אזהרה
שימו לב - דף זה הינו עדיין בשלב טיוטה ולא שוחרר לציבור
אין להסתמך על תוכנו בשום אופן

הקדמה:

דיירים בבתי דיור מוגן זכאים לקבל שירותים שונים, שחלקם שירותי חובה וחלקם שירותי רשות
למידע נוסף ראו סעיף 19 לחוק הדיור המוגן

דיירים המתגוררים בבתי דיור מוגן זכאים לקבל שירותים שונים מטעם הנהלת בית הדיור המוגן.

 • חלק מהשירותים ניתנים על-פי החוק וחלקם ניתנים בהתאם להסכם ההתקשרות שנחתם עם הדייר.
 • כמו כן, ניתן להוסיף שירותי רשות, בתנאי שהדייר נתן הסכמה בכתב לקבלתם.

מי זכאי?

 • כל דייר בבית דיור מוגן שניתן לו רישיון ממשרד העבודה והרווחה.

שירותי חובה

 • השירותים הבאים הם שירותים שחובה לספק לכל דייר בבית דיור מוגן:
  • שירותי אחזקה לדירות, לשטחים הציבוריים, למערכות ההפעלה ולציוד השייך לבית הדיור המוגן.
  • שירותי ניקיון, כולל השטחים הציבוריים בבית הדיור המוגן ולא כולל הדירות.
  • בקרה על הכניסה לבית הדיור המוגן.
  • מערכת הנותנת מענה אנושי לקריאה לעזרה של דייר לאורך כל שעות היממה.
  • שירותי בריאות לדיירים על-ידי אחות, כולל ניהול מידע רפואי לגבי הדיירים והפניה לטיפול רפואי, בכפוף לרצון הדייר.
  • שירותי עזרה ראשונה במשך כל שעות היממה, על-ידי אדם שקיבל הכשרה מתאימה לכך.
  • פעילויות תרבות, העשרה וספורט, שייקבעו בהתייעצות עם ועד הדיירים (אם מונה).
  • שירותי עו"ס.
 • שירותי החובה יינתנו בהיקף ובאופן שנקבעו בהסכם ההתקשרות שנחתם בין הדייר להנהלת בית הדיור המוגן.
 • ההנהלה אינה רשאית לצמצם את היקף שירותי החובה או לגרוע מטיבם כל עוד ההסכם בתוקף.

שירותים שנקבעו בהסכם ההתקשרות

 • מעבר לשירותי החובה הכלליים, הנהלת בית הדיור המוגן תספק לדייר את כל השירותים שהתחייבה להם בהסכם ההתקשרות, בהיקף ובאופן שבו התחייבה בהסכם.
 • אסור לצמצם את היקף השירותים שנקבעו בהסכם או לגרוע מטיבם, אלא אם כן ניתנה לכך הסכמת הדייר בכתב בסמוך לפני מועד השינוי.

שירותי רשות

 • הנהלת בית הדיור המוגן רשאית להציע לדייר שירותים נוספים שאינם שירותי חובה או שירותים שנקבעו בהסכם ההתקשרות.
 • שירותי הרשות יינתנו רק אם הדייר בחר לקבלם והסכמתו לכך ניתנה מראש ובכתב.
 • אסור לחייב דייר לקבל שירותי רשות שלא הסכים להם.

חשוב לדעת

 • צוות בית הדיור המוגן רשאי להיכנס לדירתו של דייר כדי לספק לו שירות, או לצורך טיפול ואחזקה בדירה/בדירות הסמוכות לדירה/במערכות של בית הדיור המוגן. הכניסה לדירה תיעשה, ככל האפשר, בתיאום מראש עם הדייר.

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
משרד הבינוי והשיכון - מוקד טלפוני בנושא דיור 5442* אתר משרד הבינוי והשיכון סיוע בדיור ומתן פתרונות דיור לקשישים
מוקד 8840* - המרכז לפניות הציבור של המשרד לשוויון חברתי אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד *8840 לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות.
משרד הרווחה והביטחון החברתי

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים שונים
משרד הבריאות

קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות סיוע בהתאמת תנאי דיור לאנשים המוגבלים בניידות, (באמצעות הלשכות המחוזיות), טיפול בתלונות על הפרת זכויות של מי ששוהה במוסד גריאטרי
משרד העלייה והקליטה לאתר המשרד סיוע בדיור לעולים


מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים