חוק-יסוד: מבקר המדינה נחקק בפברואר 1988 (כ"ז בשבט התשמ"ח), כדי לאגד חוקים קודמים ולקבע את תפקידיו ואחריותו של מבקר המדינה.

פרטים

שם החוק:חוק-יסוד: מבקר המדינה
קישור:נוסח החוק באתר הכנסת

נושאים וזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים