הקדמה:

החוק למניעת אלימות במשפחה, תשנ"א-1991 מעניק הגנה לאדם החווה במסגרת משפחתית אלימות קשה - פיזית או נפשית - ובעקבות כך פונה לבית משפט לשם קבלת הגנה לעצמו וליתר בני המשפחה.

פרטי החוק

שם החוק:
חוק למניעת אלימות במשפחה, התשנ"א-1991
נוסח החוק:

הגדרת בן משפחה על-פי החוק

 • על-פי סעיף 1 לחוק בן משפחה הנו אחד מאלה:
  • בן זוג, כולל בן זוג שהוא ידוע בציבור.
  • הורה
  • בן זוג של הורה, כולל בן זוג שהוא ידוע בציבור של ההורה.
  • סב או סבתא.
  • צאצא.
  • צאצא של בן זוג, כולל צאצא של בן זוג שהוא ידוע בציבור.
  • אח או אחות.
  • גיס או גיסה.
  • דוד או דודה.
  • אחיין או אחיינית.
  • מי שאחראי לדאוג לצרכיו (מחייה, בריאות, חינוך וכד') של:
   • קטין - ילד מתחת לגיל 18.
   • חסר ישע - אדם שאינו יכול לדאוג לעצמו ולצרכיו בגלל גיל, מחלה או מוגבלות (גופנית או נפשית), ליקוי שכלי או כל סיבה אחרת.
  • קטין או חסר ישע המתגורר עם מי שאמור לדאוג לצרכיו.

צו הגנה למניעת אלימות במשפחה

 • החוק מאפשר לבית המשפט או לבית דין דתי להוציא צו הגנה נגד אדם המפעיל אלימות במקרים הבאים:
 1. אדם נהג באלימות בבן משפחתו, ביצע בו עבירת מין או כלא אותו שלא כדין.
 2. על פי התנהגותו של האדם, יש בסיס סביר להניח שהוא מהווה סכנה גופנית ממשית לבן משפחתו, או שהוא עלול לבצע בבן משפחתו עבירת מין.
 3. האדם התעלל בבן משפחתו התעללות נפשית ממושכת, או לא איפשר לו לנהל אורח חיים סביר.
 • הצו מאפשר להרחיק את האדם האלים מביתו ומסביבת מגוריו, למנוע ממנו לעשות שימוש בנכס השייך לו ולאסור עליו לשאת נשק.
 • לאחר קבלת תסקיר, בית המשפט יכול לקבוע בצו הוראה שהאדם שנגדו מופנה הצו מכוח החוק למניעת אלימות במשפחה, צריך לקבל טיפול.
 • תקופת הצו הראשונית שמכוח החוק למניעת אלימות במשפחה היא שלושה חודשים. אך ניתן להאריכו עד שישה חודשים, ומנימוקים מיוחדים, עד שנה אחת. לפני שתקופת הצו חולפת, יש להשיג צו קבוע יותר.
 • הגורמים אשר יכולים להגיש בקשה למתן צו הגנה מכוח החוק למניעת אלימות במשפחה: כל בן משפחה, כולל בן המשפחה שלהגנתו נועד הצו, היועץ המשפטי לממשלה או נציגו, תובע משטרתי ופקיד סעד.
 • למידע נוסף בדבר הליך הוצאת צו למניעת אלימות במשפחה ראו: צו הגנה למניעת אלימות במשפחה.

עדכונים לחוק

 • תיקונים לחוק הוספו בשנים: תשנ"ה, תשנ"ו, תשנ"ח, תשס"א, תשס"ד

נושאים וזכויות

חקיקה ונהלים


תודות

 • נוסח החוק באדיבות אתר נבו.