הקדמה:

סעיף 1 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) מגדיר מהי זכות במקרקעין
זכות במקרקעין היא בעלות, חכירה לתקופה של למעלה מ-25 שנים או הרשאה להשתמש במקרקעין המהווה בפועל מתן בעלות או חכירה למשך תקופת ההרשאה

סעיף 1 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) מגדיר מהי זכות במקרקעין. על-פי החוק, זכות במקרקעין היא:

  1. בעלות.
  2. חכירה העולה על 25 שנים (בין אם בדין ובין אם ביושר).
  3. הרשאה להשתמש במקרקעין שניתן לראות בה מבחינת תוכנה כאילו היא מתן בעלות או חכירה לתקופת ההרשאה. כאשר מדובר במקרקעי ישראל (אדמות מינהל) - אפילו אם ניתנה ההרשאה לתקופה הקצרה מ 25 שנים.

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים