הקדמה:

ילדים ובוגרים המוכרים על ידי משרד הרווחה ומתגוררים בבית הוריהם עשויים לקבל מימון של סומך (חונך) בשעות אחר הצהריים
למידע נוסף, ראו סעיף 3.1 להוראה 10.3 בתע"ס


ילדים ובוגרים על הרצף האוטיסטי המתגוררים בבית הוריהם עשויים להיות זכאים למימון של סומך (חונך) בבית המשפחה למספר שעות אחר הצהריים.

מי זכאי?

  • ילדים מגיל 3 ומעלה ובוגרים שהוכרו על-ידי משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים - מינהל מוגבלויות ומתגוררים בבית הוריהם.
  • הזכאות לשעות סמך תיקבע בהתאם לקריטריונים שונים, כגון:
    • רמת המסוכנות של הילד/הבוגר לעצמו ולסביבה
    • רמת התפקוד היומיומי שלו בהשוואה לאדם אחר באותו גיל
    • הרכב המשפחה ואופן התפקוד שלה
    • מספר הילדים עם אוטיזם או מוגבלות אחרת המתגוררים בבית

תהליך מימוש הזכות


ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים