תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז-1956 עוסקות בקביעת דרגות הנכות לנפגעי עבודה.
התקנות מסדירות את פעולת הוועדות הרפואיות הקובעות את אחוזי הנכות, כמו גם את פעולת הוועדות לערעורים.

פרטים

שם החוק:תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז-1956
קישור:נוסח התקנות המלא

נושאים וזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

  • נוסח החוק באדיבות אתר נבו.