אזהרה
שימו לב - דף זה הינו עדיין בשלב טיוטה ולא שוחרר לציבור
אין להסתמך על תוכנו בשום אופן

הקדמה:

משרד העלייה והקליטה מסייע למעסיקים באמצעות השתתפות במימון שכר העולה / תושב חוזר לתקופה מוגבלת


מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • על המעסיק להגיש את הבקשה בצירוף המסמכים הדרושים לרכז התעסוקה בלשכת משרד העלייה והקליטה במקום מגוריו של העולה/התושב החוזר.
    • בקשה המתייחסת ל- 3 עולים ויותר תוגש עבור כולם לרכז התעסוקה בלשכת משרד העלייה והקליטה שבו רשומה כתובת המעסיק.
  • טופס בקשה למעסיק פרטי
  • טופס בקשה למעסיק ציבורי

חשוב לדעת

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל


מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים