קביעת נכות רפואית למתמודדי נפש יכולה להיעשות בהליך תביעה לקצבת נכות מביטוח לאומי, או בפנייה לפסיכיאטר שהוסמך לכך - למי שמבקשים רק את שירותי סל השיקום של משרד הבריאות ולא מעוניינים לפנות לביטוח לאומי
אחוזי הנכות נקבעים לפי רשימת הליקויים בסעיפים 33 ו-34 לתוספת לתקנות הביטוח הלאומי
מי שנקבעה להם נכות רפואית במסגרת תביעה לקצבת נכות והוחלט שאינם זכאים לקצבה, עשויים לקבל הטבות שונות שלא מותנות בקצבה


קביעת נכות רפואית למתמודדי נפש יכולה להיעשות במסגרת הליך התביעה לקצבת נכות מהביטוח הלאומי, או באמצעות פנייה לפסיכיאטר שהוסמך לכך - למי שמבקשים לקבל רק את שירותי סל השיקום של משרד הבריאות ולא מעוניינים לפנות למוסד לביטוח לאומי.

 • אם קביעת הנכות נעשתה באמצעות פנייה לפסיכיאטר שהוסמך לכך, הנכות תקפה אך ורק לצורך הזכאות לסל שיקום של משרד הבריאות.
 • קביעת הנכות הרפואית שנעשתה במסגרת הליך התביעה לקצבת נכות (באמצעות ועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי), תקפה לסל השיקום של משרד הבריאות וכן להטבות נוספות מגופים שונים (שחלקן אינו מותנה בזכאות לקצבת נכות).
 • מתמודדי נפש שנקבעו להם לפחות 40% נכות רפואית בהתאם לסעיפים 33 ו-34 (פרק רביעי) לתוספת לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז-1956, זכאים לפנות אל ועדת השיקום האזורית בבקשה לקבלת שירותים במסגרת סל השיקום של משרד הבריאות.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

קביעת נכות על-ידי פסיכיאטר מוסמך

 • מי שמעוניינים לקבל שירותים במסגרת סל השיקום של משרד הבריאות מבלי להיות מוכרים כנכים בביטוח הלאומי, יכולים לפנות ל"מסלול אישי לשיקום" ולהיבדק על-ידי פסיכיאטר. זאת, בתנאי שלא הגישו בעבר למוסד לביטוח לאומי תביעת נכות שנדחתה.
 • לשם כך, עליהם להדפיס טופס בקשה להפניה לרופא מוסמך לבדיקה ולקביעת אחוזי נכות נפשית, למלא את הטופס ולחתום עליו.
 • מי שלא פנו בעבר לביטוח הלאומי לצורך הכרה בנכות יצהירו בטופס שאין להם כוונה לפנות לביטוח הלאומי בשנה הקרובה.
 • את הטופס המלא, בצירוף דו"ח רפואי פסיכיאטרי מעודכן, יש לשלוח בדוא"ל לכתובת .
 • אם הפונים עונים על הקריטריונים, יישלח אליהם אישור (לכתובת שציינו בטופס הבקשה) עם רשימת פסיכיאטרים מורשים על-ידי משרד הבריאות, כולל דרכי ההתקשרות עמם.
 • יש לפנות עם האישור לאחד מהפסיכיאטרים המופיעים ברשימה. לא ניתן לפנות לפסיכיאטר המטפל באופן קבוע בפונה (גם אם הוא נמצא ברשימת הפסיכיאטרים המורשים).
 • הבדיקה תהיה תקפה רק עבור הפנייה אל ועדת השיקום האזורית, שקובעת את הזכאות לסל השיקום של משרד הבריאות (הבדיקה אינה מבטיחה את קבלת שירותי סל השיקום וגם אינה תקפה בהליכים לקביעת זכאויות מטעם גופים אחרים).
 • מי שכבר נקבעה להם נכות על-ידי המוסד לביטוח לאומי (נכות כללית או נכות מעבודה), אינם יכולים לפנות ל"מסלול אישי לשיקום", ועליהם למצות את הזכויות שניתנות מטעם הביטוח הלאומי.
שימו לב
 • הנבדקים אינם נדרשים לשלם עבור הבדיקה.
 • לא ניתן לפנות באופן פרטי לפסיכיאטר מתוך רשימת הפסיכיאטרים, אלא רק באמצעות הפנייה אל משרד הבריאות.

