חופשה ושחרור משירות לחיילי מילואים בתקופת אבל (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

חיילי מילואים שקרוב משפחתם מדרגה ראשונה נפטר, זכאים זכאי לדחות את זימונם לשמ"פ לאחר תום 30 ימים ממועד הפטירה
למידע נוסף ראו מידעון לחיילי מילואים של אתכ"א

חייל מילואים שקרוב משפחתו מדרגה ראשונה נפטר, זכאי לדחות את זימונו לשמ"פ למועד שלאחר תום 30 ימים מיום הפטירה.

מי זכאי?

  • חייל מילואים שקרוב משפחתו מדרגה ראשונה נפטר.

חקיקה ונהלים