הקדמה:

החוק למניעת אלימות במשפחה, תשנ"א-1991 מעניק הגנה לאדם החווה במסגרת משפחתית אלימות קשה - פיזית או נפשית - ובעקבות כך פונה לבית משפט לשם קבלת הגנה לעצמו וליתר בני המשפחה.

פרטי החוק

שם החוק:
חוק למניעת אלימות במשפחה, התשנ"א-1991
נוסח החוק:
שר אחראי:
שר המשפטים

נושאים וזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

  • נוסח החוק באדיבות אתר נבו.