אזהרה
שימו לב - דף זה הינו עדיין בשלב טיוטה ולא שוחרר לציבור
אין להסתמך על תוכנו בשום אופן

הקדמה:

גורמים אליהם פונה תומך החלטות כדי שיסייעו לו במילוי תפקידו, מחויבים לשתף פעולה עם תומך ההחלטות
על הגורמים לוודא כי לתומך יש צו מינוי בתוקף וכי הבקשה לשיתוף פעולה מתאימה לסמכויות המופיעות בצו
גורמים ששיתפו פעולה עם תומך החלטות שפעל בניגוד לצו המינוי או בניגוד להסכמת מקבל ההחלטות, עשויים להיות מוגנים מתביעה משפטית


גורמים אליהם פונה תומך החלטות כחלק מתפקידו חייבים לשתף עמו פעולה ולאפשר לו למלא את תפקידו. תומך ההחלטות צריך להציג בפני הגורמים הרלוונטיים את צו המינוי, כדי שיוכלו לוודא כי הוא אכן מונה כתומך החלטות, וכי הוא פועל בהתאם לסמכות שהוגדרה לו בצו המינוי.

 • הגורמים יכולים להיות גופים ממשלתיים, כגון ביטוח לאומי, משרדי ממשלה או קופות חולים, ועשויים להיות גם גורמים פרטיים כגון עורכי דין, רואי חשבון, בתי עסק, בנקים ואנשים פרטיים.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • גורמים אליהם פונה תומך החלטות מתוקף תפקידו (למשל, קופת חולים, בתי עסק, אנשים פרטיים ועוד), בבקשה למסירת או קבלת מידע, מתן שירותים או ביצוע פעולות אחרות.

שלבי ההליך

 • גורמים שתומך החלטות מציג להם צו מינוי, חייבים לשתף פעולה עם תומך ההחלטות ולאפשר לו לבצע את תפקידו.
 • ביצוע התפקיד יכול להיות כרוך במסירת מידע לתומך או קבלת מידע ממנו, מתן זכויות ושירותים, ביצוע החלטות או פעולות בעניינו של מקבל ההחלטות.

בדיקה האם תומך ההחלטות פועל בהתאם לסמכות שניתנה לו

 • גורם המקבל פניה מתומך החלטות, צריך לבדוק כי תומך ההחלטות פועל בסמכות:
  • יש לבקש לראות את צו המינוי, כדי לוודא כי האדם אכן מונה כדין לתומך החלטות, וכדי להבין אם הבקשה או הפעולה מתאימה לתחומים שהוגדרו לתומך בצו המינוי.
  • אם מדובר בפעולה לגביה מצוין בצו המינוי כי היא דורשת הסכמה מפורשת של מקבל ההחלטות או אישור בית המשפט, יש לדרוש מהתומך להציג הסכמה או אישור כנדרש, לפי העניין.
שימו לב
 • בצו יצוינו לא רק העניינים לגביהם הוסמך תומך ההחלטות, אלא גם פעולות לגביהן לא מספיק צו המינוי, ונדרשים אישורים נוספים כגון הסכמת מקבל ההחלטות, אישור בית המשפט או שני הדברים גם יחד. לפרטים ראו תפקידו וסמכויותיו של תומך החלטות
 • על הגורם לוודא כי הפעולה אותה מבקש תומך ההחלטות לבצע נמצאת בתחום סמכותו לפי הצו, ואם לפי הצו יש צורך בהסכמה או אישור נוספים לביצוע הפעולה, יש לדרוש מהתומך להציג הסכמה או אישור כאמור.
הערת עריכה
בעקבות שיחה עם הממונה על קבלת החלטות נתמכת
הערה מאת כרמל סחף (שיחה) 14:07, 25 ביוני 2019 (IDT)

שיתוף פעולה עם תומך ההחלטות

 • כאשר הגורם מסייע לתומך ההחלטות, הוא יעשה זאת בהתאם לזכאות של מקבל ההחלטות, כך שאם מקבל ההחלטות זכאי להתאמות מסוימות (למשל, להנחה בקבלת שירותים אם הוא אדם עם מוגבלות), הוא יקבל אותן.
 • כל גורם חייב לאפשר לתומך ההחלטות ללוות את מקבל ההחלטות בפגישות או בביצוע פעולות, אם מקבל ההחלטות מעוניין בכך.
  • עם זאת, אסור לגורמים להתנות כל פעולה הנוגעת למקבל ההחלטות בכך שהתומך יהיה נוכח או יאשר את הפעולה, אלא אם הדבר מתחייב מצו המינוי.
דוגמה
 • אם מקבל ההחלטות מבקש כי התומך יתלווה אליו לבנק, הבנק חייב לאפשר זאת, אבל לא יכול להתנות פעולות (למשל פתיחת חשבון, העברת כספים וכדומה) בכך שתומך ההחלטות יהיה נוכח או יאשר בעצמו את ההחלטה.
 • לעומת זאת, אם בצו המינוי נכתב כי כל העברה כספית של מעל 15,000 ש"ח תיעשה בנוכחות ובאישור תומך ההחלטות, הבנק יכול להתנות את הפעולה בנוכחות התומך.
 • אם תומך ההחלטות פנה לגורם מסוים מתוקף סמכותו כאמור בצו המינוי, לאותו גורם אסור לדרוש שימונה למקבל ההחלטות אפוטרופוס, כתנאי לשיתוף הפעולה.
 • חשוב: לא ניתן לתת למקבל ההחלטות טיפול רפואי, גם אם תומך ההחלטות ביקש זאת, אלא אם התקבלה הסכמה מדעת לטיפול רפואי של מקבל ההחלטות.
 • הגנה על גורמים ששיתפו פעולה עם תומך החלטות שפעל שלא בהסכמת מקבל ההחלטות או בניגוד לצו המינוי

  • יכולים להתקיים מצבים בהם גורם מסוים שיתף פעולה עם תומך החלטות, והתברר לו בדיעבד שהתומך פעל ללא הסכמת מקבל ההחלטות או בניגוד לסמכות שהוגדרה לו בצו המינוי.
  • במקרים אלה, המשמעויות עבור אותו גורם יהיו להלן:
   1. אותו גורם יהיה מוגן מתביעות משפטיות ולא ניתן יהיה יהיה לבוא אליו בטענות, אם הוצג לו צו מינוי תקף, וכן אישור או הסכמה אם אלה נדרשו במקרה הספציפי.
   2. אם הגורם הבין, בדיעבד, כי התומך פעל שלא בסמכות (למשל, ללא הסכמת מקבל החלטות או בניגוד לסמכויות שלו לפי צו המינוי), הוא יכול לחזור בו מהפעולה אם ניתן, ואף לתבוע את תומך ההחלטות במקרה שנגרם נזק.
  דוגמה
  תומך החלטות יצר קשר עם אדם כדי למכור לו את הרכב של מקבל ההחלטות. תומך ההחלטות הציג לו צו מינוי, ואמר כי הוא מוכר את הרכב לבקשת מקבל ההחלטות ועבורו. לאחר חתימת החוזה, הקונה הבין שהתומך פעל ללא אישור של מקבל ההחלטות. במקרה זה, הקונה יכול לבחור לבטל את החוזה למכירת הרכב.
  • אם היה פגם כלשהו במינוי עצמו של תומך ההחלטות (למשל, בית המשפט לא שם לב שתומך ההחלטות לא עומד באחת מהדרישות למינוי ואישר את המינוי בכל זאת), הפעולות שתומך ההחלטות ביצע כלפי גורמים אחרים על פי צו המינוי יהיה תקפות, אם התקיימו שני התנאים הבאים:
   1. הוצג לאותו גורם צו מינוי בתוקף.
   2. אותו גורם פעל בתום לב. כלומר, הוא לא ידע שיש בעיה עם צו המינוי ולא ניצל את המצב כדי להפיק מכך תועלת לעצמו.
  דוגמה
  במקרה של מכירת הרכב לעיל, המכירה תהיה תקפה אם הקונה ראה שמדובר בצו מינוי תקף והוצג לו אישור מקבל ההחלטות לצורך מכירת הרכב, ובנוסף הקונה לא ידע שיש כל בעיה עם המינוי, ורכש את הרכב במחיר סביר ביחס למחירו בשוק (כלומר, לא זכה להנחה כלשהי או הפיק תועלת מיוחדת מהמצב).

  חשוב לדעת

  • תומך החלטות מחויב לפעול כפי שהוגדר בצו המינוי שניתן לו על ידי בית המשפט, כאשר לפעולות מסוימות נדרשת הסכמה מפורשת של מקבל ההחלטות או אישור מפורש של בית המשפט. לפרטים נוספים ראו תפקידו וסמכויותיו של תומך החלטות.
  • גורם המקבל פניה מאת תומך החלטות, צריך לראות את צו המינוי כדי לדעת אם הבקשה של התומך נמצאת בסמכותו.

  חקיקה ונהלים

  הרחבות ופרסומים