חג הסיגד בשנת תשפ"ה יחול ביום ה' כ"ז בחשוון 28.11.2024
דף זה מרכז את זכויות העובדים הקשורות לחג הסיגד
בכל מקום שבו יש הסכם אישי או קיבוצי או נוהג המיטיב עם העובד יותר מאשר החוק, יש לנהוג לפיו ולא על פי החוק

תקציר

חג הסיגְד (געז: ሰግድ - "סגידה"), הנקרא גם חג המֶהֶללַה (ምህልላ - "תחינה") ו- עמתה סו (ዐመተ ሰወ - "יום הקיבוץ"), הוא אחד מחגי ומועדי ביתא ישראל.

 • החג חל בכ"ט בחודש תשואן (כ"ט בחשוון), 50 יום לאחר יום הכיפורים, ומהווה יום של צום, טהרה והתחדשות. בשנה שבה כ"ט בחשוון חל בשבת, יוקדם חג הסיגד ליום חמישי (כלומר כ"ז בחשוון).
 • הסיגד הוא חג עלייה לרגל שבמרכזו עומד טקס חידוש הברית בין העם לאל. בישראל התקבל המנהג לחגוג את החג בטיילת ארמון הנציב המשקיפה אל הר הבית, בנוכחות בני העדה ואישי ציבור.
 • דף זה נועד לסייע לכם בכל הקשור לזכויות עובדים הקשורות לחג הסיגד.

עובדים במגזר הפרטי

 • חג הסיגד הוא יום בחירה, יום שהבחירה בידי העובד לצאת לחופשה או לעבוד.
 • אם בחר העובד לצאת לחופשה ביום זה, ינוכה היום מיתרת החופשה השנתית שלו.

עובדי מדינה

 • עובד רשאי להיעדר, לפי בחירתו, בכל שנה בשני ימי בחירה ולקבל עבורם שכר.
 • רשימת ימי הבחירה לעובדי מדינה מפורטת בחוזר נציבות שירות המדינה (ראו סעיף חקיקה ונהלים).
 • עובד רשאי להיעדר בימי בחירה גם אם הוא לא מקיים את המועדים לפי דתו.
 • ניתן לנצל את ימי הבחירה גם לאירועים אישיים כגון חתונה, בר-מצווה, ברית מילה וכדומה.
 • אם לא ניתנה לעובד בשנה מסוימת אפשרות להשתמש בזכותו לקבל יום בחירה, עקב דרישות השירות, הוא יהיה זכאי לקבל יום בחירה נוסף בשנה שלאחריה (מלבד שני ימי הבחירה להם זכאי בשנה).
 • עובד חדש שהשלים 3 חודשי עבודה רצופים זכאי ליום בחירה אחד במהלך 6 חודשי עבודתו הראשונים.
 • לא תינתן כל תמורה, בחופשה או בתשלום, לעובד שלא השתמש בזכותו לקבל ימי בחירה כמפורט למעלה.
 • לצורך ההיעדרות ביום הבחירה, יש למלא בקשה על גבי טופס בקשה לחופשה/היעדרות מעבודה (טופס 2450).
 • ככלל, יש להגיש את הבקשה לממונה הישיר לפחות 3 ימים מראש.

סטודנטים המועסקים בשירות המדינה

 • סטודנט לתואר ראשון או שני, זכאי לקבל שכר רק עבור יום בחירה אחד בלבד בכל שנה מבין ימי הבחירה בהם נעדר מהעבודה.
 • סטודנט לתואר ראשון או שני, זכאי לקבל שכר בעד יום בחירה לאחר שהשלים שלושה חודשי עבודה רצופים ויום הבחירה אינו חל ביום מנוחה שבועי, בתקופת חופשת מחלה, בתקופת שירות מילואים או בכל תקופה אחרת בה נעדר הסטודנט מן העבודה (למעט חופשה שנתית).
 • סטודנט זכאי לקבל שכר בעד יום הבחירה כמפורט למעלה אם עבד בפועל או היה בחופשה שנתית ביום שלפני יום הבחירה/ביום שאחריו.

מי אינו זכאי

 • פרקליט המשובץ בתקן משרד המשפטים ומועסק בפרקליטות המדינה או בפרקליטות המחוז אינו זכאי לימי בחירה.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים