הקדמה:

חיילי מילואים שקרוב משפחתם מדרגה ראשונה נפטר, זכאים זכאי לדחות את זימונם לשמ"פ לאחר תום 30 ימים ממועד הפטירה


חייל מילואים שקרוב משפחתו מדרגה ראשונה נפטר, זכאי לדחות את זימונו לשמ"פ למועד שלאחר תום 30 ימים מיום הפטירה.

מי זכאי?

  • חייל מילואים שקרוב משפחתו מדרגה ראשונה נפטר.

חקיקה ונהלים