רשות מקומית לא רשאית לגבות חוב ארנונה אם עברו 7 שנים מהמועד שהחוב נוצר והיא לא נקטה פעולה לגביית החוב בתקופה זו
רשות שלא נקטה בפעולות גבייה כי לא ידעה על הסיבה לגבייה, רשאית לגבות את החוב גם כעבור 7 שנים
רשות מקומית לא רשאית למנוע הנפקת אישור לגבי היעדר חובות על נכס בגלל חוב שתקופת ההתיישנות שלו חלפה


על פי הפסיקה, רשות מקומית לא רשאית לגבות חוב ארנונה אחרי שעברו 7 שנים מהמועד שהחוב נוצר (תקופת התיישנות), אם במהלך תקופה זו הרשות לא נקטה כל הליך לגביית החוב. למשל: הליך גבייה במסלול השיפוטי (הגשת תביעה לבית המשפט) או במסלול המינהלי (לפי פקודת העיריות או לפי פקודת המסים).

 • לפי הנחיית היועץ המשפטי לממשלה, שליחת מכתב דרישה ראשון לתשלום החוב הוא ההליך שפותח בהליכי הגבייה בהתאם לפקודת המסים. אם החוב לא נפרע אחרי מכתב הדרישה הראשון, יישלח מכתב נוסף עם דרישה לתשלום מיידי של החוב - מכתב שייחשב כחלק מהליכי הגבייה.
דוגמה
 • אדם החזיק בדירה בשטח של 80 מ"ר.
 • בשנת 2014 אחרי שקיבל היתר בנייה, הוא הרחיב את שטח הדירה ל-120 מ"ר.
 • הרשות המקומית המשיכה לחייב אותו בתשלומי ארנונה על דירה בשטח 80 מ"ר במשך 10 שנים אחרי ההרחבה.
 • רק בשנת 2024 הרשות פנתה אליו ודרשה הפרשי ארנונה החל משנת 2014 לפי השטח המעודכן (120 מ"ר).
 • במקרה זה, הרשות לא רשאית לדרוש את החוב על השנים 2017-2014, כי עברו 7 שנים וחלה עליהן התיישנות.
 • למרות זאת, במקרים מסוימים תקופת ההתיישנות עשויה להיות ארוכה יותר, ורשות מקומית תהיה רשאית לגבות חוב גם אחרי 7 שנים.
דוגמה
 • מקרים שבהם הרשות נקטה בפעולת גבייה קודמת בידיעתו של החייב.
 • מקרים שבהם הרשות המקומית לא הייתה מודעת לסיבה של גביית הארנונה (למשל, כאשר הרשות לא מודעת לבנייה לא חוקית).

מי זכאי?

 • מי שנדרשים לשלם חוב ארנונה לרשות מקומית כעבור 7 שנים או יותר, בתנאי שהרשות לא נקטה כל הליכי גבייה לפני כן.

תהליך מימוש הזכות

 • בהתאם לפסיקת בית המשפט העליון רשות מקומית תימנע באופן אוטומטי משליחת דרישות תשלום במקרים שבהם חלפו למעלה מ-7 שנים ללא שהועברה דרישה קודמת.
 • אם אדם נדרש למרות זאת לשלם חוב לרשות המקומית וסבור שחלה לגביו תקופת התיישנות, הוא יכול לנקוט את אחת מהפעולות הבאות:
  • לפנות למחלקת הגבייה ברשות המקומית בבקשה להסיר את החוב מחמת התיישנות.
  • לפנות לבית המשפט לעניינים מנהליים (במקרה זה רצוי להתייעץ עם עורך דין).

חשוב לדעת

 • כללי ההתיישנות שצוינו נקבעו ופורשו בפסקי דין של בית המשפט העליון. מקרים שיובאו בפני בית המשפט צפויים להתברר בהתאם להלכות שנקבעו, אולם לא ברור באילו מקרים חריגים ניתן יהיה לסטות מהכלל שנקבע ביחס לתקופת ההתיישנות.
 • פסקי הדין מתייחסים להיטלים של ארנונה, ואין להסיק מהם לגבי היטלים, מסים או תשלומים מסוג אחר. בחלק מהמקרים, נקבעו הסדרים ספציפיים. ראו למשל התיישנות חוב בגין אי תשלום דמי ביטוח לאומי.
 • החל מ-15.04.2015 רשות מקומית לא רשאית למנוע הנפקת אישור על היעדר חובות בגלל חוב שתקופת ההתיישנות שלו חלפה.
ראו גם

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

תודות

 • נוסח פסקי הדין באדיבות אתר נבו.