אזהרה
שימו לב - דף זה הינו עדיין בשלב טיוטה ולא שוחרר לציבור
אין להסתמך על תוכנו בשום אופן

הקדמה:

חלק עליון

מעמד מכוח זוגיות עם אזרחי ישראל

מעמד לבני משפחה של אזרחי ישראל

מעמד במקרים חריגים

 • אישור שהיה בישראל לנפגעי פעולות איבה.
 • אישור שהיה בישראל לבנים ונכדים של חסידי אומות עולם.
 • מעמד זמני מטעמים רפואיים.
 • מעמד לנפגעות סחר בנשים מטעמים הומניטאריים.


נהלים כלליים הרלבנטיים לגבי כל סוגי הבקשות לקבלת מעמד

 • אופן הגשת בקשות מכל סוג בלשכת רשות האוכלוסין.
 • קבלת בקשות למעמד בישראל ודרך הטיפול בהן.
 • הגשת ערר על החלטות לשכות רשות האוכלוסין.
 • פטור מאגרה בהגשת בקשות לפי חוק הכניסה לישראל.
 • ערבויות להגשת בקשות שונות.
 • ביטול אזרחות / תושבות קבע.
 • מעמד מטעמים הומניטאריים - הועדה הבינמשרדית.
 • הארכת אשרת תושב ארעי (א/5).
 • מעבר מתושב ארעי (א/5) לתושב קבע.
 • ועדת השגה
 • טיפול בבקשה לדרכון למי שהתאזרח.
 • זכאות לקבלת מידע - עו"ד, מעסיקים, חברים ובני משפחה (במקרה של מעצר והוצאת צו גירוש לזר).
 • טיפול בקטינים לא מלווים בישראל.
 • הוצאת צווי הרחקה.
 • הוצאת צווי משמורת.
 • שחרור ממשמורת של זר שהוצא נגדו צו הרחקה.


מושגים רלבנטיים

 • מעמד בישראל
 • אשרת כניסה
 • רישיון ישיבה
 • צו הרחקה
 • צו משמורת


המפה נטענת...

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

פסקי דין

חקיקה ונהלים

נהלי משרד הפנים

הרחבות ופרסומים

מן העיתונות