במקרים מסוימים יכולים בני משפחתו של נפטר להתנגד לביצוע נתיחה שלאחר המוות לשם בירור סיבת מותו
יכולתם של בני המשפחה להתנגד להליך תלויה בשאלה מי הסמכות שדרשה את הנתיחה ובאילו נסיבות


במקרים מסוימים יכולים בני משפחתו של נפטר להתנגד לביצוע נתיחה שלאחר המוות לשם בירור סיבת מותו.

מי זכאי?

 • בן או בת הזוג של נפטר, ילדיו, הוריו, אחיו ואחיותיו.

התנגדות במקרה שהנתיחה שלאחר המוות היא בהוראת בית המשפט

 • בית המשפט צריך להודיע על כוונתו לבצע נתיחה שלאחר המוות לאחד מבני המשפחה של הנפטר (בן-זוג, ילד, הורה, אח או אחות).
 • לבני המשפחה יש זכות להשמיע את עמדתם בפני בית המשפט בעניין הנתיחה, אך הם אינם יכולים למנוע אותה.

התנגדות במקרה שהנתיחה שלאחר המוות היא בהוראת רופא המחוז או המשטרה

 • כדי לבצע נתיחה שלאחר המוות במקרה שלנפטר יש בני משפחה, יש לעמוד בתנאים הבאים:
  1. האדם לא הותיר בחייו התנגדות בכתב לניתוח גווייתו.
  2. התקבלה הסכמה של בן או בת הזוג, ואם אין כאלה - הסכמת הילדים, ואם אין כאלה - הסכמת ההורים, ואם אין כאלה - הסכמת אח או אחות.
  3. לא התקבלה התנגדות בכתב של בן משפחה מאותה דרגת קרבה או מדרגת קרבה שלאחריה.
דוגמה
 • אדם נפטר ולא הותיר מכתב התנגדות לביצוע נתיחה שלאחר המוות.
 • אלמנתו הסכימה לביצוע הנתיחה, אך בנו התנגד בכתב לביצוע הנתיחה.
 • במקרה כזה אין לבצע נתיחה.
דוגמה
 • אדם נפטר ולא הותיר מכתב התנגדות לביצוע נתיחה שלאחר המוות.
 • בתו הסכימה לנתיחה, אך בנו התנגד לה בכתב.
 • במקרה כזה אין לבצע נתיחה.
דוגמה
 • אדם נפטר ולא הותיר מכתב התנגדות לביצוע נתיחה שלאחר המוות.
 • אלמנתו הסכימה לביצוע הנתיחה, אך הוריו התנגדו בכתב לביצוע הנתיחה.
 • במקרה כזה ניתן לבצע את הנתיחה.
 • אם אדם לא הותיר אחריו בני משפחה - לא ניתן לבצע נתיחה שלאחר המוות, אלא אם הסכים לכך בעודו בחיים.
 • נתיחה שלאחר המוות במצב של אירוע רב-נפגעים

  • למרות כל האמור לעיל, בעת מלחמה, או בעת פיגוע המוני, או בעת תאונה או אסון שגרם למספר רב של נפגעים - ניתן לבצע נתיחה שלאחר המוות ללא צורך באישור בני המשפחה.
  • במצב כזה, בני המשפחה אינם יכולים להתנגד לביצוע הנתיחה.
  • גם אם אין לנפטר בני משפחה, ניתן לנתחו.

  נתיחה שלאחר המוות כאשר יש חשש לבריאות הציבור

  • מנכ"ל משרד הבריאות יכול להורות על נתיחה שלאחר המוות אם יש סכנה מוחשית ומיידית לבריאות הציבור (למשל במקרה של חשש ממגיפות) והתעורר צורך דחוף ומיוחד בניתוח גווייה כדי למנוע את הסכנה.
  • במקרה זה אין צורך בקבלת אישור מבני המשפחה, והם אינם יכולים למנוע את הנתיחה.
  • גם אם אין לנפטר בני משפחה, ניתן לנתחו.
  ראו גם

  גורמים מסייעים

  גורמי ממשל

  גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
  משרד הבריאות

  קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

  הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות ביטוח בריאות וסיוע לסובלים מבעיות רפואיות שונות על רקע גיל
  מוקד 8840* של אגף בכיר אזרחים ותיקים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד *8840 לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות.
  יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
  מוקד *6050 - המוסד לביטוח לאומי אתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל ולמצב הכלכלי
  מוקד *9696 - המוקד הטלפוני של שירות הייעוץ לאזרח הוותיק מטעם המוסד לביטוח לאומי שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו באתר המוסד לביטוח לאומי סיוע מטעם שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
  משרד הרווחה והביטחון החברתי

  שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

  אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים

  מקורות משפטיים ורשמיים

  חקיקה ונהלים