הקדמה:

ארגון עובדים הוא גוף המוסמך לפי חוקי העבודה לייצג עובדים בפני מעסיקם
ארגון עובדים מוסמך לייצג את העובדים בפני מעבידם ולחתום על הסכם קיבוצי עם מעביד או עם ארגון מעבידים
ארגון עובדים יציג מוסמך לייצג את העובדים לצורך חתימה על הסכם קיבוצי


ארגון עובדים הוא גוף המוסמך לפי חוקי העבודה לייצג עובדים בפני מעסיקם.

  • חוקי מדינת ישראל אינם מגדירים מהו ארגון עובדים, אך בית הדין הארצי לעבודה קבע כללים מנחים שצריכים להתקיים בארגון כדי שיוכר כארגון עובדים (קיום של קבע, תקנון, חברות אישית ורצונית, ייצוג עובדים שכירים בעיקר, מטרות הולמות, דמוקרטיות בארגון, עצמאות מן המעסיק).
  • בישראל קיימים 4 ארגוני עובדים כלליים, המייצגים עובדים ממגוון תחומים במשק: ההסתדרות, הסתדרות העובדים הלאומית (ה.ע.ל), כוח לעובדים - ארגון עובדים דמוקרטי, ארגון העובדים מען. בנוסף, קיימים ארגונים עובדים שמאגדים קבוצות מסוימות של עובדים, כגון הסתדרות או ארגון המורים, ארגון הרופאים, הסתדרות האחיות - ועוד.
  • סמכויות ארגון העובדים:
  • להיכנס למקום העבודה במטרה לקדם את זכות ההתארגנות, או את ענייני העובדים - בהתחשב בצורכי העבודה ובצנעת הפרט.
  • לחתום על הסכם קיבוצי עם מעביד או ארגון מעבידים
  • לייצג עובדים בפני בית הדין לעבודה, ולהגיש תביעות שונות בעניינם.

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

תודות