לא ניתן לגבות חוב ממבוטחים על דמי ביטוח לאומי שלא שילמו לפני 7 שנים או יותר והמוסד לביטוח לאומי לא דרש אותם
במקרים אלה אי תשלום החוב לא יפגע בזכויות של המבוטחים לקצבה או לגמלה
עם זאת, ממי שלא ביצעו בזמן דיווח או רישום או שהשומה הסופית של הכנסתם חלה במועד מאוחר יותר, המוסד לביטוח לאומי רשאי לגבות את החוב גם אם עברו 7 שנים
מבוטחים שנשלחה להם דרישת חוב, ללא קשר למועד ההתיישנות, רשאים לפנות למוסד לביטוח לאומי בבקשה להפחתת הקנסות או למחיקת חובות

תקציר

החל מ-01.01.2015 אסור למוסד לביטוח לאומי לגבות חוב על דמי ביטוח שלא שולמו, אם עברו 7 שנים מהמועד שבו היה צריך לשלמם והמוסד לביטוח לאומי לא דרש אותם במשך אותה תקופה.

 • במקרים אלה אי התשלום לא יפגע בזכויות של המבוטחים לקצבה או לגמלה.
 • למרות זאת, במקרים שבהם לא קוימה חובת דיווח או רישום במועדה או אם השומה הסופית של הכנסה חלה במועד מאוחר יותר, רשאי המוסד לביטוח לאומי לגבות את החוב גם אם עברו 7 שנים.

מי זכאי?

כל מי שחייבים בתשלום דמי ביטוח לאומי ונוצר להם חוב בעקבות אי תשלום דמי הביטוח, בכל אחד מהמקרים הבאים:

 • החוב נוצר בשנת 2008 או מאוחר יותר, והמוסד לביטוח לאומי לא שלח דרישת תשלום חוב בתוך 7 שנים מהמועד לתשלום דמי הביטוח, או שלח דרישת תשלום חוב אך לא פעל לגביית החוב או לקיזוזו בתוך 7 שנים.
דוגמה
 • צעיר השתחרר מצה"ל ב-20.01.2008 ולא עבד במשך 3 חודשים לאחר שחרורו. כעבור 3 חודשים החל לעבוד, ודמי הביטוח הלאומי שולמו דרך מקום עבודתו.
 • הוא לא שילם את דמי הביטוח עבור 3 החודשים שבהם לא עבד לאחר שחרורו, ולכן נוצר לו חוב לביטוח הלאומי.
 • מכיוון שהמועד לתשלום דמי הביטוח הלאומי למי שאינו עובד חל בסוף כל רבעון, מועד היווצרות החוב הוא 15.04.2008 (עבור ינואר, פברואר ומרץ 2008). אם המוסד לביטוח הלאומי לא דרש, תבע או קיזז את תשלום החוב עד 15.04.2015, הוא לא רשאי לחייב את הצעיר בתשלום החוב או לקזז סכום זה מקצבה שמגיעה לו, שכן חלפו 7 שנים ממועד היווצרות החוב.
 • החוב נוצר בין השנים 2007-1999, ולא נשלחה דרישת תשלום חוב לגביו עד ל-20.06.2016.
דוגמה
 • אדם שלא עבד מספר חודשים בשנת 2006 לא שילם את דמי הביטוח עבור חודשים אלו.
 • ב-16.02.2015, המוסד לביטוח לאומי הבחין כי דמי הביטוח משנת 2006 לא שולמו, ושלח לו דרישת תשלום חוב ראשונה.
 • אמנם חלפו למעלה מ-7 שנים מהמועד לתשלום דמי הביטוח, אך החוק מאפשר למוסד לביטוח לאומי לשלוח דרישת תשלום חוב עד ל-20.6.2016.
 • החוב נוצר לפני 01.01.1999 ולא ננקטו הליכים לגבייתו או לא בוצע קיזוז בעניינו עד ליום 01.01.2015.
דוגמה
 • בהליך בדיקת זכאות לקצבה שנערך בשנת 2015, המוסד לביטוח הלאומי הבחין לראשונה כי לאדם המבקש יש חוב לביטוח הלאומי על דמי ביטוח שלא שולמו משנת 1998.
 • בשלב זה, מאחר שמדובר בחוב שקדם לשנת 1999, המוסד לביטוח לאומי לא רשאי לחייב את האדם בתשלום החוב, או לקזז סכום זה מקצבה שמגיעה לו.

מי לא זכאי?

 • במקרים מסוימים (ראו דוגמה למטה) רשאי המוסד לביטוח לאומי לגבות את חוב בגין אי תשלום דמי ביטוח גם אם חלפו 7 שנים מהמועד המקורי לתשלום.
 • במקרה בו החוב נובע מתשלום יתר של גמלה או קצבה מהמוסד לביטוח לאומי, רשאי המוסד לביטוח לאומי לגבות את החוב, גם בחלוף 7 שנים. עניין זה הוכרע לאחרונה לאחר מספר מחלוקות בפסיקה, ע"י בית הדין הארצי לעבודה במסגרת עבל (ארצי) 1844-09-10‏ ‏ המוסד לביטוח לאומי נ' לבנה חג'ג'‏.

תהליך מימוש הזכות

 • מימוש הזכות הוא אוטומטי. המוסד לביטוח לאומי לא יעביר דרישות תשלום אם חלפו למעלה מ-7 שנים ממועד התשלום המקורי, ממועד קיום חובת הדיווח או ממועד קביעת השומה הסופית.
 • אם המוסד לביטוח לאומי העביר דרישת תשלום או קיזז את החוב מתשלום אחר שמגיע למבוטח מהמוסד לביטוח לאומי, למרות שעברו 7 שנים, יש לפנות אל מחלקת הביטוח והגבייה בסניף המוסד לביטוח הלאומי שאליו משתייך המבוטח ולטעון כי מדובר בחוב שהתיישן.
 • אם המוסד לביטוח לאומי עומד על גביית החוב, ניתן לפנות לבית הדין לעבודה. מומלץ לפנות לקבלת ייעוץ משפטי.

מקרים שהם ניתן לגבות חוב גם לאחר שחלפו 7 שנים

 • המוסד לביטוח לאומי רשאי לגבות חובות דמי ביטוח לאומי גם אם חלפו 7 שנים מהמועד המקורי לתשלום, במקרים שבהם לא קוימה חובת דיווח או רישום במועדה או במקרים שבהם השומה הסופית של הכנסה חלה במועד מאוחר יותר. במקרים אלה לא ניתן יהיה לגבות את החוב לאחר 7 שנים ממועד קיום חובת הדיווח, קבלת המידע או קביעת השומה.
דוגמה
 • אדם עבד כעובד עצמאי במהלך שנת 2009, אך מעולם לא דיווח על כך למוסד לביטוח לאומי.
 • כתוצאה מהאמור, הוא שילם סכום נמוך יותר של דמי ביטוח, מזה שהיה צריך לשלם אילו היה מדווח על עבודתו כעובד עצמאי והכנסותיו.
 • בשנת 2017, במסגרת הליך אחר הקשור במוסד לביטוח לאומי, דיווח האדם לראשונה כי בשנת 2009 עבד כעובד עצמאי.
 • בעקבות הדיווח, המוסד לביטוח לאומי העביר דרישת תשלום חוב בגין התשלום החסר. המוסד היה רשאי לעשות כן, כיוון שהדיווח נעשה באיחור, וטרם חלפו 7 שנים ממועד הדיווח.

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים