ערך זה מכיל רשימה של שאלות נפוצות בנושא זכויות ניצולי שואה
ראו גם

אני ניצול שואה ועד לחודש יוני 2014 קיבלתי קצבה חודשית לפי חוק ההטבות ליוצאי מחנות וגטאות. האם אהיה זכאי למענק השנתי של 2000 ₪ או של 3,600 ₪?

תשובה: החל מיוני 2014 במסגרת תוכנית הסיוע הלאומית לניצולי שואה 2014 - השוואת תנאים, הושוו זכויות הניצולים המקבלים קצבה לפי חוק הטבות ליוצאי מחנות וגטאות לאלו של מקבלי תגמול לפי חוק נכי רדיפות הנאצים.

המענק בסך 2,000 ₪ ניתן רק לניצולי שואה המקבלים תגמול לפי הכנסה או תגמול מוגדל לפי הכנסה. לבדיקת זכאותך לתגמול זה ראה הכרה כזכאי לתגמול לפי הכנסה/תגמול מוגדל לפי הכנסה לניצולי שואה.

המענק שנתי לפי חוק ההטבות לניצולי שואה, בסך 3,600 ₪ ניתן רק לניצולי השואה אשר אינם זכאים לקצבה חודשית, ולכן אינך זכאי למענק זה.

עליתי לארץ בשנת 1961 מרומניה. בתקופת המלחמה לא שהיתי בגטו אך חייתי בתנאי עוצר. האם אני זכאי לתגמול או הטבות כלשהם?

תשובה: במסגרת תוכנית הסיוע הלאומית לניצולי שואה 2014 - השוואת תנאים הושוו תנאיהם של ניצולי השואה אשר הינם יוצאי מחנות וגטאות לאלו של נכי רדיפות הנאצים. לכן, במקרה שלא שהית במחנה ריכוז, גטו או מחנה עבודה, אינך זכאי לקבלת תגמול חודשי. יחד עם זאת, ייתכן ואתה זכאי להטבות הבאות:

אני מקבל תגמול לפי חוק נכי רדיפות הנאצים. האם אני זכאי להנחה של חברת החשמל?

תשובה: במקרה שהנך מקבל תגמול חודשי "לפי הכנסה" או "מוגדל לפי הכנסה" אתה זכאי להנחה של 50% על ה-400 הקוט"ש הראשונים. הנחה זו הנה רטרואקטיבית מיום זכאותך לתגמול זה אך לא לפני ספטמבר 2010. לפרטים נוספים ראה הנחה בחשבון חשמל לניצולי שואה המקבלים תגמול לפי הכנסה/תגמול מוגדל לפי הכנסה.

בעלי נפטר באפריל 2011 וקיבלתי תגמול מהרשות לזכויות ניצולי השואה כאלמנת נכה רדיפות הנאצים, למשך 36 חודשים. האם אני זכאית לקבל תגמול לאלמנה לכל חיי?

תשובה: בני זוג של ניצול שואה אשר קיבל קצבה ממשרד האוצר זכאים לקבל לאחר פטירת בני זוגם, את התגמול הרגיל שבן זוגם קיבל, לתקופה של 36 חודשים. לאחר תום 36 החודשים זכאים בני הזוג לקבל גמלה חודשית בסך 2,000 ₪ למשך כל ימי חייהם, כל עוד לא נישאו. זכאות זו חלה לגבי בן או בת הזוג של ניצולים שנפטרו החל מיום 01.06.2011 בלבד. מאחר ובן זוגך נפטר לפני חודש יוני 2011 אינך זכאית לגמלה החודשית בסך 2000 ₪. לפרטים נוספים ראו תגמול לשאירים של ניצולי שואה שקיבלו תגמול ממשרד האוצר.

האם במבחן ההכנסות לתגמול לפי הכנסה/מוגדל לפי הכנסה מחשיבים את הקצבאות מביטוח לאומי? האם גמלת הרשות נחשבת לצורך קבלת גמלת סיעוד?

תשובה: במבחן ההכנסות לבדיקת הכרה כזכאי לתגמול לפי הכנסה/תגמול מוגדל לפי הכנסה לניצולי שואה מחשבים את כל הכנסותיו של הניצול כולל קצבאות מביטוח לאומי. יחד עם זאת, הגמלה המשולמת ע"י הרשות לא מובאת בחשבון בעת עריכת מבחן הכנסות בביטוח הלאומי, לצורך קבלת גמלת סיעוד.

אמי ניצולת שואה, במצב סיעודי, מתגוררת בביתה ומוכרת על ידי ביטוח לאומי כזכאית לגמלת סיעוד בשיעור של 150%. היא זקוקה לעזרה נוספת- כיצד ניתן לסייע לה?

תשובה: ניצולי שואה סיעודי, אשר הוגדר ע"י המוסד לביטוח לאומי כזכאי לגמלת סיעוד בשיעור 150% או 168%, או לחילופין הוכר כזכאי לקצבת שר"מ (שירותים מיוחדים) בהיקף 112% או 188%,או לחילופין הוכר כזכאי לשעות "עזרה לזולת" מטעם משרד הביטחון בהיקף 66 שעות חודשיות לפחות, זכאי לקבל מהקרן לרווחה לנפגעי השואה בישראל תוספת של 9 שעות סיעוד שבועיות. לפרטים נוספים ראה: עזרה סיעודית לניצולי שואה מהקרן לרווחה לנפגעי השואה בישראל.