הקדמה:

קביעת נכות רפואית למתמודדי נפש יכולה להיעשות במסגרת הליך התביעה לקצבת נכות מהביטוח הלאומי, או באמצעות פנייה לפסיכיאטר שהוסמך לכך - למי שמבקש לקבל רק את שירותי סל השיקום של משרד הבריאות ואינו מעוניין לפנות אל המוסד לביטוח לאומי
אחוזי הנכות נקבעים על-פי רשימת הליקויים בסעיפים 33 ו-34 לתוספת לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז-1956
מי שנקבעה לו נכות רפואית במסגרת תביעה לקצבת נכות, אך הוחלט כי אינו זכאי לקצבה, עשוי להיות זכאי להטבות שונות שאינן מותנות בקבלת הקצבה


קביעת נכות רפואית למתמודדי נפש יכולה להיעשות במסגרת הליך התביעה לקצבת נכות מהביטוח הלאומי, או באמצעות פנייה לפסיכיאטר שהוסמך לכך - למי שמבקש לקבל רק את שירותי סל השיקום של משרד הבריאות ואינו מעוניין לפנות אל המוסד לביטוח לאומי.

 • אם קביעת הנכות נעשתה באמצעות פנייה לפסיכיאטר שהוסמך לכך, הנכות תקפה אך ורק לצורך הזכאות לסל שיקום של משרד הבריאות.
 • קביעת הנכות הרפואית שנעשתה במסגרת הליך התביעה לקצבת נכות (באמצעות ועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי), תקפה לסל השיקום של משרד הבריאות וכן להטבות נוספות מגופים שונים (שחלקן אינו מותנה בזכאות לקצבת נכות).
 • מתמודדי נפש שנקבעו להם לפחות 40% נכות רפואית בהתאם לסעיפים 33 ו-34 (פרק רביעי) לתוספת לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז-1956, זכאים לפנות אל ועדת השיקום האזורית בבקשה לקבלת שירותים במסגרת סל השיקום של משרד הבריאות.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • תושבי ישראל בני 18 ומעלה, המתמודדים עם לקויות המפורטות בסעיפים 33-34 לתוספת וכוללות, בין היתר:
  • הפרעות נפשיות אורגניות
  • סכיזופרניה
  • הפרעות דלוזיונליות
  • הפרעות במצב הרוח
  • הפרעות חרדה
  • הפרעות תלויות דחק
  • הפרעות אכילה

קביעת נכות על-ידי פסיכיאטר מוסמך

 • מי שמעוניין לקבל שירותים במסגרת סל השיקום של משרד הבריאות מבלי לעבור את הליך קביעת הנכות באמצעות המוסד לביטוח לאומי, יכול לפנות לאבחון על-ידי פסיכיאטר מתוך רשימת הפסיכיאטרים שהוסמכו לכך על-ידי משרד הבריאות.
 • האבחון קובע אם הפונה עומד בתנאי הפנייה אל ועדת השיקום האזורית (האבחון אינו מבטיח את קבלת שירותי סל השיקום).
 • קביעת אחוזי הנכות על-ידי הפסיכיאטר תקפה רק לסל השיקום של משרד הבריאות ואינה מקנה זכאויות מטעם גופים אחרים.
 • במקרה שכבר נקבעה לפונה נכות על-ידי המוסד לביטוח לאומי (נכות כללית או נכות מעבודה), לא ניתן לפנות לאבחון על-ידי פסיכיאטר.

קביעת נכות על-ידי המוסד לביטוח לאומי

 • הנכות הרפואית הנדרשת לצורך זכאות לסל השיקום של משרד הבריאות יכולה להיקבע על-ידי ועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי, במסגרת הליך התביעה לקצבת נכות.
 • בהתאם לחוזר המוסד לביטוח לאומי, במקרים של סכיזופרניה מומלץ לקבוע את הזכאות ללא זימון התובע לוועדה רפואית.
 • מי שנקבעו לו על-ידי הוועדה הרפואית 40% נכות על רקע נפשי, יוכל לפנות אל ועדת השיקום האזורית בבקשה לקבלת שירותי סל השיקום.
 • למי שסובלים ממספר לקויות או מחלות, בנוסף ללקות על רקע נפשי, ייתכן שתיקבע דרגת נכות גבוהה יותר שתורכב מכל הליקויים (נכות משוקללת) ותהיה רלוונטית לזכויות שאינן קשורות בסל השיקום.
 • במקרה שהוועדה הרפואית קבעה נכות בשיעור של 60% לפחות, או 40% לפחות (כאשר ליקוי אחד הוא בשיעור של 25% לפחות), או 50% לפחות (לעקרת בית), ניתן יהיה לקבוע דרגת אי כושר, שעל פיה ייקבע אם קיימת זכאות לקצבת נכות.
 • ישנן זכויות שונות הניתנות בגין נכות רפואית שנקבעה על-ידי המוסד לביטוח לאומי, גם למי שלא נמצאו זכאים לקצבת נכות.
דוגמה
 • מי שנקבעו להם לפחות 20% נכות רפואית לצמיתות, זכאים לשיקום מקצועי - סיוע בלימודי תואר והכשרה מקצועית (זכאי סל השיקום של משרד הבריאות יכולים להגיש בקשה גם לשיקום המקצועי של המוסד לביטוח לאומי).
 • מי שנקבעו להם 100% נכות רפואית (או למעלה מ-89% לפי חישוב מיוחד), עשויים להיות זכאים לפטור ממס הכנסה.
 • התרשים הבא מתאר את השלבים בתהליך הבקשה לקצבת נכות. המידע מופיע בפירוט רב יותר בטבלה בהמשך הדף.
 • טיפ
  עד שתיקבע הזכאות לקצבת נכות ויחל תשלום הקצבה לזכאים, ניתן לבדוק אם קיימת זכאות להבטחת הכנסה.
  טיפ
  ישנן דרכים רבות לקבל עזרה מקצועית חינם בהליכים של תביעות נכות

  הכנות נדרשות

  מסמכים רפואיים

  • חוות דעת של פסיכיאטר.
  • במקרה שהיה אשפוז - מכתב סיכום.

  מסמכים נוספים

  • למי שסובלים מכמה מחלות או ליקויים, מומלץ להכין את המסמכים והבדיקות הרלוונטיים לכל הליקויים, שכן הם עשויים להגדיל את אחוזי הנכות שייקבעו במסגרת התביעה.
  • מסמכים הנדרשים בהתאם לסוגי לקויות שונות, ניתן למצוא ברשימת הערכים הספציפיים להן.
  טיפ
  • אם אדם מגיש את הבקשה לקצבה בהקשר של מחלה, כגון מחלת לב, כדאי מאוד שיבחן אם הוא סובל מעוד מחלות/לקויות שעשויות להקנות לו אחוזי נכות רפואית נוספים.
  • דוגמה: נניח שבנוסף למחלת הלב הוא סובל גם מסוכרת והקפיד להגיש לוועדה גם את המסמכים הנדרשים לנושא סוכרת.
  • נניח שהוועדה הרפואית קבעה לו:
   • 40% נכות רפואית בגין מחלת הלב.
   • 20% נכות רפואית בגין הסוכרת
  • לפי הנתונים האלה תיקבע לו דרגת נכות רפואית משוקללת של 52%.
  • להסבר על שיטת החישוב ומידע נוסף ראו נכות רפואית משוקללת בביטוח הלאומי בגין מספר ליקויים או מחלות.

  שלבי ההליך

  קצבת נכות כללית


  ארגוני סיוע

  גורמי ממשל

  חקיקה ונהלים

  הרחבות ופרסומים