תלמידים עם צרכים מיוחדים שזכאים לתמיכה מתוכנית השילוב זכאים להיבחן בבחינות המיצ"ב בכיתה מותאמת
תלמידים עם צרכים מיוחדים עשויים להיות זכאים להתאמות נוספות, בהתאם למוגבלויות
תוספת זמן של עד 20 דקות תינתן לכל התלמידים בכיתות האם ובכיתות המותאמות שיזדקקו לכך, ללא צורך בתיאום מראש
הזכאות להיבחן בכיתה מותאמת מותנית באישור מנהל בית הספר, לאחר שקיבל המלצה על כך מגורמי המקצוע


תלמידים עם צרכים מיוחדים, אשר זכאים לתמיכה מתוכנית השילוב, נדרשים להיבחן במבחני המיצ"ב, והם זכאים להיבחן בכיתה מותאמת.

 • כיתה מותאמת היא כיתה נפרדת מכיתת האם, שיש בה תנאי היבחנות המותאמים במידת האפשר לצרכי התלמידים.
 • זכאותם של תלמידי השילוב להיבחן בכיתה מותאמת מותנית בקבלת אישור ממנהל בית הספר.
 • התלמידים זכאים להתאמות נוספות בהתאם למאפייני המוגבלויות.

סוגי ההתאמות לתלמידים עם צרכים מיוחדים במבחני המיצ"ב

היבחנות בכיתה מותאמת

 • היבחנות בכיתה נפרדת מכיתת האם, שיש בה תנאי היבחנות המותאמים במידת האפשר לצרכי התלמידים.
 • תתאפשר הקראת שאלות המבחן על ידי המורה - לפי בקשת התלמידים בקבוצה. התלמיד רשאי לבקש הקראה חוזרת של שאלות הבחינה או חלקים ממנו.
 • כיתה מותאמת תכלול 20 תלמידים לכל היותר, ולכל 5 תלמידים יוקצה מורה נפרד לשם ההקראה. המורה המקריא במבחן באנגלית יהיה המורה לאנגלית.
 • תלמיד רשאי, במידת הצורך, לבצע הפסקות לפרקי זמן בתוך הכיתה, תוך שמירה על מסגרת הזמן של המבחן.
 • כיתות מותאמות תיפתחנה רק במבחנים במתמטיקה, אנגלית ומדע וטכנולוגיה. במבחן בשפת אם (עברית או ערבית) לא תיפתחנה כיתות מותאמות, וכל התלמידים ייבחנו בכיתות האם.
 • בית הספר רשאי להפנות תלמיד להיבחנות בכיתה מותאמת בכל המבחנים או בחלק מהמבחנים.

התאמות נוספות בגין מאפייני המוגבלויות

 • התאמות לתלמיד כבד שמיעה או חירש:
  • פטור מפרקי שמע במבחן (למשל, פרק בהבנת הנשמע באנגלית). הפטור יינתן בהתאם לרמת הירידה בשמיעה של התלמיד, על-פי ההנחיות המקצועיות של המרכז הטיפולי לתלמידים כבדי שמיעה וחירשים).
  • כתיבה על הלוח של הוראות הניתנות בעל-פה.
  • היבחנות בכיתה אקוסטית או שימוש במערכת הגברה (אם קיימת מערכת כזו בבית הספר). הכיתה האקוסטית יכולה לשמש כיתה מותאמת או כיתה רגילה.
 • התאמות לתלמיד בעל מוגבלות בראייה או לתלמיד עיוור:
  • מחברות מבחן בעלות אותיות מוגדלות.
  • במקרה של תלמיד עיוור - על בית הספר לפנות למשרד החינוך כדי לקבל מענה אישי המותאם לתלמיד.
 • התאמות לתלמיד הנעזר בסייעת צמודה במהלך יום הלימודים בבית הספר:
  • תלמיד הנעזר בסייעת צמודה במהלך יום הלימודים רשאי להיבחן כאשר הסייעת לצדו.
  • במקרים חריגים שבהם התלמיד אינו נעזר בסייעת צמודה אך זקוק לנוכחות של מורה או סייעת המוכרים לו במהלך הבחינה - על בית הספר לפנות למשרד החינוך כדי לקבל מענה אישי המותאם לתלמיד.

תוספת זמן

 • תוספת זמן של עד 20 דקות תינתן לכל התלמידים בכיתות האם ובכיתות המותאמות שיזדקקו לכך, ללא צורך בתיאום מראש.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • על מנהל בית הספר לאשר את זכאותו של התלמיד להיבחן בכיתה מותאמת - לאחר התייעצות עם גורמי מקצוע המכירים את תפקודו של התלמיד וקבלת המלצה להיבחנות של התלמיד בכיתה מותאמת.
 • על בית הספר לדווח למשרד החינוך על התלמידים הזכאים להתאמות, ולציין אילו תנאי היבחנות נדרשים עבורם.

חשוב לדעת

 • על בית הספר להקצות כיתות שישמשו כיתות מותאמות ומספר מתאים של מורים מקריאים, בהתאם למספר התלמידים שיופנו.
 • על בית הספר לדווח למשרד החינוך על התלמידים הזכאים להתאמות ועל תנאי ההיבחנות הנדרשים להם, עד למועד שייקבע בכל שנה. לא ניתן לקבל עדכון בדיווח, גם אם חל שינוי בסטטוס התלמיד לאחר המועד האחרון לדיווח.
 • לא תינתנה התאמות נוספות במבחני המיצ"ב, מעבר להתאמות המפורטות.
 • הציונים של תלמידי השילוב במבחני המיצ"ב לא ייכללו בממוצע הכיתתי והבית ספרי בכל המבחנים - בין אם נבחנו בכיתה מותאמת או בכיתה רגילה.
 • תלמידים עולים חדשים, הנמצאים בארץ בין שנה ל-3 שנים, ב-1 בינואר בשנה שבה מתקיים המבחן זכאים גם הם להיבחן בכיתה מותאמת. למידע נוסף ראו התאמות לתלמידים עולים חדשים במבחני המיצ"ב.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים