דיבורית, שינוי מנעול כניסה למנעול קל יותר לתפעול, ושינוי מיקומם).
 • התקנת מאחז יד, לרבות שינוי מאחז קיים או שינוי מיקומו.
 • בניית סף צדי בשביל גישה קיים למניעת דרדור כיסא גלגלים או לשם הכוונתו של אדם כבד ראייה.
  • חשוב לשים לב כי לצורך הריסת גדרות ובניית גדר וגדר הגנה, או התקנת סידורי בטיחות בשביל גישה קיים (שאינם בניית סף צדי), לשם מניעת פגיעה מכלי רכב או מציוד, נפילה, דרדור כיסא גלגלים או לשם הכוונתו של אדם כבד ראייה, נדרשת הסכמת הדיירים.
 • התקנת אמצעי הרמה ידני, לרבות כבש, בין מפלסים, שאורכו אינו עולה על 8 מטרים והפרש הגובה בין המפלס העליון לבין המפלס התחתון אינו עולה על 75 ס"מ, ובלבד שמהנדס ועדה מקומית לתכנון ולבנייה אישר כי התקנה זו אינה מונעת משאר בעלי הדירות להשתמש ברכוש המשותף שימוש סביר ובטוח.
 • החלפה או התקנה של רשת ניקוז (גריל).
 • שינוי אבזרי שרברבות, ביוב וניקוז, ובלבד שמהנדס ועדה מקומית לתכנון ולבנייה אישר כי התאמה זו אינה פוגעת במערכות הבית המשותף.
 • התקנת תאורה, לרבות תאורת חירום, בשביל גישה או בכניסה לבית המשותף וכן שינוי עוצמת תאורה.
 • שינוי גובה ספים, ובלבד שאין בביצוע השינוי כדי לגרום לתקלות במערכת הניקוז.
 • חספוס עדין של מדרגות או של ריצוף שביל גישה קיים, לשם מניעת החלקה.
 • התקנת שילוט הכוונה ומידע, לרבות הוספת אותיות מובלטות או כתב ברייל בשילוט קיים.
 • שינוי אבזרי חשמל, מחשוב, טלוויזיה ותקשורת קיימים והתאמתם לצורכי האדם עם המוגבלות ומידותיו.
 • שינוי גובה של התקנים ועזרים קיימים בבית המשותף, כגון תיבת מכתבים, ראי וברז שטיפה.
 • התאמת מקום חניה קיים אשר יוחד כבר לפני כן לבעל הדירה, בלא שינוי מיקומו, גודלו או צורתו.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים