אזהרה
שימו לב - דף זה הינו עדיין בשלב טיוטה ולא שוחרר לציבור
אין להסתמך על תוכנו בשום אופן

הקדמה:

יום הסטודנט הלאומי מצויין מדי שנה ביום חמישי האחרון שלפני חג השבועות
מוסדות הלימוד חייבים לאפשר לקיים אירועים לציון יום הסטודנט


יום הסטודנט הלאומי מצויין מדי שנה ביום חמישי האחרון שלפני חג השבועות.

 • לפי חוק זכויות הסטודנט, על מוסדות הלימוד לאפשר קיום פעילויות לציון יום הסטודנט.

מי זכאי?

 • סטודנטים הלומדים באחד מהמוסדות הבאים:
  • מוסד מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה.
  • מוסד בעל היתר או אישור לפתיחת מוסד מהמועצה להשכלה גבוהה.
  • מוסד שהוכר על-ידי מל"ג יו"ש, והתואר שהוא מעניק הוכר על-ידי המועצה להשכלה גבוהה.
  • מוסד שהוא שלוחה או סניף של מוסד להשכלה גבוהה הפועל בארץ אחרת, וניתן לו רישיון (קבוע או זמני) מהמועצה להשכלה גבוהה.
  • מוסד להכשרת הנדסאים וטכנאים שבפיקוח משרד התעשיה המסחר והתעסוקה.
  • מוסד להכשרת עובדי הוראה בישראל.
  • מכינה קדם אקדמית במסגרת אחד מהמוסדות המפורטים למעלה.
  • מוסד על-תיכוני או מסלול לימודים במוסד על-תיכוני בתחומי האמנות שאושר על-ידי שר התרבות והספורט (מוסד לאמנות).

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת באופן אוטומטי. על מוסדות הלימוד המפורטים למעלה לאפשר לקיים פעילויות לציון יום הסטודנט.

חשוב לדעת

 • יום הסטודנט הלאומי מצויין גם במוסדות אחרים, ובין היתר:
  • בכנסת, בדיון מיוחד במליאת הכנסת בשבוע שבו חל יום הסטודנט או במועד סמוך לו.
  • בצה"ל - להטמעת חשיבותה של ההשכלה הגבוהה ולהכרה בתרומתו של ציבור הסטודנטים.
  • בפעילויות נוספות שהממשלה תחליט עליהן.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים