מעסיק חייב לנהל מו"מ עם ארגון עובדים יציג בהתארגנות ראשונית


לארגון עובדים יציג במקום העבודה יש זכות לניהול משא ומתן קיבוצי עם המעסיק.

  • חובת המעסיק לניהול מו"מ עם ארגון עובדים יציג בהתארגנות ראשונית (התארגנות במקום עבודה שלא היה מאורגן לפני הקמת התארגנות זו) מוגדרת בחוק הסכמים קיבוציים ובפסיקה.
  • חובת ניהול המשא ומתן המוטלת על המעסיק משמעה חובתו לבוא בדברים עם ארגון העובדים היציג בתום לב על עניינים שבתנאי עבודה וביחסי עבודה.
  • משא ומתן עם ארגון העובדים היציג אינו בגדר דיבורים לא מחייבים, ותכליתו עיגון ההסכמות שיושגו בין הצדדים בהסכם קיבוצי.
  • המעביד אינו חייב לחתום על הסכם קיבוצי בסופו של דבר, אך חובה עליו לנהל משא ומתן בתום לב ובנפש חפצה, גם בנוגע לדרישת הארגון לחתום על הסכם קיבוצי.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • על ארגון העובדים היציג לפנות למעסיק, להודיע לו על הצטרפות עובדיו לארגון העובדים ולהזמינו לפתוח במשא ומתן על תנאי העסקה של העובדים.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

תודות