החל משנת הלימודים התשע"ה (2015), תלמידים שעלו לארץ ולומדים בכיתה י' ומעלה זכאים להקלות והתאמות בבחינות הבגרות, בהתאם למפורט להלן
הזכאות ללומדים בכיתה י"ב בשנת הלימודים התשע"ו (2016) ולאוכלוסיות תלמידים נוספות היא בהתאם לכללים קודמים שנקבעו בנושא זה (ראו פרטים בהמשך)


משרד החינוך קבע כללי היבחנות ייחודיים בבחינות הבגרות עבור תלמידים שהם עולים, במטרה לסייע בקליטתם בארץ ומתוך רצון להתחשב בצורכיהם ובקשייהם הלימודיים.

מי זכאי?

 • מי שמשנת הלימודים התשע"ה (2015) ואילך הם תלמידי כיתה י' ומעלה (מלבד האוכלוסיות המפורטות בהמשך), והם אחד מאלה:
  • תלמיד שנולד בחו"ל ועלה לישראל.
  • תלמיד שנולד בחו"ל להורים ישראלים ועלה לישראל.
 • תלמידים שעלו מאתיופיה יהיו זכאים להקלות למשך 12 שנים, או עד גיל 25 (לפי המאוחר מביניהם).
 • תלמידים שעלו משאר המדינות יהיו זכאים להקלות למשך 10 שנים, או עד גיל 23 (לפי המאוחר מביניהם).
 • תנאי ההיבחנות של נבחנים אקסטרניים (נבחנים במבחנים חיצוניים) זהים לאלו של הנבחנים במבחנים אינטרניים.

זכאות על-פי כללים קודמים

רמות הזכאות

 • ההתאמות בבחינות הבגרות נקבעות בהתאם ל- 3 רמות:
  • רמה א': לתלמידים שהגיעו לישראל והחלו ללמוד באחת מהכיתות א'-ג.
  • רמה ב': לתלמידים שהגיעו לישראל והחלו ללמוד באחת מהכיתות ד'-ח'.
  • רמה ג': לתלמידים שהגיעו לישראל והחלו ללמוד באחת מהכיתות ט'-י"ב.

התאמות הניתנות בכל רמות הזכאות

 • ההתאמות הבאות ניתנות לתלמידים בכל 3 הרמות שצויינו לעיל:
  • היבחנות בשאלון לעולה החדש בשפה העברית בכתב במקצועות החובה הבאים: הבנה, הבעה ולשון (כללי, דתי, עצמאי), ספרות (כללי, דתי, עצמאי), אזרחות (כללי, דתי, עצמאי), תנ"ך (כללי, דתי, עצמאי), היסטוריה (כללי, דתי, עצמאי), תושב"ע (דתי), תלמוד, מחשבת ישראל (דתי) ויהדות.
  • תוספת זמן של 25% לכל הבחינות בכתב.
  • התעלמות משגיאות כתיב בהיבחנות בשפה העברית, למעט תלמידים ברמה א' במקצוע עברית: הבנה, הבעה ולשון.
  • הקראת שאלון הבחינה בעברית לכל הבחינות בכתב בעברית (לא תהיה הקראת שאלון בשאלון דו-לשוני).
  • שימוש במילון (גם אלקטרוני) עברית-שפת-אם/שפת-אם-עברית בכל המקצועות והשאלונים בשפה העברית בהיבחנות בכתב, למעט תלמידים ברמה א' במקצוע עברית: הבנה, הבעה ולשון.
  • שימוש במילון אלקטרוני אנגלית-שפת-אם או שפת-אם-אנגלית בבחינות בכתב באנגלית. לנבחנים באנגלית ברמה של 3 ו-4 יח"ל תינתן ההתאמה של התעלמות משגיאות כתיב. לתלמידים ברמת 3, 4, ו-5 יח"ל תתאפשר הקראת שאלון הבחינה.
  • שימוש בספר תנ"ך מלא ומתורגם לשפות שונות ללא פירושים בבחינת הבגרות בתנ"ך, לנבחנים בשאלון רגיל ובשאלון לעולה.

התאמות במקצועות העברית (הבנה, הבעה ולשון)

 • בבחינת הבגרות במקצועות העברית (הבנה, הבעה ולשון) אין מבחן דו-לשוני, אין הקראה, אין הכתבה ואין מבחן בעל פה.
 • התאמות לרמה ב':
  • זכאות להשתמש במילון (או במילונית) עברית-שפת אם או עברית-עברית והתעלמות משגיאות כתיב במשימות הכתיבה. ההתאמות ניתנות גם בשאלון רגיל וגם בשאלון לעולים.
  • שאלון חדש במקצועות העברית (הבנה, הבעה ולשון) לעולים חדשים ברמה ב' שעלו מאתיופיה בלבד.
 • התאמות לרמה ג':
  • זכאות להשתמש במילון (או במילונית) עברית-שפת אם או עברית-עברית והתעלמות משגיאות כתיב במשימות הכתיבה. התאמות אלה ניתנות גם בשאלון רגיל וגם בשאלון לעולים.
  • שאלון חדש במקצועות העברית (הבנה, הבעה ולשון) לעולים חדשים.

תוספת ניקוד בשאלונים רגילים

 • לתלמידים הנבחנים בשאלונים רגילים - כלומר בבחינה רגילה , חיצונית ובכתב - תינתן תוספת נקודות לציון, כפי שמפורט בהמשך.
 • לא תינתן תוספת ניקוד לתלמידים שנבחנים בבחינה פנימית, בשאלוני עולה חדש, בשאלונים דו-לשוניים או בשאלונים בעל-פה.
 • לתלמידים שיוערכו בהערכה חלופית במקצועות החובה והבחירה, בהתאם לחוזר מנכ"ל עד/7(ד), בית הספר יקבע את הציון הבית-ספרי המדווח כמו לכלל התלמידים, ולא יוסיף להם ניקוד.
שימו לב
תוספת הניקוד ניתנת רק אם התלמיד נבחן בבחינה חיצונית
אם התלמיד נבחן במקצוע מסויים בבחינה פנימית, ולא בבחינה חיצונית, הוא לא יהיה זכאי לקבל תוספת נקודות לציון.

תוספת ניקוד לציון השנתי שניתן על-ידי בית הספר

 • תוספת ניקוד לציון השנתי (הפנימי), המדווח על-ידי בית הספר למשרד החינוך, תינתן לתלמיד שמתקיימים לגביו התנאים הבאים:
  1. במהלך ההערכה לקראת בחינת הבגרות התלמיד למד ונבחן בבחינות בשאלון הרגיל.
  2. התלמיד נבחן בבחינת הבגרות החיצונית - בשאלון רגיל, בכתב ובשפה העברית.
 • תוספת הנקודות ניתנת בכל המקצועות, כולל מתמטיקה ומקצועות מדעיים (לא כולל אנגלית).
 • תוספת הנקודות תינתן בהתאם לרמת הזכאות:
  • זכאות ברמה א': 10 נקודות.
  • זכאות ברמה ב' ו-ג': 15 נקודות.
 • תוספת הנקודות ניתנת על-ידי בית הספר. הציון השנתי המדווח למשרד החינוך כולל את תוספת הנקודות, ומשרד החינוך אינו מוסיף נקודות לציון השנתי.

תוספת ניקוד לציון בבחינת הבגרות - על-ידי משרד החינוך

 • תוספת ניקוד לציון בבחינת הבגרות תינתן לתלמיד שנבחן בבחינת הבגרות החיצונית - בשאלון רגיל, בכתב ובשפה העברית.
 • תוספת הנקודות ניתנת בכל המקצועות שנבחנים בהם בבחינה חיצונית, כולל מתמטיקה ומקצועות מדעיים (לא כולל אנגלית).
 • תוספת הנקודות תינתן בהתאם לרמת הזכאות:
  • זכאות ברמה א': 10 נקודות.
  • זכאות ברמה ב' ו-ג': 15 נקודות.
 • תוספת הנקודות ניתנת באופן אוטומטי לציון בבחינת הבגרות, על-ידי משרד החינוך.

תוספת ניקוד לציון בבחינת הבגרות באנגלית

 • תוספת ניקוד ניתנת לתלמיד שנבחן בבחינת בגרות חיצונית באנגלית, בכתב.
 • התוספת ניתנת על-ידי משרד החינוך לציון הסופי המשוקלל .
 • בכל רמות הזכאות (א', ב', ו-ג') ניתנת תוספת של 10 נקודות לציון הסופי המשוקלל.
 • לא ניתנת תוספת נקודות לתלמידים שהגיעו ממדינות שהשפה הרשמית בהן היא אנגלית.

בחינות דו לשוניות

 • ברמות ב' ו-ג' ישנה זכאות להיבחן בכתב בבחינות דו-לשוניות (כאשר טופס הבחינה כתוב הן בשפת-האם והן בעברית), במקצועות הבאים:
  • מקצועות חובה: תנ"ך, ספרות, אזרחות, היסטוריה, תושב"ע (בבחינות לעולה), מתמטיקה (במבחן רגיל).
  • מקצועות בחירה (במבחנים רגילים): כימיה, פיזיקה, ביולוגיה, מדעי המחשב, אלקטרוניקה ומחשבים, מדע וטכנולוגיה לכול ומדעי החברה – סוציולוגיה, פסיכולוגיה ושיטות מחקר.
 • הבחינות הדו-לשוניות יתורגמו לשפות הבאות בלבד:
  • רוסית
  • אמהרית
  • אנגלית
  • צרפתית
  • ספרדית
 • תרגום השאלונים לשפות השונות ייעשה בתנאי שיהיה מספר מינימלי של תלמידים דוברי השפה, בהתאם להחלטת משרד החינוך. רשימה של שאלוני בגרות עולים המתורגמים לשפות בכל מועד מופיעה באתר האגף לקליטת תלמידים עולים במשרד החינוך.
 • ככלל, ב-5 השפות אליהן מתורגמים השאלונים תינתן אפשרות למענה בשפת-האם או בעברית. עם זאת, האפשרות למענה באחת מן השפות מותנית במספר המעריכים העומדים בקריטריונים שנקבעו. רשימה של השאלונים עם אפשרות למענה בשפת אם בכל מועד מופיעה באתר האגף לקליטת תלמידים עולים במשרד החינוך.
 • במקצועות שקיים בהם דף מילון מונחים מקצועיים דו-לשוניים בשפות אלה, הוא יסופק לנבחנים.
 • נבחנים בשאלון של בחינת בגרות דו-לשונית אינם זכאים לתוספת נקודות בציון הבחינה, להקראת שאלון, או לשימוש במילון.

היבחנות בעל-פה בעברית

 • ברמה ג' ישנה זכאות להיבחן בעל-פה בשפה העברית בכל המקצועות בשאלונים רגילים ובשאלונים לעולה, מלבד מקצועות העברית: הבנה, הבעה ולשון, ושפות. יש מקצועות שבהם לא ניתן להיבחן בעל-פה בשל מהותו של המקצוע (למשל בפיזיקה).
 • הנבחנים בעל-פה אינם זכאים לתוספת נקודות בציון הבחינה, להקראת שאלון ולשימוש במילון.

תלמידים עם לקויות למידה

 • תלמידים שאובחנו עם לקויות למידה זכאים להתאמות אלה בנוסף להתאמות הניתנות בגין לקויות הלמידה.
 • התאמות בגין לקויות למידה יינתנו גם בבחינות רגילות וגם בבחינות לעולים.
 • תלמידים בעלי לקות למידה שקיבלו אישור להיבחנות בעל-פה לא יקבלו תוספות ניקוד.

תהליך מימוש הזכות

 • הזכאות להקלות אמורה להינתן לתלמידים באופן אוטומטי.
 • לבירורים בנושא, או לתלונה במקרה שהמוסד החינוכי מסרב לאפשר לתלמיד להיבחן עם הקלות, ניתן לפנות אל:

אגף לקליטת תלמידים עולים במשרד החינוך

האגף לפניות ותלונות הציבור במשרד החינוך

ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים