הקדמה:

חוק-יסוד: מבקר המדינה נחקק בפברואר 1988 (כ"ז בשבט התשמ"ח), כדי לאגד חוקים קודמים ולקבע את תפקידיו ואחריותו של מבקר המדינה.

פרטי החוק

שם החוק:
חוק-יסוד: מבקר המדינה

נושאים וזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים