חדש:אזרחות ותושבות בישראל

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל
אזהרה
שימו לב - דף זה הינו עדיין בשלב טיוטה ולא שוחרר לציבור
אין להסתמך על תוכנו בשום אופן

הקדמה:

חלק עליון

ראו גם:

  מעמד מכוח זוגיות עם אזרחי ישראל

  מעמד לבני משפחה של אזרחי ישראל

  מעמד במקרים חריגים

  • אישור שהיה בישראל לנפגעי פעולות איבה.
  • אישור שהיה בישראל לבנים ונכדים של חסידי אומות עולם.
  • מעמד זמני מטעמים רפואיים.
  • מעמד לנפגעות סחר בנשים מטעמים הומניטאריים.


  נהלים כלליים הרלבנטיים לגבי כל סוגי הבקשות לקבלת מעמד

  • אופן הגשת בקשות מכל סוג בלשכת רשות האוכלוסין.
  • קבלת בקשות למעמד בישראל ודרך הטיפול בהן.
  • הגשת ערר על החלטות לשכות רשות האוכלוסין.
  • פטור מאגרה בהגשת בקשות לפי חוק הכניסה לישראל.
  • ערבויות להגשת בקשות שונות.
  • ביטול אזרחות / תושבות קבע.
  • מעמד מטעמים הומניטאריים - הועדה הבינמשרדית.
  • הארכת אשרת תושב ארעי (א/5).
  • מעבר מתושב ארעי (א/5) לתושב קבע.
  • ועדת השגה
  • טיפול בבקשה לדרכון למי שהתאזרח.
  • זכאות לקבלת מידע - עו"ד, מעסיקים, חברים ובני משפחה (במקרה של מעצר והוצאת צו גירוש לזר).
  • טיפול בקטינים לא מלווים בישראל.
  • הוצאת צווי הרחקה.
  • הוצאת צווי משמורת.
  • שחרור ממשמורת של זר שהוצא נגדו צו הרחקה.


  מושגים רלבנטיים

  • מעמד בישראל
  • אשרת כניסה
  • רישיון ישיבה
  • צו הרחקה
  • צו משמורת


  ארגוני סיוע

  גורמי ממשל

  פסקי דין

  חקיקה ונהלים

  נהלי משרד הפנים

  הרחבות ופרסומים

  מן העיתונות