ניצולי שואה שאינם מקבלים קצבה חודשית (העולה על 1,000 ₪ בחודש) זכאים למענק שנתי בסך 7,248 ₪ בשנה שמשולם בראשית חודש פברואר
ניצולים אלה עשויים להיות זכאים ל הטבות נוספות, לרבות תוספת 9 שעות סיעוד מהקרן לרווחה בשווי חודשי של כ- 2,025 ₪

חוק הטבות לניצולי שואה מקנה זכאות למענק חד שנתי לניצולי שואה אשר מתקיימת לגביהם עילת נרדפות לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, אך הם אינם זכאים לקצבה חודשית כלשהי (בסכום של מעל 1,000 ₪) בשל נרדפות זו.

 • סכום המענק בשנת 2024 עומד על סך של 7,248 ₪ לשנה. (בשנת 2023 עמד המענק על 6,987 ש"ח)
 • המענק ישולם לניצולי השואה העומדים בתנאי הזכאות על-ידי הרשות לזכויות ניצולי השואה, בתגמול ינואר, כלומר ב-1 לפברואר.

מי זכאי?

מי לא זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • למילוי טופס התביעה למענק השנתי יש לבחור באחת מתוך שתי האפשרויות:
 • לטופס הבקשה יש לצרף את המסמכים הבאים:
  • צילום ת"ז כולל ספח,
  • צילום המחאה מקורית מבוטלת או אישור ניהול חשבון בנק חתום ומאושר על ידי הבנק,
  • מי שקיבלו פיצוים בעבר בשל נרדפות בתקופת השואה , יש לצרף אסמכתא.
  • אם קיים אפוטרופוס, יש לצרף צו למינוי אפוטרופוס.
  • אם התביעה מוגשת על ידי עורך דין, יש לצרף יפויי כח.
 • את טופס הבקשה הידניבצירוף המסמכים הנדרשים יש להעביר אל הרשות לזכויות ניצולי השואה.
   • בכתובת: בנין נצבא, רחוב יצחק שדה 17 ת"ד 57380 תל - אביב 6157302
   • או בפקס שמספרו: 03-5682691, 03-5682665
   • או לסרוק את המסמכים ולשולחם לכתובת: info@hsa.gov.il
 • ניצולי שואה אשר קיבלו הודעה מהרשות לזכויות ניצולי השואה שבקשתם אושרה והם זכאים למענק, אינם צריכים למלא טופס בקשה נוסף. המענק יועבר להם מדי שנה, באופן אוטומטי לחשבון הבנק, ללא צורך בהגשת בקשה נוספת לרשות.
טיפ
הסיוע המשפטי במשרד המשפטים מעניק לניצולי שואה ונכי המלחמה בנאצים ייעוץ משפטי וייצוג בהליכים בחינם, ללא תלות במבחן הכנסה. למידע נוסף ראו: סיוע משפטי חינם לניצולי שואה מטעם משרד המשפטים.

הגבלת שכר טרחת עורך דין

עיקול המענק

סיוע ושירותים נוספים

ניצולי שואה הזכאים למענק שנתי מהרשות לזכויות ניצולי השואה עשויים גם להיות זכאים להטבות ולשירותים הבאים:

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

 • לערך מורחב על ארגוני סיוע לניצולי השואה ראו זכויות ניצולי שואה/ארגוני סיוע - בישראל פועלים ארגונים, עמותות ומוסדות המסייעים לניצולי השואה. חלק מהארגונים פועלים במספר תחומי סיוע, וחלקם מתמקדים בנושא ספציפי. בדפי הארגונים המופיעים בערך המורחב, ניתן למצוא הסבר מפורט לגבי תחומי הפעילות של כל ארגון ואמצעי יצירת הקשר איתו.

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
הרשות לזכויות ניצולי השואה - טל' 5105*

מרכז מידע נייד של הרשות לזכויות ניצולי השואה

אתר הרשות לזכויות ניצולי השואה טיפול בניצולי שואה הזכאים לסיוע מכוח חוק נכי המלחמה בנאצים, מכוח חוק נכי רדיפות הנאצים, מכוח חוק ההסדרים 2001- תיקון לחוק נכי רדיפות הנאצים ומכוח חוק הטבות לניצולי שואה
הלשכה לענייני פיצויים אישיים מחו"ל (במשרד האוצר) - טל' ‎03-6234100,מייל: מידע באתר משרד האוצר טיפול בזכויות ניצולי השואה, הוא מתן שירות ואמצעי קשר מול הרשויות הגרמניות עבור ניצולי השואה המקבלים תגמולים מכוח חוק הפיצויים הפדרלי הגרמני (BEG). הלשכה מתמקדת בנזקי בריאות של ניצולי השואה והדרכה וסיוע במימוש זכויותיהם.
ועידת התביעות (במשרד האוצר) - טל' ‎03-5194400 אתר ועידת התביעות טיפול בבקשות לקבלת סיוע מהקרנות שבניהולה ובמימון ממשלת גרמניה, כגון: מענק פעמי מקרן הסיוע, קצבאות לניצולי שואה מקרן ועידת התביעות ופיצוי חד פעמי לניצולים שהיו ילדים בתקופת השואה
מוקד 8840* לאזרחים ותיקים אתר המוקד לאזרחים ותיקים מוקד *8840 של אגף בכיר אזרחים ותיקים מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי זכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
המוסד לביטוח לאומי

שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו
מרכז תמיכה ומידע 9696*

זכויות בגיל השלישי באתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל ולמצב הכלכלי והפעלת שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
משרד הרווחה והביטחון החברתי

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים שונים במסגרת קהילה ופנאי
משרד הבריאות

קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות ביטוח בריאות וסיוע לסובלים מבעיות רפואיות שונות על רקע גיל
משרד הבינוי והשיכון - מוקד טלפוני בנושא דיור 5442* אתר משרד הבינוי והשיכון סיוע בדיור ומתן פתרונות דיור לקשישים

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים