מדריך זה מפרט את סוגי הסיוע הניתן בתחום הדיור, בעיקר מטעם משרד הבינוי והשיכון, לאנשים שיש להם מוגבלות בניידות. הסיוע יכול לכלול התאמות לדירה קיימת, סיוע בשכר דירה, מגורים בדיור ציבורי, הקלות במיסוי ואף סיוע ברכישת דירה
לכל אחת מהזכויות שמוזכרת במדריך יש תנאי זכאות ספציפיים, ולכן מומלץ ביותר לקרוא את הדפים הספציפיים
ראו מדריכים ומידע נוסף באתר משרד הבינוי והשיכון


מטרת המדריך: המדריך מציג תהליכי סיוע שונים בתחום הדיור לאנשים עם מוגבלות בניידות, כגון התאמות לדירה קיימת, סיוע בשכר דירה, מגורים בדיור ציבורי, הקלות במיסוי ואף סיוע ברכישת דירה
למי מיועד המדריך:
 • למי שמוגבלים בניידות, לבני משפחותיהם, לעמותות ולגופים ציבוריים שמסייעים להם
 • רצוי לברר לגבי זכאויות נוספות לאוכלוסיות ספציפיות
 • שימו לב שלכל זכות יש תנאי זכאות ספציפיים ולכן מומלץ ביותר לקרוא את הערכים המפורטים
מדריכים נלווים: מדריך להורים של ילדים עם מוגבלות, מדריך להורים של בוגרים עם מוגבלות, מדריך למבוגר בגיל העבודה המתמודד עם פגיעה/מחלה שגורמת לו לנכות, זכותון בני משפחה המטפלים בקשיש או באדם עם מוגבלות או מחלה.
חשוב: המדריך מיועד לסייע לכם בהתמודדות ראשונית עם הנושא ואינו מקיף את כל המידע הקיים. מומלץ לקרוא גם את הדפים הספציפיים ובכל מקרה של ספק להתייעץ עם הגופים הרלוונטיים.

סיוע בהתאמת תנאי הדיור

 • משרד הבינוי והשיכון מסייע לאנשים המוגבלים בניידות במימון שינויים או שיפוצים החיוניים לתפקוד ולניידות בתוך דירתם ובדרכי הגישה אליה.

מי זכאי?

 • זכאים לסיוע מי שנקבע לגביהם על-ידי מוסד רפואי מוכר (בתי חולים, קופות חולים ומסגרות שיקומיות ממשלתיות) אחד או יותר מאלה:
  • תנועתם או תפקודם מוגבלים עקב מחלה או פגיעה במערכת המוטורית.
  • הם חולים במחלה מתקדמת ומרותקים לכיסא גלגלים או מתהלכים בעזרת פרותזות, קביים, הליכון וכדומה.
 • מי שהחליפו, או שבני משפחה המטפלים בהם החליפו, את עבודתם למקום עבודה בעיר אחרת, ומתקיימים לגביהם שני התנאים הבאים:
  • יש הכרח גם בשינוי מקום המגורים, לדעת הוועדה הבין משרדית.
  • מקום המגורים החדש אינו עונה על צרכיהם, עד כדי פגיעה ביכולת תפקודם היומיומי.
 • מי שקיבלו בעבר סיוע במסגרת זו וחלה הרעה במצב בריאותם וניידותם, ועקב מגבלותיהם יש להתאים את הדירה שבה הם מתגוררים או עתידים להתגורר, יהיו זכאים לסיוע נוסף על-פי דו"ח עובדי שיקום.
 • מי שהוכרו על-ידי הגופים הבאים יהיו זכאים לסיוע מטעם משרד הבינוי והשיכון, בתנאי שנקבע כי הם אינם זכאים לסיוע לשיפור תנאי הדיור על-ידי הגופים שהכירו בנכותם:
 • סיוע להתקנת מעלון יינתן בתנאי שהזכאים התגוררו בבית עוד לפני שהחלו להתנהל בעזרת כיסא גלגלים, והמעלון מעניק פתרון בלעדי לבעיית הניידות שלהם בבית זה.

מי לא זכאי?

 • מי שבבעלותם דירה, אך הם מבקשים להתאים את דירת קרוביהם.
 • מי שמבקשים סיוע להרחבת דירה ולבנייה עצמית.
 • מי שדירתם הותאמה לפני הגשת הבקשה, אלא אם חלה החמרה במצבם.
 • מי שבבעלותם יותר מדירה אחת.
 • מי שמתגוררים בשכירות חודשית פרטית.
 • נכי צה"ל וכוחות הביטחון שהוכרו על-ידי משרד הביטחון ונמצאו זכאים לסיוע לשיפור תנאי הדיור על-ידי משרד הביטחון.
 • נפגעי פעולות איבה שהוכרו על-ידי המוסד לביטוח לאומי, ונקבע שהם זכאים לסיוע לשיפור תנאי הדיור על-ידי המוסד לביטוח לאומי.
 • נפגעי תאונות עבודה שנמצאו זכאים לסיוע לשיפור תנאי הדיור מטעם המוסד לביטוח לאומי (למידע נוסף על הזכאות ראו מענק להתאמת תנאי המגורים לנפגעי עבודה).
 • נפגעי תאונות דרכים המקבלים סיוע בשיפור תנאי הדיור מחברת הביטוח.

הדירות שבהן ניתן לבצע את ההתאמה ולזכות בסיוע

 • מי שעונים על אחד מהקריטריונים שצוינו לפני כן, יהיו זכאים לסיוע בתנאי שהם גרים באחת מהדירות הבאות, שבה מתוכננת ההתאמה:
  • דירה בבעלותם.
  • דירה בדמי מפתח.
  • דירה בשכירות בדיור ציבורי.
  • דירה בקיבוץ או במושב.
  • דירה של קרובי משפחתם מהדרגות הבאות: בן/בת, אב, אם, אח/ות, סבא, סבתא, נכד/ה (בתנאי שלמבקשי הסיוע אין דירה אחרת בבעלותם).

שאלות נפוצות

שאלה תשובות לפרטים נוספים המשך טיפול
מה היקף הסיוע הכספי שמקבלים אם צריך לעשות בדירה התאמות?
 • סיוע עד 65,000 ₪ ניתן עבור שינויים פנימיים או חיצוניים בדירה.
 • סיוע עד 130,000 ₪ ניתן לצורך התקנת מעלון.
סיוע בהתאמת תנאי דיור לאנשים המוגבלים בניידות
אילו שינויים נכללים בסיוע לשיפוץ בתוך הדירה? השינויים כוללים הרחבת פתחים והתאמתם למעבר כיסא גלגלים, שינויים בחדרי רחצה ושירותים, התאמות במטבח, התקנת מעקות ותמיכות.
אילו שינויים נכללים בסיוע להקלת הגישה לדירה? השינויים כוללים בניית שבילי גישה ומשטחי גישה (רמפות), התקנת מעלון, התקנת מעקות ותמיכות.
מה עושים לגבי שינויים שנעשים ברכוש המשותף לכל דיירי הבניין?
 • צריך ליידע את ועד הבית (או את כל בעלי הדירות) לגבי הכוונה לבצע את השינויים.
 • אם מדובר בשינויים הדורשים את הסכמת הדיירים, יש להשיג אותה תחילה.
מה קורה אם עלות ההתאמה עולה על הסכומים המוכרים? יש להשיג חוות דעת של נציג המחלקה הטכנית של משרד הבריאות ומשרד הבינוי והשיכון בנוגע לעלות העבודה, לאחר ביקורו בשטח.
האם הסיוע ניתן כמענק?
 • עד ל-90% מהסכום ניתן כמענק והשאר כהלוואה.
 • בדיור הציבורי כל הסכום ניתן כמענק.
מה קורה אם לא הוכרתי כזכאי למענק? במקרה זה אתה עשוי להיות זכאי להלוואה של 100%
על-פי מה נקבע היחס הלוואה/מענק? הרכב הסיוע נקבע בהתאם למספר הנפשות בדירה, מספר החדרים בדירה והכנסות בני המשפחה.
באילו תנאים ניתנת ההלוואה?
 • ההלוואה צמודה למדד ותינתן לתקופה של עד 30 שנה, בריבית מסובסדת בשיעור של 0.5% פחות מהריבית הממוצעת שמפרסם בנק ישראל (בהתאם לתקופת ההחזר שבחרו המבקשים) ולא יותר מ-3.0%.
 • יש לשים לב שההלוואה ניתנת דרך המערכת הבנקאית שיכולה להעביר את הלווים בדיקת נאותות ויכולה לדרוש שיעבוד של הנכס
האם חייבים להיות בעלי הדירה כדי לקבל את הסיוע?

לא בהכרח. הסיוע ניתן גם למי שמתגוררים בדירה שהיא אחת מאלה:

 • דירה בשכירות בדיור ציבורי
 • דירה של קרוב משפחה מהדרגות הבאות: בן/בת, אב, אם, אח/ות, סבא, סבתא, נכד/ה בתנאי שהמבקש אינו בעל דירה
 • דירה בדמי מפתח
 • דירה בקיבוץ או במושב
מי אינו זכאי לסיוע?
אילו סוגים נוספים של סיוע קיימים בנושא התאמת תנאי דיור לאנשים עם מוגבלות בניידות? בעלי זכויות חכירה בבית, שיש להם (או לקרובי משפחתם) מוגבלות בניידות והם נדרשים לבצע התאמות, זכאים לקבל דחייה בתשלום דמי היתר או דמי חכירה מהוונים לרשות מקרקעי ישראל. דחיית תשלום דמי היתר או דמי חכירה מהוונים לאנשים עם מוגבלות בניידות
במקרים מסוימים עשויים להינתן היתרי בנייה לתוספת שטחי שירות של עד 5% משטח מגרש או 5% מהשטח הכולל המותר לבנייה במגרש (הנמוך מביניהם), הנדרשים לביצוע התאמות נגישות (כגון בניית מעלית), כאשר לא מדובר בנגישות למבנים ציבוריים המחויבת על-פי החקיקה. חוק התכנון והבניה - סעיף 151

סיוע בשכר דירה

 • אנשים המוגבלים בניידות שנקבעה להם נכות עשויים להיות זכאים לסיוע בשכר דירה מטעם משרד הבינוי והשיכון.

מי זכאי?

הדירות שעבורן ניתן לקבל את הסיוע

קבלת סיוע בשכר דירה מותנית בכך שהדירה המושכרת לזכאים לסיוע עונה על כל התנאים הבאים:

 • הדירה נמצאת ביישוב שניתן לקבל בו סיוע בשכר דירה.
 • מדובר על דירה או חלק מדירה במבנה קבע או חדר בבית מלון.
 • במקרה של שכירת מבנה זמני (כגון קרוואן) יש להציג היתר בנייה כדין.
 • הדירה לא מושכרת מקרובים של מבקשי הסיוע שהם:
  • בני זוגם או הידועים בציבור של מבקשי הסיוע.
  • בני זוגם לשעבר או הידועים בציבור לשעבר של מבקשי הסיוע.
  • הוריהם (אב/אם ובני זוגם) של מבקשי הסיוע.
  • ילדיהם (בן/בת) ובני זוגם (חתן/כלה) של מבקשי הסיוע.
  • אחיהם ואחיותיהם של מבקשי הסיוע.
 • עם זאת, מי ששכרו דירה מאח או מאחות והחלו לקבל עבורה סיוע בשכר דירה לפני ינואר 2014, יוכלו להמשיך לקבל את הסיוע אם הם עדיין שוכרים את אותה דירה (ברציפות).


שאלות נפוצות

שאלה תשובות לפרטים נוספים המשך טיפול
מה נדרש לעשות כדי לקבל את הסיוע? צריך לפנות (עם לא מעט מסמכים) לחברות הנותנות שירותים למבקשי סיוע בשכר דירה ולהוציא תעודת זכאות. ראו הוצאת תעודת זכאות לסיוע בשכר דירה
ומה עושים אחרי שמקבלים את התעודה? לקבלת סכום הסיוע הראשון, פונים שוב למשרדי החברה המסייעת עם חוזה השכירות של הדירה וחותמים על כתב התחייבות. ראו קבלת סיוע בשכר דירה
מה גובה הסיוע? סכום הסיוע לא יעלה על 95% משכר הדירה ראו את סכומי הסיוע החודשי באתר משרד הבינוי והשיכון

דיור ציבורי

 • אנשים המוגבלים בניידות עשויים להיות זכאים לדירה בשכירות בדיור הציבורי.

מי זכאי?

רתוקים לכיסא גלגלים

 • תושבי ישראל (משפחות, בני זוג או יחידים) חסרי דירה שלהם או לילדם יש את אחד מהאישורים הבאים:
 • הזכאות מותנית בכך שהכנסותיהם לא עולות על השכר הממוצע במשק.
 • רתוקים לכסא גלגלים בעלי תעודת זהות ישראלית שעונים על תנאי הזכאות ומקבלים קצבת נכות כללית בדרגה 75% קבועה עם תוספת לילדים יהיו זכאים גם אם הם נשואים לבן/בת זוג ללא תעודת זהות ישראלית ועם אישור חוקי לשהייה בארץ.

מקבלי קצבת נכות כללית

 • תושבי ישראל חסרי דירה שהם בני זוג נשואים/ידועים בציבור או הורים עצמאיים ומתקיים לגביהם אחד מ-2 המצבים הבאים:
  1. יש להם לפחות שני ילדים, הורה אחד מתקיים מקצבת נכות כללית קבועה בשיעור 75%/100% עם תוספת למשפחה וסך הכנסות המשפחה לא עולה על ההכנסה המזכה (9,211 ₪ בחודש).
  2. יש להם לפחות 3 ילדים, הורה אחד מתקיים במשך 24 חודשים מקצבת נכות כללית זמנית בשיעור 75%/100% עם תוספת למשפחה וסך הכנסות המשפחה לא עולה על ההכנסה המזכה (9,211 ₪ בחודש).
  • במקרים שצוינו מקבלי קצבת נכות עם תוספת לילדים יהיו זכאים גם אם הם נשואים לבן/בת זוג עם אישור חוקי לשהייה בארץ וללא תעודת זהות ישראלית.
 • תושבי ישראל חסרי דירה שהם בני זוג נשואים ומתקיים לגביהם אחד מ-2 המצבים הבאים:
  1. יש להם לפחות ילד אחד (בסעיף זה בלבד היריון מחודש חמישי לא ייחשב כילד), וכל אחד מבני הזוג מתקיים מקצבת נכות כללית קבועה בשיעור 75%/100%.
  2. הם נשואים מעל ל-5 שנים ללא ילדים וכל אחד מבני הזוג מתקיים מקצבת נכות כללית קבועה בשיעור 75%/100%.

הגדרת ילד

 • ילדים נחשבים כל אחד מאלה:
  1. רווקים חסרי דירה עד גיל 21 שנתמכים על-ידי ההורים - כולל ילדים מאומצים וילדים בפנימייה, במעונות סטודנטים, בקיבוץ ובצבא אבל לא ילדים שנמצאים במשפחת אומנה או נמצאים באופן קבוע במסגרת חוץ ביתית.
  2. היריון החל מהחודש החמישי (20 שבועות).
   • כל עובר מהחודש החמישי ייחשב כילד (היריון עם שני עוברים ייחשב כשני ילדים).
   • לאם שהיא הורה עצמאי (יחידה) ההיריון ייחשב כילד רק אם יש לה ילדים נוספים.
 • אם מדובר בילדים מנישואים קודמים על ההורה להיות בעל משמורת בלעדית מתוקף פסק דין.

שאלות נפוצות

שאלה תשובות לפרטים נוספים המשך טיפול
האם ניתנת עדיפות בדיור הציבורי לאנשים עם מוגבלות בניידות?

למי שמרותקים לכיסא גלגלים ניתנים:

 • זכאות ליחידים (ולא רק למשפחות כמו בשאר אוכלוסיות הזכאים)
 • זכאות לזוג ללא/עם ילדים (לעומת משפחה עם 3 ילדים לגבי שאר אוכלוסיות הזכאים)
 • סיוע מוגדל בשכר דירה לשוכרים דירה פרטית עד שתימצא להם דירה ציבורית.
 • עדיפות ראשונה בסדר הקדימויות לאכלוס דירה מונגשת לנכים שמתפנה.
דיור ציבורי לנכים הרתוקים לכיסא גלגלים
מה קורה אם זכאי לדירה ציבורית אינו יכול לעלות במדרגות? מי שמרותק לכיסא גלגלים ואינו מסוגל לעלות במדרגות זכאי לקבל, בהתאם לתנאים, דירה ציבורית צמודת קרקע. זכאות לדיור ציבורי צמוד קרקע
האם ניתן סיוע להתאמת דירה בדיור הציבורי? כן. דייר בדיור הציבורי הזקוק להתאמת הדירה, זכאי למימון מלא (100% מענק) עבור ההתאמות. סיוע בהתאמת תנאי דיור לאנשים המוגבלים בניידות
מה קורה אם דירת הדיור הציבורי אינה מתאימה לדייר עם מוגבלות בניידות ולא ניתן לבצע בה התאמות?
 • מי שדירת הדיור הציבורי אינה מתאימה למוגבלותו או שלא ניתן לבצע בה התאמות, זכאי להחליף את דירתו.
 • דיירי הדיור הציבורי הרתוקים לכיסא גלגלים שלא נמצאה עבורם דירה מתאימה, זכאים לאתר לעצמם דירה, שתירכש על-ידי משרד הבינוי והשיכון.
האם יש הקלות נוספות לדיירי הדיור הציבורי שיש להם מוגבלות בניידות?

במקרה של גירושין, יקבלו עדיפות להישאר בדירה הציבורית:

 • בן זוג עם מוגבלות שהדירה מתאימה למוגבלותו, גם אם רוב ילדי הזוג אינם בהחזקתו (שזה התנאי הכללי לזכאות).
 • בן זוג שבהחזקתו ילד רתוק לכיסא גלגלים או למיטה, גם אם רוב ילדי הזוג אינם בהחזקתו.
הישארות בדירה של הדיור הציבורי במקרה של גירושין

סיוע ברכישת דירה

שאלה תשובות לפרטים נוספים המשך טיפול
האם יש הקלות למי שמוציאים תעודת זכאות למשכנתא ויש להם מוגבלות בניידות?

אנשים עם מוגבלות בניידות ומי שמרותקים לכיסא גלגלים עשויים להיות זכאים לתוספת ניקוד בקבלת משכנתא ממשרד הבינוי והשיכון (כלומר להלוואה גבוהה יותר)

האם ניתן סיוע לחסרי דירה עם מוגבלות בניידות שאין להם תעודת זכאות ומעוניינים לרכוש דירה? מרותקים לכיסא גלגלים עם נכות קבועה של 75% ומעלה זכאים להשתתף בתוכנית "מחיר למשתכן" כבר מגיל 21, גם אם אינם נשואים (במקום זכאות מגיל 35 למי שאין להם מוגבלות) דירה בהנחה (מחיר למשתכן)

ביטוח, משכנתא וסיוע כספי לאנשים עם מוגבלות מקצרת חיים

הקלות במיסוי על דיור

שאלה תשובות לפרטים נוספים המשך טיפול
ניתן לקבל הנחה בתשלומי הארנונה? הנחה בארנונה ניתנת על-ידי הרשויות המקומיות בהתאם לשיעורי הנכות שנקבעו.
האם יש הקלות במיסוי למי שרוכשים דירה? מי שנקבעה להם נכות עשויים להיות זכאים לתשלום מס רכישה בגובה 0.5% בלבד.
מה לגבי הקלות במיסוי למי שמוכר נכס? מי שנקבעה להם נכות עשויים לקבל פטור מתשלום דמי הסכמה לרשות מקרקעי ישראל. פטור לנכים מתשלום דמי הסכמה לרשות מקרקעי ישראל

סיוע בתחומים נוספים

שאלה תשובות לפרטים נוספים המשך טיפול
מה לגבי ההוצאות השוטפות במגורים?
 • מקבלי גמלת ניידות זכאים להנחה בתעריף הגבוה בחשבון המים
 • אנשים עם מוגבלויות עשויים להיות זכאים להנחה בחשבון חשמל
איך מסדירים חניית נכים ליד הבית? יש לפנות בכתב לגוף האחראי על הקצאת מקום חניה והצבת תמרורים ברשות המקומית.

הקצאה וסימון אזור חניה לנכה בסמוך לביתו

איך משיגים תג חניה לנכה?

שולחים טופס בקשה ומסמכים רלוונטיים למשרד התחבורה

תג חניה לנכה ולקרוב המסיע בוגר או ילד נכה

איזה סיוע ניתן לבעלי רכב? במסגרת גמלת ניידות ניתנות הלוואות שהופכות למענק
מה הן הקצבאות הרלוונטיות למוגבל בניידות?

מידע לנפגעי פעולות איבה

שאלה תשובות לפרטים נוספים המשך טיפול
אילו זכויות ספצפיות יש לנפגעי פעולות איבה?

נפגעי פעולות איבה שניידותם נפגעה זכאים, בין היתר, להטבות הבאות:

לפירוט כל הזכויות ראו

פורטל נפגעי פעולות איבה

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

הרחבות ופרסומים