אזהרה
שימו לב - דף זה הינו עדיין בשלב טיוטה ולא שוחרר לציבור
אין להסתמך על תוכנו בשום אופן

הקדמה:

עבור כל תלמיד בעל צרכים מיוחדים המשולב במסגרת החינוך הרגיל נבנית תכנית חינוכית יחידנית המותאמת לצרכיו
התכנית נקבעת על-ידי הצוות הרב-מקצועי במוסד החינוך, בשיתוף עם ההורים


לכל חדש:תלמיד עם צרכים מיוחדים המשולב במוסד חינוך רגיל, יש להכין תכנית חינוכית יחידנית.

 • תכנית חינוכית יחידנית מתארת את רמת תפקודו של התלמיד ואת צרכיו, לרבות בעניין התאמות בתכנון הלמידה והתאמות בדרכי הערכה ומדידה של התלמיד. התכנית קובעת מטרות ויעדים לתלמיד, ואת האמצעים הדרושים להשגתם.
 • יש להכין את התכנית עם תחילת לימודיו של התלמיד במוסד החינוך, ובראשית כל שנת לימודים, לא יאוחר מחודשיים מתחילת שנת הלימודים או ממועד קביעת הזכאות והאפיון של התלמיד (לפי המאוחר מביניהם).
 • אם נקבעה לתלמיד תכנית חינוכית יחידנית בשנת לימודים קודמת באותו מוסד, המוסד ימשיך ביישומה גם בשנת הלימודים שלאחריה, עד שתקבע תכנית חדשה.
 • התכנית תקבע, ככל האפשר, מתוך מגמה לשלב את התלמיד בתכנית הרגילה, לפי צרכיו ובהתחשב במוגבלויותיו ובגילו של התלמיד.

מי זכאי?

 • חדש:תלמיד עם צרכים מיוחדים המשולב במוסד חינוך רגיל.

תהליך מימוש הזכות

 • תכנית חינוכית יחידנית נקבעת על-ידי הצוות הרב-מקצועי במוסד החינוכי.
 • לצורך קביעת התכנית יוזמנו הוריו של התלמיד המשולב והתלמיד להשמיע את דבריהם בעצמם או באמצעות נציג מטעמם.
 • הורי התלמיד משתתפים בהחלטה בדבר התכנית החינוכית היחידנית- ויהיה להם קול אחד בהצבעה על החלטה (ההחלטה מתקבלת ברוב קולות).
 • העתק התכנית יועבר להורי התלמיד.
 • בסיום שנת הלימודים יקבלו הורי התלמיד מהגננת או ממחנך/ת הכיתה הערכה בכתב על מידת התקדמותו של התלמיד בתחומים השונים בהם טופל בהתאם לתכנית.

חשוב לדעת

 • תכנית חינוכית יחידנית נבנית עבור תלמיד המשולב בכיתה רגילה במערכת החינוך הרגילה. לתלמידים הלומדים במערכת החינוך המיוחד או בכיתת חינוך מיוחד במערכת החינוך הרגילה תיבנה תכנית לימודים אישית. למידע נוסף ראו תכנית לימודים אישית (תל"א).

ארגוני סיוע

גורמי ממשל


חקיקה ונהלים