הקדמה:

עבור כל תלמיד הלומד במסגרת החינוך המיוחד נבנית תכנית לימודים אישית המותאמת לצרכיו
את התכנית מכין הצוות הרב-מקצועי במסגרת החינוכית בשיתוף עם הורי התלמיד
במסגרת התכנית ייקבעו גם הטיפולים הפרא-רפואיים שיינתנו לתלמיד אם הוא זכאי וזקוק להם
עבור תלמידים עם צרכים מיוחדים המשולבים במסגרות במערכת החינוך הרגילה, נבנית תכנית חינוכית יחידנית
למידע נוסף ראו פורטל הורים לילדים עם צרכים מיוחדים באתר משרד החינוך


סעיף 19 לחוק חינוך מיוחד קובע כי יש להכין תכנית לימודים אישית עבור כל תלמיד הלומד במסגרת החינוך המיוחד.

 • תכנית הלימודים האישית נבנית על-ידי הצוות הרב-מקצועי במסגרת החינוכית שבה לומד התלמיד, בהתאמה לגילו, כישוריו, קשייו ותחומי התעניינותו.
 • התכנית כוללת, בין היתר, את הנושאים הבאים:
  • מטרות שנקבעות לשנת הלימודים בהתייחס למוקדי הכוח של התלמיד ומוקדים לחיזוק.
  • יעדים יישומיים ומדידים הנגזרים ממטרות התכנית.
  • הדרכים והאמצעים להשגת היעדים, כולל תיווך והנגשות הנדרשים לתלמיד.
  • הזמן המצופה להשגת היעדים.
  • תיאור התקדמות התלמיד ביעדים השונים.

מי זכאי?

 • תלמידים הלומדים באחת ממסגרות החינוך המיוחד:
  • גן ילדים לחינוך מיוחד
  • בית ספר לחינוך מיוחד
  • כיתה לחינוך מיוחד בבית ספר של החינוך הרגיל

תהליך מימוש הזכות

 • התכנית צריכה להיקבע בתחילת כל שנת לימודים (עד אמצע נובמבר) באחריות המסגרת החינוכית בה לומד התלמיד.
 • יש להזמין את הורי התלמיד (או אפוטרופסיו) לעבור עליה יחד עם הצוות.
  • המחנכת או הגננת תזמין את הורי התלמיד כדי לקבל מהם מידע אודות תפקודו של ילדם ומידע רלוונטי נוסף שיש לו השלכות על תפקודו במסגרת החינוכית (צרכים רפואיים, העדפות אוכל, הרגלים, תחביבים וכד').
  • באחריות ההורים להביא לידיעת צוות בית הספר מידע אודות טיפולים המתקיימים מחוץ לבית הספר, כדי שמידע זה יובא בחשבון, במידת הצורך והאפשרות, בתכנית הלימודים האישית.

חשוב לדעת

 • תלמיד במסגרת החינוך המיוחד עשוי להיות זכאי גם לטיפולים פרא-רפואיים. טיפולים אלה ייקבעו במסגרת תכנית הלימודים האישית. למידע נוסף ראו טיפולים פרא-רפואיים במסגרות החינוך המיוחד.
 • תכנית לימודים אישית מיועדת עבור תלמידים הלומדים במערכת החינוך המיוחד ולא לתלמידים המשולבים בכיתה רגילה במערכת החינוך הרגילה. עבור תלמידים עם צרכים מיוחדים הלומדים במסגרות שילוב (כלומר תלמידים המשולבים במערכת החינוך הרגילה), נבנית תכנית חינוכית יחידנית. למידע על תכנית זו ראו תכנית חינוכית יחידנית (תח"י).

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים