הקדמה:

זריקות הורמונליות ניתנות לנשים במסגרת טיפולי פוריות
רוב התרופות כלולות בסל הבריאות, ונמכרות למטופלות במחירים מסובסדים בקופות החולים


זריקות המכילות תרופות הורמונליות הן חלק מטיפולי הפוריות שניתנים לנשים.

  • בדרך כלל יינתן טיפול בזריקות הורמונליות לאחר שנעשה טיפול בתרופת איקקלומין, שלא הביא לתוצאה הרצויה.
  • מטרת הזריקות ההורמונליות היא לעודד צמיחת זקיקים בשחלות והבשלת ביציות.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • קבלת התרופה מותנית במרשם רופא. המינון נקבע באופן אישי לכל מטופלת בהתאם לנתוניה האישיים.
  • כל התרופות ניתנות באמצעות עט להזרקה עצמית.
  • ניתן לקבל הדרכה לביצוע ההזרקה אצל האחות במרפאה.

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

הרחבות ופרסומים

תודות

  • המידע המקורי בערך זה נכתב ע"י הר"י.