חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) מגדיר מהי זכות במקרקעין
זכות במקרקעין היא בעלות או חכירה לתקופה של למעלה מ-25 שנים או הרשאה להשתמש במקרקעין המהווה בפועל מתן בעלות או חכירה למשך תקופת ההרשאה

זכות במקרקעין היא כל אחת מאלה:

  • בעלות.
  • חכירה העולה על 25 שנים (בין אם בדין ובין אם ביושר).
  • הרשאה להשתמש במקרקעין שניתן לראות בה מבחינת תוכנה כאילו היא מתן בעלות או חכירה לתקופת ההרשאה. כאשר מדובר במקרקעי ישראל (אדמות מינהל) - אפילו אם ניתנה ההרשאה לתקופה הקצרה מ- 25 שנים.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים