חיילי מילואים עשויים לקבל חופשה או שחרור מהשירות לרגל אירועים משפחתיים שונים
למידע רשמי ראו נהלי הקריאה לשירות מילואים באתר צה"ל


חיילי מילואים זכאים לקבל חופשה או שחרור מהשירות לרגל אירועים משפחתיים שונים, לפי המפורט להלן.

מי זכאי

 • חייל מילואים המבקש חופשה לרגל אירוע משפחתי של קרוב משפחה מדרגה ראשונה, אחיין או נכד:
  • טקס נישואין
  • טקס ברית מילה או זבד הבת
  • בר-מצווה, עלייה לתורה או בת-מצווה

תהליך מימוש הזכות

שחרור משירות מילואים

 • אם חייל המילואים לא יוכל להתייצב לשירות מילואים בגלל אירוע משפחתי, עליו להגיש באזור האישי בקשה על גבי טופס 58 (טופס בקשה לשחרור/לקיצור/לדחייה/להקדמה של שירות מילואים פעיל לבקשת החייל ברגיעה ובחירום) ולפרט את הסיבות לבקשה.
 • החלטה תתקבל בתוך 10 ימים מיום הגשת הבקשה או עד יום אחד לפני תחילת השמ"פ - לפי המוקדם מביניהם.
 • הגשת הבקשה אינה גורעת מהזכות להגיש בקשה לוועדה לתיאום מילואים (ולת"ם).

חופשה במהלך שירות המילואים

 • חייל מילואים זכאי לחופשה של 48 שעות (כולל זמני נסיעות) כדי להשתתף בשמחה משפחתית של קרוב משפחה כפי שמפורט לעיל.
 • במקרים חריגים או דחופים, חייל המילואים יכול לנסות להגיש בקשה לחופשה מיוחדת.
  • לאחר שמפקד יחידת הרישום בה מוצב החייל (בדרגת רס"ן ומעלה) שוכנע כי יש הצדקה לסייע לחייל ולאשר לו לצאת לחופשה, הוא רשאי לפעול באחת האפשרויות לפי סדר העדיפויות הבא:
   • לשחרר את החייל לאלתר משירות המילואים.
   • לאשר לחייל חופשה של עד 48 שעות, שתיכלל במניין ימי שירות המילואים של החייל.
   • במקרה שהחייל יבקש חופשה ארוכה מ-48 שעות, אך לא יותר מ-8 ימים, רשאי המפקד לאשר את בקשתו. במקרה כזה, ישוחרר החייל משמ"פ לתקופה של עד 8 ימים ויחזור לשירות לאחר מכן.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים