חוסה במוסד סיעודי שלא התגורר עם קרוב משפחה שהיה דייר בדיור הציבורי לפחות 3 שנים רצופות לפני פטירתו של אותו קרוב אינו זכאי לקבל זכויות של דייר ממשיך בדירה, אלא אם הדבר עשוי לסייע למצבו הרפואי

פרטי פסק הדין

ערכאה:בית משפט השלום רחובות
שם התיק:ת.א. 2921/03
תאריך:24.06.2007
קישור:לנוסח פסק הדין

עמידר השכירה לזכאית דירה בדיור הציבורי. השוכרת נפטרה ב-2001 אולם הדירה לא הוחזרה לעמידר, היות שבתה של השוכרת המשיכה להחזיק בה. מסיבה זו הגישה עמידר תביעה לפינוי הדירה.
בתה של השוכרת, הסובלת ממוגבלות שכלית ומשיתוק בארבע הגפיים, טופלה משך רוב שנותיה על-ידי אמה. בשנת 1998, לאחר שלאמה לא התאפשר עוד לטפל בה, מונה אחיה כאפוטרופוס שלה והיא הועברה למוסד סיעודי.
הבת טענה לזכויות להמשיך להתגורר בדירה מהסיבות הבאות:

  1. היא התגוררה בדירה יחד עם אמה משנת 1967, הדירה הותאמה למגבלותיה, היא הוצאה מהדירה בניגוד לרצונה ולמרות שהיא רואה בה את ביתה היחיד ובשל כך היא זכאית להיות מוכרת כדיירת ממשיכה.
  2. לטענתה, אמה בקשה לרכוש את הדירה מעמידר והחלה בהליכים לצורך כך ובראשם שליחת שמאי לקביעת מחירה הסופי של הדירה, אולם הדבר לא צלח טרם מותה של האם. על כן היא מבקשת להרשות לה להשלים את רכישת הדירה.
  3. הליכי ההכרה בנתבעת כדיירת ממשיכה לא קוימו במלואם על-ידי עמידר ובשל כך נמנע מידע רלוונטי מהוועדה שקבעה את זכאותה.

תגובת עמידר לטענות הבת:

  1. חלפו יותר מ-3 שנים מאז עברה הבת מהדירה למוסד הסיעודי עד פטירת האם, ומשום כך אין מתקיים התנאי בדבר מגורים משותפים ברציפות משך 3 שנים לפחות לפני פטירת הזכאי, בהתאם לחוק זכויות הדייר בדיור הציבורי.
  2. לטענת עמידר, שום צעד רלוונטי לא נעשה לשם רכישת הדירה.
  3. מקום מגוריה של הנתבעת הוא במוסד הסיעודי, המהווה עבורה מקום דיור חלופי בו מסופקים כל צרכיה, ועל כן שולל את זכאותה להמשיך להחזיק בדירה.

על רקע הטענות הללו וכן עדותו של האפוטרופוס לפיה הבת מגיעה לבית בממוצע פעם בחודש, ואז שוכרים עבורה עזרה מלאה והאחים באים לבקרה בבית ולשהות עמה שם, החליטה השופטת כי יש לבחון את מצבה הרפואי של הנתבעת כדי לבדוק האם ניתן ורצוי להחזירה לדירה. המומחה הרפואי ציין כי הבת סובלת ממוגבלות שכלית, שיתוק בארבע הגפיים וקשיי דבור קשים. היא אינה יכולה להפעיל את גופה, לעמוד על רגליה או להשתמש בידיה, אינה שולטת בסוגרים וזקוקה לטיפול אינטנסיבי ברחצה, לבוש והאכלה. על כן הבהיר המומחה כי מבחינה טכנית אמנם ניתן להחזיק אדם דוגמתה בביתו, אולם מעשית, מומלץ לשכנו במוסד טיפולי מתאים.
בנוגע לרכישת הדירה, קיבל בית המשפט את עדותה של רכזת שטח בעמידר, לפיה האם לא טיפלה ברכישת הדירה, אלא רק שמעה את הצעת עמידר לרכישת הדירה ולא פתחה בהליכים לשם כך. במקרה כזה אין להמשיך בהליכי רכישת הדירה, שכן הדייר שהיה זכאי להחזיק בה נפטר.
מסיבות אלו ולאור העובדה שהבת אכן לא התגוררה עם אמה 3 שנים טרם פטירתה, התקבלה התביעה והבת נדרשה לפנות את הדירה.

משמעות

  • חוסה במוסד שלא התגורר עם קרוב משפחה שהיה דייר בדיור הציבורי 3 שנים לפחות ברציפות לפני פטירתו של קרוב המשפחה אינו זכאי לקבל זכויות של דייר ממשיך בדירה, אלא אם הדבר יכול לסייע למצבו הרפואי.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

תודות

  • נוסח פסק הדין באדיבות אתר נבו.