קביעת נכות על-ידי המוסד לביטוח לאומי

 • הנכות הרפואית הנדרשת לצורך זכאות לסל השיקום של משרד הבריאות יכולה להיקבע על-ידי ועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי, במסגרת הליך התביעה לקצבת נכות.
 • בהתאם לחוזר המוסד לביטוח לאומי, במקרים של סכיזופרניה מומלץ לקבוע את הזכאות ללא זימון התובע לוועדה רפואית.
 • מי שנקבעו לו על-ידי הוועדה הרפואית 40% נכות על רקע נפשי, יוכל לפנות אל ועדת השיקום האזורית בבקשה לקבלת שירותי סל השיקום.
 • למי שסובלים ממספר לקויות או מחלות, בנוסף ללקות על רקע נפשי, ייתכן שתיקבע דרגת נכות גבוהה יותר שתורכב מכל הליקויים (נכות משוקללת) ותהיה רלוונטית לזכויות שאינן קשורות בסל השיקום.
 • במקרה שהוועדה הרפואית קבעה נכות בשיעור של 60% לפחות, או 40% לפחות כאשר ישנם מספר ליקויים ואחד מהם הוא בשיעור של 25% לפחות, או 50% לפחות לעקרת בית, ניתן יהיה לקבוע דרגת אי כושר, שעל פיה ייקבע אם קיימת זכאות לקצבת נכות.
 • ישנן זכויות שונות הניתנות בגין נכות רפואית שנקבעה על-ידי המוסד לביטוח לאומי, גם למי שלא נמצאו זכאים לקצבת נכות.
דוגמה
 • מי שנקבעו להם לפחות 20% נכות רפואית לצמיתות, זכאים לשיקום מקצועי - סיוע בלימודי תואר והכשרה מקצועית (זכאי סל השיקום של משרד הבריאות יכולים להגיש בקשה גם לשיקום המקצועי של המוסד לביטוח לאומי).
 • מי שנקבעו להם 100% נכות רפואית (או למעלה מ-89% לפי חישוב מיוחד), עשויים להיות זכאים לפטור ממס הכנסה.
 • התרשים הבא מתאר את השלבים בתהליך הבקשה לקצבת נכות. המידע מופיע בפירוט רב יותר בטבלה בהמשך הדף.
קביעת דרגת אי כושר
וקבלת תשובה בדואר
אם התשובה חיובית, ראו שיעורי הקצבה
וכן מידע על ההטבות הנלוות לקצבה
תוכלו גם
לבקש בדיקה מחדש (אם חל שיפור מהותי במצבכם הרפואי, הביטוח הלאומי גם רשאי ליזום בדיקה זו)
טיפ
עד שתיקבע הזכאות לקצבת נכות ויחל תשלום הקצבה לזכאים, ניתן לבדוק אם קיימת זכאות להבטחת הכנסה.
טיפ
ישנן דרכים רבות לקבל עזרה מקצועית חינם בהליכים של תביעות נכות

הכנות נדרשות

מסמכים רפואיים

 • חוות דעת של פסיכיאטר.
 • במקרה שהיה אשפוז - מכתב סיכום.

מסמכים נוספים

 • למי שסובלים מכמה מחלות או ליקויים, מומלץ להכין לקראת הגשת התביעה את המסמכים והבדיקות הרלוונטיים לכל הליקויים, שכן הם עשוים להגדיל את אחוזי הנכות שייקבעו להם.
 • מחשבון המוסד לביטוח לאומי מאפשר לקבל רשימה מפורטת של המסמכים הרפואיים שמומלץ לצרף לתביעה בהתאם לאבחנה הרפואית.
 • כמו כן, ניתן למצוא פירוט של מסמכים הנדרשים בהתאם לסוגי לקויות שונות ברשימת הדפים הספציפיים להן.
דוגמה
 • אם חולה לב מגיש את התביעה לקצבה בהקשר של מחלת הלב, כדאי מאוד שיבחן אם הוא סובל מעוד ליקויים שעשוים להקנות לו אחוזי נכות רפואית נוספים.
 • נניח שבנוסף למחלת הלב הוא סובל גם מסוכרת והוא מגיש לוועדה גם את המסמכים הנדרשים לנושא הסוכרת.
 • אם, לצורך הדוגמה, הוועדה הרפואית תקבע לו:
  • 40% נכות רפואית בגין מחלת הלב
  • 20% נכות רפואית בגין הסוכרת
 • לפי הנתונים האלה עשויה להיקבע לו דרגת נכות רפואית משוקללת של 52%.
 • להסבר על שיטת החישוב ומידע נוסף ראו נכות רפואית משוקללת בביטוח הלאומי בגין מספר ליקויים או מחלות.

שלבי ההליך

מה עכשיו? לפרטים נוספים הערות
יש להגיש את התביעה לקצבה הגשת תביעה לקצבת נכות כללית
לאחר הגשת התביעה, יישלח לכם זימון לוועדה רפואית. ועדה רפואית לנכות כללית
 • חשוב להגיע במועד שנקבע, או להודיע מראש על אי הגעה.
 • במקרים מסוימים המסמכים ששלחתם יספיקו לקביעת אחוזי הנכות ולא תצטרכו להופיע בפני הוועדה הרפואית.
קביעת נכות על-ידי ועדה רפואית לנכות כללית
 • במקרים הבאים יועבר הטיפול בעניינכם לפקיד התביעות לשם קביעת דרגת אי כושר:
  • אם הוועדה הרפואית קבעה נכות רפואית בשיעור של 60% לפחות.
  • אם הוועדה הרפואית קבעה נכות רפואית בשיעור של 40% לפחות בגין מספר ליקויים, וליקוי אחד הוא בשיעור של 25% לפחות.
  • לעקרת בית- אם הוועדה הרפואית קבעה נכות רפואית בשיעור של 50% לפחות.
 • ישנן זכויות הניתנות בגין אחוזי נכות רפואית, ללא תלות בקביעה של דרגת אי כושר וזכאות לקצבת נכות.
 • אם נקבעה לכם נכות זמנית, לקראת תום התקופה שנקבעה תתבקשו להמציא חומר רפואי עדכני ותזומנו לוועדה רפואית נוספת.
החלטת פקיד התביעות וקביעת דרגת אי כושר (במקרה שנקבעו מספיק אחוזי נכות רפואית)
 • הפקיד בודק שוב את הכנסותיכם, בהתייחס לאחוזי הנכות הרפואית שנקבעו לכם.
 • הפקיד קובע באיזו מידה הנכות הרפואית שלכם משפיעה על כושרכם לעבוד ולהשתכר (לעקרת בית - על כושרה לתפקד במשק ביתה), בהסתמך על המלצה של הרופא ושל פקיד השיקום.
 • במקרים שנדרשת המלצה של פקיד שיקום, תוזמנו לריאיון אצלו.
 • אם נקבעה לכם נכות רפואית זמנית, או הטיפול בשיקום המקצועי טרם הסתיים, פקיד התביעות רשאי לקבוע דרגת אי כושר זמנית.
קבלת ההודעה
 • תזכורת חשובה:
  • הזכאות שלכם לקצבה היא תוצאה של אחוזי הנכות שנקבעו בוועדה הרפואית ושל דרגת אי הכושר לעבוד שנקבעה על-ידי פקיד התביעות.
  • על שתי ההחלטות ניתן לערער כמו שמפורט בהמשך.
תשלום הקצבה לזכאים
 • אם נקבעה דרגת אי כושר שמזכה בקצבה, הזכאות תתחיל בתום 90 יום מהמועד שבו נקבעה דרגת אי הכושר.
 • דמי מחלה נחשבים להכנסה מעבודה, ויילקחו בחשבון בחישוב גובה הקצבה.
 • הקצבה משולמת ב-28 בחודש לחשבון הבנק של הזכאים, ואם מונה להם אפוטרופוס היא תשולם לחשבון של האפוטרופוס.
 • הזכאות לתשלום רטרואקטיבי של הקצבה תהיה עבור 12 חודשים לכל היותר לפני יום הגשת התביעה (לדוגמה: אם התביעה הוגשה ב-01.08.2020 ואושרה, לא תתאפשר זכאות לתשלומים רטרואקטיביים לפני ה-01.08.2019, גם אם הנכות המזכה בקצבה הייתה קיימת לפני כן).
 • אם נקבעה דרגת אי-כושר של 100% למשך 6 חודשים לפחות, הזכאות תתחיל מהיום ה-31 לקביעת הדרגה.
  • הקצבה עבור היום ה-31 ואילך תשולם מהיום ה-91.
  • החל מ-01.01.2022, מי שזכאים ב-90 הימים הראשונים גם לגמלת ילד נכה או לקצבת שירותים מיוחדים יקבלו לתקופה שבין היום ה-31 ליום ה-90 את התשלום הגבוה מבין 3 האפשרויות (גמלת ילד נכה/קצבת נכות+קצבת שירותים מיוחדים/קצבת נכות).
אם אינכם מרוצים מהחלטת הוועדה הרפואית, ניתן להגיש ערר על החלטתה בתוך 60 יום. ערר על החלטה רפואית בעניין נכות כללית
 • לפי החוק, אם הוועדה הרפואית קבעה פחות מ-80% נכות רפואית ניתן לערער על החלטתה.
 • עם זאת, בית המשפט קבע כי גם במקרים שבהם נקבעה דרגת נכות גבוהה יותר ניתן להגיש ערר על קביעת הוועדה.
 • רצוי להגיש את הערר במועד שנקבע בחוק (בתוך 60 יום) אם זה אפשרי, אך המוסד לביטוח לאומי לא דוחה עררים שהוגשו גם בתוך 90 יום.
אם אינכם מרוצים מההחלטה של ועדת העררים, תוכלו להגיש ערעור לבית הדין האזורי לעבודה (בשאלות משפטיות בלבד) בתוך 60 יום. ניתן לבקש סיוע משפטי חינם מהאגף לסיוע משפטי במשרד המשפטים.
אם אינכם מרוצים מדרגת אי הכושר שנקבעה לכם, תוכלו במקרים מסוימים לערער בתוך 90 יום על החלטת פקיד התביעות. ערר על החלטה בעניין אי כושר
 • ניתן להגיש ערר על שני סוגי החלטות לגבי דרגת אי הכושר:
  1. החלטה כי לא אבד הכושר לעבוד, או שאבד בפחות מ-50%.
  2. החלטה כי דרגת אי הכושר אינה עולה על 74%.
 • במקרה שהוועדה שוקלת להפחית את דרגת אי הכושר, ניתן לבטל את הערר ולהשאיר את דרגת אי הכושר כפי שנקבעה על-ידי פקיד התביעות.
אם אינכם מרוצים מההחלטה של ועדת העררים לעניין קביעת אי כושר תוכלו להגיש ערעור לבית הדין האזורי לעבודה (בשאלות משפטיות בלבד) בתוך 60 יום. תוכלו לבקש סיוע משפטי חינם מהאגף לסיוע משפטי במשרד המשפטים.
אם ברצונכם לערער על החלטה של פקיד התביעות שאינה קשורה לדרגת אי הכושר (בנושאים כגון תקופות העבודה שלכם, גילכם, השכלתכם, הכנסותיכם וכו').
 • ניתן להגיש בקשה לדיון בוועדת תביעות בתוך 6 חודשים מיום שהתקבלה דחיית הבקשה לקצבה על-ידי פקיד התביעות.
 • לחלופין, או אם אינכם מרוצים מתוצאות הדיון בוועדת התביעות, תוכלו להגיש ערעור לבית הדין האזורי לעבודה- בתוך 12 חודשים מהיום שקיבלתם את ההודעה על החלטת פקיד התביעות בנושא הקצבה.
 • ועדת התביעות מוסמכת רק להמליץ לפקיד התביעות לשקול את החלטתו מחדש (במקרים שתמצא זאת לנכון).
 • בערעור לבית הדין האזורי לעבודה תוכלו לבקש סיוע משפטי חינם מהאגף לסיוע משפטי במשרד המשפטים.
 • אם התביעה לקבלת הקצבה נדחתה כי המבוטח לא שילם כחוק דמי ביטוח לאומי, תיתכן זכאות להענקה מטעמי צדק.
ניתן להגיש תביעה חוזרת כעבור 6 חודשים, או אם חלה החמרה במצב הבריאותי - ללא תקופת המתנה. בדיקה מחדש של זכאות לקצבת נכות אם חלה הטבה במצבכם הבריאותי, המוסד לביטוח לאומי גם רשאי ליזום בדיקה מחדש
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים