המשמעות היא שהזכויות והתנאים של יוצאי מחנות וגטאות שעלו לישראל לאחר 01.10.1953 הושוו לזכויותיהם של ניצולי המוכרים לפי חוק נכי רדיפות הנאצים
השינויים בחוק כוללים הטבות ושיפורים בזכויותיהם של ניצולי השואה (ראו פירוט בהמשך)


ביום 09.06.2014 אישרה הכנסת את תיקון מס' 19 לחוק נכי רדיפות הנאצים ואת תיקון מס' 5 לחוק הטבות לניצולי שואה.

 • שינויי החקיקה אישרו למעשה את התוכנית הלאומית לסיוע לניצולי השואה, ועוסקים בנושאים הבאים:
  • השוואת התנאים של ניצולי שואה המקבלים קצבה ליוצאי מחנות וגטאות ממשרד האוצר ושל ניצולי שואה המקבלים קצבה מקרן סעיף 2 של ועידת התביעות עם התנאים והזכויות של ניצולי שואה המקבלים תגמול ממשרד האוצר.
  • השוואת התנאים של יוצאי מחנות וגטאות שעלו לישראל לאחר 01.10.1953 עם התנאים והזכויות של ניצולי שואה המוכרים לפי חוק נכי רדיפות הנאצים.
  • הטבות ושיפורים נוספים בזכויותיהם של ניצולי השואה, אשר יפורטו בהמשך -
   • העלאת גובה התגמול המינימלי המשולם לפי חוק נכי רדיפות הנאצים וכני המלחמה בנאצים.
   • מתן מענק לניצולי שואה זכאים.
   • מענק שנתי לניצולים הזכאים לתגמול לפי הכנסה/תגמול מוגדל לפי הכנסה לפי חוק נכי רדיפות הנאצים.
   • תגמול לבן זוג לאחר פטירת ניצול השואה.
   • אי הכרה בתגמול החודשי כהכנסה לצורך גמלת גמלת סיעוד מהביטוח הלאומי.
   • נוהל הגשת בקשות חדשות לוועדה רפואית.
   • הארכת מועדים להגשת עררים וערעורים.
   • הרחבת ההנחה בתרופות.
   • טיפול נפשי לניצולים אשר אינם מקבלים קצבה חודשית.

השוואת תנאים ליוצאי מחנות וגטאות שעלו לישראל לאחר 01.10.1953

הטבות ושיפורים נוספים בזכויותיהם של ניצולי השואה

העלאת גובה התגמול המינימלי המשולם לפי חוק נכי רדיפות הנאצים ונכי המלחמה בנאצים

 • החל מחודש יוני 2014, התגמול הרגיל המינימלי המשולם לפי חוק נכי רדיפות הנאצים וחוק נכי המלחמה בנאצים עומד על 2,200 ₪ לחודש:

מענק שנתי לניצולי שואה שאינם מקבלים גמלה

מענק שנתי לעובדי כפייה שאינם מקבלים גמלה

 • ניצולי שואה שהיו עובדי כפייה וקיבלו בעבר תשלום מקרן "זיכרון, אחריות ועתיד" והם מקבלים הבטחת הכנסה מהמוסד לביטוח לאומי, היו זכאים על פי התוכנית למענק שנתי לעובדי כפייה.
 • בעקבות החלטה מינהלית שהתקבלה, החל מחודש מאי 2016, זכאים ניצולי שואה אלה לתגמול חודשי לפי חוק ההטבות, במקום המענק השנתי לעובדי כפייה ששולם להם כאמור.

מענק שנתי לניצולים הזכאים לתגמול/תגמול מוגדל לפי הכנסה לפי חוק נכה רדיפות הנאצים

תגמול לבן זוג לאחר פטירת ניצול שואה

פטור מלא מתשלום ברכישת תרופות

 • כל אזרח ותושב ישראל שקיבל אי פעם תשלום (חודשי או חד פעמי) עקב רדיפתו על-ידי הנאצים ועוזריהם מישראל, גרמניה, ועידת התביעות או כל מדינת חוץ אחרת, זכאי לפטור מלא בתשלום עבור רכישת תרופות.
 • שיעור ההנחה יוגדל ויעמוד על 100% (פטור מלא) מדמי ההשתתפות העצמית ברכישת תרופות אשר בסל התרופות.
 • תחילתה של הטבה זו תהיה בהתאם להסדר עם קופות החולים ולאחר שיימסרו פרטי הזכאי לידי הקופה.
 • לפרטים נוספים ראו פטור מתשלום ברכישת תרופות מרשם שבסל הבריאות לניצולי שואה.

הגמלה החודשית אינה מוכרת כהכנסה לעניין הזכאות לגמלת סיעוד מהמוסד לביטוח לאומי

בקשות חדשות לוועדה רפואית

 • ניצולי שואה המבקשים החמרה במצבם הרפואי או הכרה במחלות נוספות, יכולים להגיש בקשות לקיום ועדה רפואית באחד מהמקרים הבאים:
  1. בתום חצי שנה מיום שנקבעה לאחרונה דרגת הנכות.
  2. במועד מוקדם יותר (לפני שחלפו 6 חודשים מיום שנקבעה דרגת נכותם), במקרה שמתקיימות נסיבות חדשות הנתמכות במסמכים רפואיים.

הארכת מועדים להגשת עררים וערעורים

 • ניתן להגיש ערער או ערעור על החלטת אחד מהגופים הבאים בתוך 60 ימים מיום קבלת ההחלטה:
  • החלטה של הרשות לזכויות ניצולי השואה.
  • החלטת ועדה רפואית הפועלת ברשות לזכויות ניצולי השואה.
  • החלטת הוועדה הרפואית העליונה ברשות לזכויות ניצולי השואה.
  • החלטת ועדת העררים ברשות לזכויות ניצולי השואה. לוועדת העררים סמכות להאריך את מועד הגשת הערר אליה ב-30 ימים נוספים (עד לסך כולל של 90 ימים מיום קבלת ההחלטה).
 • לפרטים נוספים ראו ערר על החלטות הרשות לזכויות ניצולי השואה.

טיפול נפשי גם לניצולים אשר אינם מקבלים קצבה חודשית

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

 • לערך מורחב על ארגוני סיוע לניצולי השואה ראו זכויות ניצולי שואה/ארגוני סיוע - בישראל פועלים ארגונים, עמותות ומוסדות המסייעים לניצולי השואה. חלק מהארגונים פועלים במספר תחומי סיוע, וחלקם מתמקדים בנושא ספציפי. בדפי הארגונים המופיעים בערך המורחב, ניתן למצוא הסבר מפורט לגבי תחומי הפעילות של כל ארגון ואמצעי יצירת הקשר איתו.

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
הרשות לזכויות ניצולי השואה - טל' 5105*

מרכז מידע נייד של הרשות לזכויות ניצולי השואה

אתר הרשות לזכויות ניצולי השואה טיפול בניצולי שואה הזכאים לסיוע מכוח חוק נכי המלחמה בנאצים, מכוח חוק נכי רדיפות הנאצים, מכוח חוק ההסדרים 2001- תיקון לחוק נכי רדיפות הנאצים ומכוח חוק הטבות לניצולי שואה
הלשכה לענייני פיצויים אישיים מחו"ל (במשרד האוצר) - טל' ‎03-6234100,מייל: מידע באתר משרד האוצר טיפול בזכויות ניצולי השואה, הוא מתן שירות ואמצעי קשר מול הרשויות הגרמניות עבור ניצולי השואה המקבלים תגמולים מכוח חוק הפיצויים הפדרלי הגרמני (BEG). הלשכה מתמקדת בנזקי בריאות של ניצולי השואה והדרכה וסיוע במימוש זכויותיהם.
ועידת התביעות (במשרד האוצר) - טל' ‎03-5194400 אתר ועידת התביעות טיפול בבקשות לקבלת סיוע מהקרנות שבניהולה ובמימון ממשלת גרמניה, כגון: מענק פעמי מקרן הסיוע, קצבאות לניצולי שואה מקרן ועידת התביעות ופיצוי חד פעמי לניצולים שהיו ילדים בתקופת השואה
מוקד 8840* לאזרחים ותיקים אתר המוקד לאזרחים ותיקים מוקד *8840 של אגף בכיר אזרחים ותיקים מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי זכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
המוסד לביטוח לאומי

שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו
מרכז תמיכה ומידע 9696*

זכויות בגיל השלישי באתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל ולמצב הכלכלי והפעלת שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
משרד הרווחה והביטחון החברתי

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים שונים במסגרת קהילה ופנאי
משרד הבריאות

קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות ביטוח בריאות וסיוע לסובלים מבעיות רפואיות שונות על רקע גיל
משרד הבינוי והשיכון - מוקד טלפוני בנושא דיור 5442* אתר משרד הבינוי והשיכון סיוע בדיור ומתן פתרונות דיור לקשישים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים