חיילי מילואים שקרוב משפחתם מדרגה ראשונה נפטר לפני תחילת השמ"פ, לא יקראו לשמ"פ במשך 30 הימים ממועד הפטירה
חיילי מילואים שקרוב משפחתם נפטר במהלך השמ"פ, ישוחררו לחופשה מיום הקבורה עד תום השבעה
למידע רשמי ראו נהלי הקריאה לשירות מילואים באתר צה"ל


חייל מילואים שקרוב משפחתו מדרגה ראשונה נפטר, זכאי לדחות את זימונו לשמ"פ למועד שלאחר תום 30 ימים מיום הפטירה.

מי זכאי?

 • חייל מילואים שקרוב משפחתו מדרגה ראשונה נפטר.

תהליך מימוש הזכות

 • חייל מילואים לא ייקרא לשמ"פ במשך 30 ימים מיום קבורתו של קרוב משפחה, כאשר קרבת הנפטר מחייבת את החייל לשבת שבעה על-פי מסורת ישראל.
 • במקרה של פטירת קרוב משפחה של חייל מילואים במהלך השמ"פ, על המפקד לשחרר את החייל לחופשה מיום הפטירה ועד יום הקבורה וכן שבעה ימי חופשת אבל נוספים.
  • לאחר חופשת האבל, המפקד ישחרר את החייל משירות המילואים, למעט אם באותו זמן צורכי הצבא אינם מאפשרים את שחרורו.
 • חייל מילואים זכאי לחופשה של 24 שעות בימי האזכרה של קרובו מדרגה ראשונה (ביום השלושים וביום השנה).
 • ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל:
  • חייל שהוא בן למשפחה שכולה, זכאי לחופשה של יום אחד ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל. יש לשחרר את החייל בערב יום הזיכרון כך שיוכל להגיע לביתו כשעתיים לפני תחילת טקסי יום הזיכרון.
  • כל חייל אחר שמבקש להשתתף באזכרה או בטקס זיכרון יקבל חופשה של יום אחד, אם צורכי השירות מאפשרים זאת, לפי החלטת מפקד היחידה.
 • למידע לגבי חופשות האבל של חיילים בני העדות הלא-יהודיות ראו פקודת מטכ"ל 34.0310 ("שירותי דת לחיילים בני העדות הלא-יהודיות").
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים