הוועדה לתיאום מילואים (ולת"ם) מסייעת לחיילי המילואים בהגשת בקשות לתיאום שירות המילואים שאליו זומנו
את הבקשה לולת"ם יש להגיש עד 30 ימים לפני מועד תחילת המילואים (שמ"פ)
למידע רשמי ראו באתר המילואים של צה״ל

הוועדה לתיאום מילואים (ולת"ם) מסייעת לחיילי המילואים בהגשת בקשות לתיאום שירות של 6 ימי מילואים רצופים ומעלה שאליהם זומנו, ובמטרה לסייע בהפחתת הפגיעה בצרכים התעסוקתיים והלימודיים של חיילי המילואים.

  • בקשות המתייחסות לצווי מילואים לתקופות הקצרות מ-6 ימים אין להגיש לולת"ם, אלא למשרד הקישור ביחידה.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

ערעור על החלטת הוועדה

חשוב לדעת

  • הוועדות לא מטפלות בבקשות לדחיית שירות מילואים מטעמים אישיים או רפואיים:
    • בקשות לשחרור מסיבות אישיות יש להפנות למפקד היחידה, באמצעות משרד הקישור, על גבי טופס 58.
    • בקשות לשחרור מטעמים רפואיים יש להפנות לרופא היחידה.
  • יחידת חייל המילואים מחויבת לפעול בהתאם להחלטת הוועדה. יחד עם זאת, צו הקריאה שברשות החייל תקף, עד לקבלת צו מעודכן ממשרד הקישור ביחידה.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים