התוספת השנייה לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה מכילה רשימות חוקים שמעסיקים אשר יפרו אותם צפויים לקנסות
ערך זה מרכז את הזכויות הנגזרות מאותם חוקים, ואשר על הפרתן ניתן להגיש תלונה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה
מעסיק או מזמין שירות (במקרה שהעובד לא מועסק ישירות על ידו) המפר את אחת ההוראות המפורטות בחוק, צפוי לעיצום כספי


התוספת השנייה לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה מכילה רשימות חוקים שמעסיקים אשר יפרו אותם צפויים לקנסות.

שוויון הזדמנויות בעבודה

דרישות כספיות אסורות מעובד

הודעה על תנאי עבודה

תשלום שכר והטבות סוציאליות

שכר מינימום

חופשה ומנוחה

היריון ולידה

סיום יחסי עובד מעביד

הטרדה מינית

עובדים במילואים

עובדי קבלן

בני נוער

קבלה לעבודה

גיל העסקה

שעות עבודה ומנוחה לנוער

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל