הקדמה:

ועדה פריטטית היא ועדה המורכבת מנציגי שני הצדדים לסכסוך (במספר שווה של נציגים מכל צד), ושתפקידה ללבן בעיות שונות שהועברו אליה
במחלוקות או סכסוכים הקשורים ליחסי עבודה, הוועדה הפריטטית מורכבת מנציגי המעסיק או ארגון המעסיקים ונציגי ארגון העובדים (במספר שווה)
הוועדה דנה בנושאים שהתעוררו בהם חילוקי דעות ומנסה להגיע להכרעה המוסכמת על חברי הוועדה
  • ועדה פריטטית היא ועדה המורכבת מנציגי שני הצדדים לסכסוך (במספר שווה של נציגים מכל צד), ושתפקידה ללבן בעיות שונות שהועברו אליה.
  • במחלוקות או סכוסכים הקשורים ליחסי עבודה, הוועדה הפריטטית מורכבת מנציגי המעסיק או ארגון המעסיקים ונציגי ארגון העובדים (במספר שווה).
  • הוועדה דנה בנושאים שהתעוררו בהם חילוקי דעות ומנסה להגיע להכרעה המוסכמת על חברי הוועדה.

חקיקה ונהלים